Högre tillväxt kopplas till skyddade immateriella tillgångar

Små och medelstora företag som ansöker om patent, varumärken och designskydd, har större chans att uppnå hög tillväxt. Detta visar en rapport från European Patent Office (EPO) och European Union Intellectual Property Office (EUIPO) som släpptes strax före sommaren.

Enligt studien, ‘High-growth firms and intellectual property rights’, är investeringar i innovation, IP-skydd och internationell expansion viktiga nycklar i framgången för företag med hög tillväxt. Detta eftersom IP (intellectual property) möjliggör för företag att få avkastning på sina investeringar i forskning och utveckling, och på så vis kunna maximera sin potential. Bäst förutsättningar för att bli ett företag i hög tillväxt har de små och medelstora företag som kombinerar olika IP-rättigheter, t.ex. varumärken, patent och design, istället för en enda IP-kategori.

 

Några tips på frågor att ställa sig som litet eller medelstort företag

Helst ska IP identifieras och registreras under tiden ett företag växer och expanderar. Tyvärr är detta inte alltid fallet, vilket innebär missade tillgångar och därigenom sämre förutsättningar för skydd och tillväxt. Nedan följer några frågor som är bra att ställa sig vid jämna mellanrum.

  • Har företagets, och/eller produktens, varumärke skyddats i områden där verksamhet finns eller planeras?
  • Har varumärkets eller produktens visuella utseende skyddats som varumärkes- / designrättigheter i relevanta områden?
  • Matchar domännamnsinnehav varumärkesstrategin? (Mer tips om hur att tänka kring domännamnsregistreringar och skydd av varumärke finns här)
  • Finns patenträttigheter för samtliga viktiga uppfinningar?
  • Är äganderätten till all IP tydlig och uppdaterad?
  • Finns ytterligare IP i verksamheten som ännu inte har skyddats (t.ex. upphovsrätt eller konfidentiell information, licenser eller distribueringsrättigheter)?
  • Vad finns det för andra angränsande, redan etablerade, rättigheter på marknaden? Till exempel, kan det finnas risk för anspråk om intrång från tredje part?

 

Är du osäker på hur ert skydd ser ut? Eller om det täcker alla era behov, nu och på några års sikt? Våra experter hjälper dig gärna, kontakta oss här!