Säkra ditt varumärke digitalt inom just din bransch

Med en ökad digitalisering av samhället kommer också en ökad digital brottslighet och sårbarhet. Som gör att företag bör se över sitt digitala varumärkesskydd, inte bara en gång utan kontinuerligt.

Erbjuder ni era användare den säkraste tjänsten i er bransch? Har ni full koll på er domänportfölj eller om någon annan snyltar på ert varumärke digitalt? Dotkeeper hjälper dagligen företag inom flera olika brancsher att skydda sitt varumärke digitalt.

”Dotkeepers servicenivå och möjlighet att anpassa sina produkter är värda att rekommendera till alla domänansvariga”

– Hexatronic Group AB

Under de olika branscherna har våra experter listat tjänster, information och andra tips som hjälper er att skydda er verksamhet mot digitala bedrägerier och hot.

Våra Branscher

Branscher

Hur kan vi hjälpa din Bransch?

Branscher
E-handel

Inte sällan utgör domännamnet själva varumärket för en e-handel – det är vad kunderna associerar med företaget. Ett välförankrat förtroende hos kunder vill ni inte äventyra genom en bristande hantering.En smart domänhantering och strategi hjälper till att bygga och skydda varumärket digitalt. Genom att använda en domänpartner för att bevaka och säkerställa ett lämpligt och kostnadseffektivt innehav på rätt marknader, kan ert företag fokusera på att utveckla och driva verksamheten framåt.Våra marknadsledande domänexperter hjälper dig att förvalta och växa er digitala närvaro. Det sparar tid och kostnader – och ökar bolagsvärdet. – Jacob Rastad, COO, Nordic Nest

Branscher
Bank & Finans

Som aktör inom Bank och finans-sektorn är förtroende och att era kunder ska känna sig säkra A och O. Det är viktigt för mer traditionella verksamheter att inte tappa mark i den ständigt pågående digitala utvecklingen och därmed utsätta sig för onödiga säkerhetsrisker. Vi på Dotkeeper har lång erfarenhet av att hjälpa banker, försäkringsbolag och andra finansiella organisationer att utveckla sin digitala närvaro. Att banker och försäkringsbolag tillhandahåller stora mängder information och kritiska uppgifter kopplat till sina kunder är ingen hemlighet. En ökad digital brottslighet och sårbarhet gör att företag inom bank och finans-sektor bör se över sitt digitala skydd, inte bara en gång utan kontinuerligt. Erbjuder ni era kunder den säkraste tjänsten i er bransch? Har ni full koll på er domänportfölj eller om någon annan snyltar på ert varumärke digitalt? På Dotkeeper kan vi hjälpa er att säkerställa 100% upptid, säkrade förnyelser av såväl domännamn som certifikat och mycket mer. – UC (Part of Asiakastieto Group)

Branscher
Digitala Tjänstebloag

Digitala tjänstebolag utvecklas i rekordfart och för att inte tappa andelar på den växande marknaden är det viktigt att inte förlora förtroende hos era kunder. Det finns många utmaningar för bolag inom er bransch. Men genom att ha en smart domänhantering med kompletterande email-tjänster är ni rustade för dom vanligaste hoten så som Phishing, email-bedrägerier och domännamnskapning. På Dotkeeper kan vi hjälpa er att säkerställa 100% upptid, säkrade förnyelser av såväl domännamn som certifikat och mycket, mycket mer. – Lime Technologies

Branscher
Hälsa- & sjukvård

Det är ingen hemlighet att bolag inom Hälsa- och sjukvårdssektorn tillhanda håller mycket information och persondata. Att äventyra att någon annan utnyttjar ert varumärke och lurar era kunder eller patienter skulle betyda stor skada för ert förtroende. Vi hjälper många företag inom er bransch att skydda och effektivt motverka digitala intrång och hot.  – Dynamic Code

Branscher
Koncerner & Globala bolag

Inte sällan ser vi koncerner med spridd och inkonsekvent hantering av all dess IP. Samla all IP hos en partner för central hantering av era viktigaste tillgångar. Att ha en genomarbetad och tydlig strategi för hantering av viktiga immateriella tillgångar är i dagens digitala värld A & O för att minimera risker kopplade till intrång och urvattning av varumärke. En smart domänhantering och strategi hjälper till att bygga och skydda varumärket digitalt. Genom att bevaka och säkerställa ett lämpligt och kostnadseffektivt innehav på rätt marknader, så kan ditt företag fokusera på att utveckla och driva verksamheten framåt. Som global koncern och börsnoterade bolag finns det idag många risker kopplade till ert varumärke digitalt. Att ha en smart domänhantering med kompletterande bevakningstjänster hjälper er affär att skyddas mot digital brottslighet. Vi hjälper er samla all IP på ett och samma ställe. Förenkla administrationen, genom en partner och en samlingsfaktura. – Wallenius Wilhelmsen

Branscher
Scale-up

Det finns många viktiga delar att ta hänsyn till när man bygger bolag, idéer som ska verkställas, expansion som ska genomföras och ny personal som ska anställas. I all utveckling är något som kan falla mellan stolarna, varumärkesskydd digitalt. Vi hjälper er att äga er del av internet genom smart domänhantering och rätt innehav. Med en tydlig strategi över innehav och kompletterande tjänster inom brand security är ni väl rustade för de vanligaste digitala hoten.Vanliga utmaningar för Scale ups är bristande hantering av domännamn, Cyber/typosquatting, bristande hantering av certifikat och upptagna domännamn. – Nordic Nest

Branscher
Green & Miljö

I den allt mer digitala värld som vi lever i är det viktigt att skydda din del av internet. Vi på Dotkeeper har lång erfarenhet av att hjälpa globala bolag och organisationer att utveckla sin digitala närvaro.En ökad digital brottslighet och sårbarhet gör att företag bör se över sitt digitala varumärkesskydd, inte bara en gång utan kontinuerligt. Har ni full koll på er domänportfölj eller om någon annan snyltar på ert varumärke digitalt? På Dotkeeper kan vi hjälpa er att säkerställa 100% upptid, säkrade förnyelser av såväl domännamn som certifikat och mycket mer. – Addtech

Branscher
Industri & produktion

En ökad digital brottslighet och sårbarhet gör att företag inom industri och produktion bör se över sitt digitala varumärkesskydd, inte bara en gång utan kontinuerligt. Erbjuder ni era kunder den säkraste tjänsten i er bransch? Har ni full koll på er domänportfölj eller om någon annan snyltar på ert varumärke digitalt? På Dotkeeper kan vi hjälpa er att säkerställa 100% upptid, säkrade förnyelser av såväl domännamn som certifikat och mycket mer. – Hexatronic Group AB

Branscher
Offentlig verksamhet

Det är viktigt för mer traditionella verksamheter att inte tappa mark i den ständigt pågående digitala utvecklingen och därmed utsätta sig för onödiga säkerhetsrisker. Då finns det vissa grundläggande hygienåtgärder som lätt kan vidtas genom att tala med experter.Vi på Dotkeeper hjälper er organisation att säkra upp er närvaro, ert namn på nätet och era intressenters förtroende. Vi kan hjälpa er att säkerställa 100% upptid, säkrade förnyelser av såväl domännamn som certifikat och mycket mer. – Lime Technologies

Branscher
Retail

Att retailbranschen genomgår en stor förändring är ingen nyhet, allt fler detaljhandlare finns idag både som digitala och fysiska butiker. Detta ställer höga krav på effektivt och säkerhet. Det bidrar också till en global marknad där det är viktigt att skydda sitt varumärke och sina produkter från att användas av tredje part. Med vår hjälp kan ni motverka de vanligaste bedrägerierna och effektivisera ruter som tar bort onödig administration kring er domänhantering, så att ni inom retail i stället kan fokusera på att utveckla er affär. Att hitta nya sätt för att nå ut till marknaden, både digitalt och fysiskt kan ta tid och resultera i kostsamma resurser. Att då ha tydliga processer, interna rutiner och enkel administration på plats är viktigt för att kunna maximera varje försäljningsfönster. Vanliga utmaningar för aktörer inom retail är bristande hantering av domännamn, piratkopiering, Phishing, E-postbedrägerier, Cyber/typosquatting, digitala intrång, samt bristande hantering av certifikat. – A Society

Branscher
Utbildning

Det är viktigt att ha full kontroll över hanteringen av viktiga domännamn, för att inte falla i vanliga fallgropar, så som att utsätta namn med viktiga funktioner för risk. Det kan vara allt från missade förnyelser till missanvändning av illvillig part. Det finns mycket som med enkla medel går att förhindra om man ser till att ha hanteringen av sina digitala varumärken under rätt kontroll.Vi på Dotkeeper kan bland annat hjälpa dig genom att samla dina viktiga namn i en enda portfölj som möjliggör full översyn och kontroll. Vi hjälper dig att utöka din verksamhet genom att ha rätt strategi för hur och var du behöver vara närvarande och säkra ditt digitala varumärke på internet. – Fundler

Branscher
Gaming

Har ni full koll på hur ert varumärke används online? Bevakar ni om någon annan registrerar ert namn som domännamn?Genom att outsourca din domänhantering till en partner, minimerar du din administrativa börda samtidigt som du slipper oroa dig för ditt varumärkes säkerhet. Så att du i stället kan fokusera på det du är bäst på.Vi hjälper många företag inom er bransch att skydda och effektivt motverka digitala intrång och hot.  – Fundler