Optimera er digitala närvaro med smart domänhantering Som digitalt tjänstebolag med internet som grundpelare för er affär, krävs det stor försiktighet när det kommer till er internetinfrastruktur. Att ha en centraliserad och effektiv domänhantering kan hjälpa er att slippa undan många kostsamma digitala hot.

Digitala tjänstebolag utvecklas i rekordfart och för att inte tappa andelar på den växande marknaden är det viktigt att inte förlora förtroende hos era kunder. Det finns många utmaningar för bolag inom er bransch. Men genom att ha en smart domänhantering med kompletterande email-tjänster är ni rustade för dom vanligaste hoten så som Phishing, email-bedrägerier och domännamnskapning.

På Dotkeeper kan vi hjälpa er att säkerställa 100% upptid, säkrade förnyelser av såväl domännamn som certifikat och mycket, mycket mer.

Digitala Tjänstebolag som vi hjälper

Några kunder som väljer oss

”Det vi uppnår med samarbetet med Dotkeeper är full koll på domänportföljen, ordning och reda och toppenbra hjälp i alla domänfrågor”

– Lime Technologies

 • Hur skyddar jag bäst min verksamhet mot digitala intrång?

  Det är viktigt att ni har centraliserat hanteringen av era domännamn med korrekta ägaruppgifter och säkrade förnyelser. Ni vill inte riskera att tappa ett av era affärskritiska namn på nätet. Ni vill också se till att ni har de rätta lydelserna på olika marknader. Både för att den lokala lydelsen kan generera mer trafik. Men också för att skydda mot att ert digitala varumärke används av en annan part som annars kan snylta på varumärket. De två viktigaste alternativen är att antingen äga ert namn på rätt marknader, eller åtminstone bevaka ert namn och snarlika lydelser.

  Rätt certifikat och email security är också väsentligt. Se våra tjänster och vad vi kan hjälpa dig med nedan. Kontakta oss för rådgivning kring vad du behöver tänka på.

 • Hur skyddar vi vår verksamhet mot Phishing?

  Phishing är en cyberbrottsrelaterad aktivitet som syftar till att stjäla pengar, identitet eller andra känsliga uppgifter genom att lura mottagaren att tillhandahålla information. Detta kan göras genom att imitera ett välkänt varumärke i e-post- eller textkanaler, eller genom att skapa webbplatser som ser ut exakt som varumärkets egna.

  Som varumärke kan du implementera befintliga säkerhetsprotokoll som SPF, DKIM och DMARC för att skydda sina domäner. Att ha dessa korrekt konfigurerade förhindrar inte bara spoofing utan kan också öka leveransbarheten av email från ett företags domäner.
  Däremot kan du inte kontrollera vad som inte sker på dina domäner, därför kan en domänbevakning ge dig besked när en domän som är förvirrande lik din egen registreras – och där det sedan aktiveras e-post.

  Som företag bör ni också utbilda era anställda i hur de kan identifiera ett phishingförsök.

  Läs mer om hur du kan implementera säkra Email tjänster neda DMARC , SPF& DKIM

 • Vad är viktigt att tänka på när vi ska expandera?

  När ni planerar att expandera gäller det att vara proaktiv. Det är viktigt att registrera domäner på marknader som du har planer att verka på i framtiden. Att kontrollera landsdomäner för marknader man har försäljning eller planerar att ha försäljning på, skyddar också mot diverse digitala intrång.

  Att ha domänkoll innebär att man skapar rätt förutsättningar för tillväxt samtidigt som man skyddar sitt varumärke, undviker onödiga kostnader och administrativ belastning

  Ni kan spara mycket huvudvärk och pengar genom att ha ett proaktivt förhållningssätt och bra processer gällande domännamnen. En uppmaning är därför att inkludera domännamnen i samma diskussioner och forum som ni diskuterar marknadsstrategi, patent och varumärken.

  Se också till att registrera lediga domäner som ni behöver framöver, på en gång. I många fall väljer man att avvakta med registreringar och får sedan i stället köpa domännamnet betydligt dyrare på andrahandsmarknaden.

Relaterade blogginlägg för din bransch

Läs fler nyheter

TJÄNSTER SOM HJÄLPER DIG SOM Digitalt tjänstebolag ATT BLOMSTRA

Våra tjänster

Vi erbjuder skräddarsydda anpassningar för din verksamhet

Domännamn
Domain management

Letar du efter ett tryggt och smart sätt att hantera era domännamn? En digital närvaro som är i linje med varumärkesstrategi, affärsmål och andra behov är en grundpelare för att vara framgångsrik idag. Samtidigt är en säker hantering av era domäner centralt för att kunna undvika administrativ belastning, risk och motverka intrång.Genom att förvalta dina domäner med en säker och proaktiv partner skyddar du ditt varumärkes förtroende, rykte och värde.Våra marknadsledande domänexperter hjälper dig att förvalta och växa er digitala närvaro. Det sparar tid och kostnader – och ökar bolagsvärdet. Garantera förnyelser och skapa en portfölj som tillför värde genom smart domänhantering Med Domain Management hanterar vi värdefulla domännamnsportföljer på ett smart sätt – säkert, strategiskt samt med tillgång till proaktiv rådgivning och vår uppskattade support. Tjänsten passar dig som vill säkra ditt företag från fallgroparna med domänhantering och samtidigt skapa en portfölj som genererar värde och reflekterar era affärsmål. Våra erfarna domänexperter tar ett strategiskt helhetsgrepp om ditt domäninnehav och säkrar dina domännamn som får ett effektivt skyddsnät. Det eliminerar risker kopplat till exempelvis förnyelser och hantering och ger dig tid att fokusera på utvecklingen av er verksamhet. Dotkeeper hanterar alla världens öppna toppdomäner. Vi skyddar dina varumärken och viktiga domännamn på ett sätt som stödjer dina affärsplaner framåt. Vi lär känna din organisation och etablerar en strategi för att säkerställa att ni har rätt namnskydd digitalt. Resultatet är säker domänhantering som sparar tid och kostnader – samt hjälper dig att skydda och växa ditt varumärke online. Ge ditt varumärke de bästa förutsättningarna för framtiden! Kontakta oss, så hjälper vi dig ta ett helhetsgrepp om dina domännamn. Detta får du som domänkund:

Säkerhet
DMARC

Låt oss presentera DMARC – ett sätt att skydda ert företag mot förfalskad och potentiellt skadlig epost. Rapporter visar att spoofing, dvs att mailavsändare förfalskas, eller användning av cyber- eller typo-squattade domäner, är ett allmänt utbrett tillvägagångssätt. Utöver att etablera (och efterleva) en domänstrategi och kontinuerligt bevaka hur ens varumärke används bland annat i domänregistreringar, finns det möjlighet att implementera DMARC. DMARC, eller Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance, är en e-postautentiseringspolicy och rapporteringsprotokoll. DMARC försvarar mot obehörig användning av domäner genom att förhindra direkt imitation av domänen i e-post. Det skyddar varumärken genom att säkerställa att mottagande brevlådor endast får e-post som faktiskt skickas av eller på uppdrag av en domän. Detta sker genom att använda SPF- och DKIM-poster. Vi på Dotkeeper erbjuder tjänster och lösningar för att hjälpa våra kunder att implementera DMARC och på så sätt öka sin epostsäkerhet. Att etablera DMARC kräver tid, dataunderlag och kontinuerlig anpassning (oftast under en period) för att bli korrekt. Vi är med er hela vägen, från start till mål. Processen är uppdelad i tre faser. Arbetet inleds med en förstudie av ert e-postflöde för att kunna ta fram en anpassad handlingsplan utefter era behov. Därefter sker implementeringen gradvis. Slutligen sker löpande rapportering enligt avtalad frekvens. Resultatet blir ökad säkerhet för ert företag, samtidigt som DMARC också rapporterats förbättra leveransbarheten för er skickade epost. Spännande nyheter för alla marknadsavdelningar, med andra ord. Tillsammans med vår domänbevakningstjänst och smart domänhantering, skapar korrekt implementerad DMARC ett gott skydd mot att ert företag ska utsättas för epostbedrägerier. Fördelar med DMARC:

Säkerhet
Certificate Management

Varför välja Dotkeeper för Digital Certificate Management? Håll dig i framkant med Automation: Den senaste från Google om att övergå till 90-dagars certifikat understryker vikten av automation. Manuell certifikathantering är inte längre ett praktiskt val på grund av riskerna kortare certifikatlivslängd kommer att medföra. På Dotkeeper erbjuder vi automatiserad certifikathantering genom Sectigos Certificate Manager (SCM). Detta innebär att du kan vara redo för kortare giltighetsperioder för certifikat med tillförsikt, i vetskap om att dina certifikat alltid är uppdaterade. Säkra din närvaro på webben: Att säkerställa att dina webbplatser är utrustade med de senaste säkerhetsfunktionerna är avgörande. Med automation kan du minska risken för sårbarheter och potentiella driftstopp på grund av utgångna certifikat. Dotkeepers lösning är utformad för att förbättra din webbsäkerhet smidigt, vilket gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Effektivitet och Skalbarhet: Manuell certifikathantering är resurskrävande och saknar skalbarhet. När din organisation växer blir hanteringen av ett ökande antal digitala certifikat utmanande. Dotkeepers automatiserade tillvägagångssätt minskar inte bara den manuella arbetsbelastningen utan skalar även problemfritt och anpassar sig till dina förändrade behov. Smidig övergång: Att byta till automatiserad certifikathantering behöver inte vara komplicerat. Dotkeeper, i samarbete med Sectigo, erbjuder en användarvänlig lösning. Vi tillhandahåller de verktyg och den support du behöver för att säkerställa en smidig övergång, oavsett antalet certifikat du behöver hantera. Vårt samarbete med Sectigo: Sectigo är en pålitlig branschledare med en erkänd meritlista inom digital certifikathantering. Sectigos Certificate Manager (SCM) förenklar och automatiserar livscykeln för digitala certifikat. Med SCMs stöd för branschstandardprotokoll och API:er kan du njuta av en bekymmersfri upplevelse. Manuell certifikathantering: Även om vi förespråkar automatiserad certifikathantering för att möta framtida krav, stödjer Dotkeeper självfallet också manuell certifikathantering. Vi hjälper till att välja rätt certifikat och säkerställer förnyelser i god tid, vilket ger en heltäckande lösning för dina behov. Kom igång med Dotkeepers Digital Certificate Management tjänsterÄr du redo att ta nästa steg för att säkra din online-närvaro? Dotkeeper finns här för att stödja dig i varje steg på vägen. Omfamna automation, navigera i det föränderliga landskapet av certifikatgiltighetsperioder och skydda dina digitala tillgångar effektivt. Kontakta oss idagPå Dotkeeper är vi din dedikerade partner för certifikathantering. Håll dig säker, kompatibel och i framkant med Dotkeepers expertis och Sectigos toppmoderna lösningar.

Säkerhet
BIMI & VMC

Marknadsförare och företag runt om i världen har ivrigt väntat på att BIMI-standarden ska gå från pilottester hos Gmail till att bli allmänt tillgänglig, och i juli 2021 hände det. Detta öppnar upp för stora möjligheter för varumärkesägare att stärka sitt namn ytterligare och nå mer utväxling av sin epostmarknadsföring.Med hjälp av BIMI kan er logga visas i mottagarens inbox. I mobila enheter behöver mottagaren inte ens öppna mailet för att se er logga! BIMI omfattar för närvarande epostklienterna Gmail, Yahoo och Fast mail, för att nämna några. Microsoft tillämpar inte BIMI i nuläget.För att kunna nyttja BIMI-standarden till fullo behöver ni ett VMC (Verified Mark Certificate). VMC validerar att en organisation har rätt att använda varumärket och domänen. Detta bekräftar för mottagaren att hen kan vara trygg i att e-posten är legitim. Kriterierna för att få använda VMC är att ni som företag har implementerat säkerhetsstandarden DMARC, samt innehar registrerat figurvarumärke.Vi på Dotkeeper erbjuder VMC via vår samarbetspartner DigiCert, och kan hjälpa er med implementation, inköp och administration. Vi erbjuder även tjänster för DMARC och varumärkesregistrering, vilket innebär att vi kan hjälpa er vidare med det som behövs för att börja dra nytta av BIMI. Vill du veta mer? Här kan du läsa mer om BIMI-standarden, VMC och DMARC. Vi svarar gärna på frågor, ring eller maila så hjälper vi dig vidare!

Domännamn
Domänförvärv

Det är många kritiska moment som ska klaffa när en domän byter ägare. När du vill köpa ett upptaget domännamn hjälper våra erfarna domänexperter dig så att alla steg i processen går rätt till – och leder till en lyckad affär för dig. Vi bistår bland annat med taktik, marknadsanalys, värdering, säker hantering av betalningen, den tekniska flytten av domännamnet samt själva bytet av juridisk ägare. Du får hjälp hela vägen, från identifiering av nuvarande innehavare till teknisk överföring av domännamnet.  Dotkeepers domänkonsulter är bland de mest anlitade i Sverige. Vi hanterar dagligen köp av domännamn på andrahandsmarknaden världen över och kan hjälpa dig tackla de vanligaste fallgroparna. Våra nöjda kunder uppskattar inte minst den personliga vägledningen och servicen som gör att affären alltid sker tryggt och säkert. Läs mer om andrahandsmarknaden och värderingen vid domänförvärv. Ska vi hjälpa dig att förvärva din viktiga domän? Kontakta oss idag!