Din tillförlitliga partner för hantering av digitala certifikat. På Dotkeeper är vårt engagemang att säkerställa att din digitala närvaro är trygg och fri från problem. I ett ständigt föränderligt digitalt landskap är det viktigt att ligga i framkant. Därför har vi i samarbete med Sectigo, en framstående Certificate Authority (CA) med mer än 20 års erfarenhet inom digitalt förtroende, utvecklat en smidig lösning för hantering av digitala certifikat.

Varför välja Dotkeeper för Digital Certificate Management?

Håll dig i framkant med Automation: Den senaste från Google om att övergå till 90-dagars certifikat understryker vikten av automation. Manuell certifikathantering är inte längre ett praktiskt val på grund av riskerna kortare certifikatlivslängd kommer att medföra. På Dotkeeper erbjuder vi automatiserad certifikathantering genom Sectigos Certificate Manager (SCM). Detta innebär att du kan vara redo för kortare giltighetsperioder för certifikat med tillförsikt, i vetskap om att dina certifikat alltid är uppdaterade.

Säkra din närvaro på webben: Att säkerställa att dina webbplatser är utrustade med de senaste säkerhetsfunktionerna är avgörande. Med automation kan du minska risken för sårbarheter och potentiella driftstopp på grund av utgångna certifikat. Dotkeepers lösning är utformad för att förbättra din webbsäkerhet smidigt, vilket gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Effektivitet och Skalbarhet: Manuell certifikathantering är resurskrävande och saknar skalbarhet. När din organisation växer blir hanteringen av ett ökande antal digitala certifikat utmanande. Dotkeepers automatiserade tillvägagångssätt minskar inte bara den manuella arbetsbelastningen utan skalar även problemfritt och anpassar sig till dina förändrade behov.

Smidig övergång: Att byta till automatiserad certifikathantering behöver inte vara komplicerat. Dotkeeper, i samarbete med Sectigo, erbjuder en användarvänlig lösning. Vi tillhandahåller de verktyg och den support du behöver för att säkerställa en smidig övergång, oavsett antalet certifikat du behöver hantera.

Vårt samarbete med Sectigo: Sectigo är en pålitlig branschledare med en erkänd meritlista inom digital certifikathantering. Sectigos Certificate Manager (SCM) förenklar och automatiserar livscykeln för digitala certifikat. Med SCMs stöd för branschstandardprotokoll och API:er kan du njuta av en bekymmersfri upplevelse.

Manuell certifikathantering: Även om vi förespråkar automatiserad certifikathantering för att möta framtida krav, stödjer Dotkeeper självfallet också manuell certifikathantering. Vi hjälper till att välja rätt certifikat och säkerställer förnyelser i god tid, vilket ger en heltäckande lösning för dina behov.

Kom igång med Dotkeepers Digital Certificate Management tjänster
Är du redo att ta nästa steg för att säkra din online-närvaro? Dotkeeper finns här för att stödja dig i varje steg på vägen. Omfamna automation, navigera i det föränderliga landskapet av certifikatgiltighetsperioder och skydda dina digitala tillgångar effektivt.

Kontakta oss idag
På Dotkeeper är vi din dedikerade partner för certifikathantering. Håll dig säker, kompatibel och i framkant med Dotkeepers expertis och Sectigos toppmoderna lösningar.

 • Vad är digitala certifikat?

  Digitala certifikat är kryptografiska referenser som fungerar som en digital motsvarighet till fysiska identifikationsdokument, såsom pass eller körkort. De används främst inom området för onlinesäkerhet för att autentisera identiteten av olika enheter, inklusive webbplatser, servrar och individer. Dessa certifikat bygger på public key infrastructure (PKI) och innehåller information om certifikatinnehavaren, dess offentliga nyckel, certifikatets utgångsdatum och den digitala signaturen från certifikatutfärdaren (CA). När en användare eller system stöter på ett digitalt certifikat kan det verifiera äktheten hos den enhet det representerar och upprätta säkra krypterade anslutningar för dataöverföring.

 • Varför behövs digitala certifikat?

  Digitala certifikat spelar en avgörande roll för att säkerställa säkerheten och integriteten i onlinekommunikation. Deras nödvändighet uppstår från det grundläggande behovet att etablera förtroende i den virtuella världen. Med spridningen av onlineaktiviteter, som sträcker sig från e-handelstransaktioner till säkert datautbyte, finns det ett ständigt behov att skydda känslig information och säkerställa att den förblir konfidentiell och obruten. Digitala certifikat behövs för att uppnå detta genom att erbjuda ett pålitligt sätt att bekräfta identiteten hos de involverade parterna och kryptera data för att förhindra obehörig åtkomst eller manipulering.

 • Vilka är de vanligaste typerna av certifikat?

  Ett SSL/TLS-certifikat fungerar som ett sätt att bekräfta en webbplats identitet och upprätta säkra anslutningar. SSL (Secure Sockets Layer) eller TLS (Transport Layer Security) säkerhetsprotokoll underlättar krypterad kommunikation mellan två enheter, och ett SSL-certifikat, en kompakt datafil, utnyttjar detta säkerhetsprotokoll för att utföra följande huvudfunktioner:

  Autentisering – SSL-certifikat fungerar som autentiseringsuppgifter för att bekräfta en webbplats identitet, med valideringsnivån beroende på vilken typ av certifikat som erhållits.

  Säkert datautbyte – När det implementeras på en webbserver aktiverar SSL HTTPS-protokollet och etablerar en säker länk mellan servern och en webbläsare. Detta utlöser också visningen av en hänglåsikon i webbläsaren.

  Certifikat utfärdade av betrodda CA:er erkänns av webbläsare som legitima och möjliggör visning av säkerhetsindikatorer i webbläsaren.

  Digitala certifikat kommer i flera typer, var och en erbjuder olika nivåer av validering och förtroende. De vanligaste typerna inkluderar:

  • Domänvalidering (DV) Certifikat:
  Dessa certifikat erbjuder den mest grundläggande nivån av validering och bekräftar främst ägandet av den domän som är kopplad till certifikatet. DV-certifikat utfärdas vanligtvis snabbt, eftersom CA verifierar domänens ägande via e-post eller andra enkla metoder.

  • Organisation Validering (OV) Certifikat:
  OV-certifikat går bortom domänvalidering och verifierar även den juridiska enheten bakom webbplatsen. CA:er som utför OV-validering kontrollerar organisationens uppgifter för att ge en högre nivå av tillförlitlighet och autentisering.

  • Utökad Validering (EV) Certifikat:

  EV-certifikat är de mest strikta och erbjuder den högsta nivån av tillförlitlighet. För att erhålla ett EV-certifikat måste organisationer genomgå en rigorös valideringsprocess, inklusive att bekräfta sin juridiska existens och den fysiska platsen för sin verksamhet.

 • Vilka är de främsta fördelarna med automatiserad certifikathantering?

  Automatiserad certifikathantering är en gamechanger för organisationer på grund av flera viktiga fördelar:

  • Förbättrad säkerhet: Automatisering minskar risken för mänskliga fel och säkerställer att webbplatser och servrar alltid har giltiga certifikat. Denna ständiga giltighet minimerar störningar och potentiella säkerhetsintrång.

  • Operationell effektivitet: Genom att automatisera utfärdandet och förnyandet av certifikat kan IT-personal rikta sin uppmärksamhet mot andra kritiska uppgifter, minska manuellt arbete och öka produktiviteten.

  • Riskminskning: Automatisering eliminerar riskerna med manuell hantering och minskar risken för certifikatrelaterade avbrott eller säkerhetsincidenter.

  • Skalbarhet: Automatiserad hantering skalas smidigt och möjliggör att organisationer kan växa utan behov av extra personal eller resurser.

  • Anpassning till förändrade giltighetsperioder: Med automatiserade system blir det lättare att anpassa sig till förändringar i certifikatets giltighetsperioder, vilket säkerställer fortsatt efterlevnad och säkerhet i en snabbt utvecklande miljö.

 • Vilka typer av certifikat erbjuder vi?

  TLS/SSL Certificates: Dessa tryggar säker dataöverföring över internet genom att kryptera kommunikationen mellan en server och en webbläsare, och skyddar känslig information.

  User Certificates: Används för säker autentisering och identifiering av enskilda användare, vanligtvis för inloggning.

  Device or Machine Certificates: Autentiserar och säkrar nätverksanslutna enheter och säkerställer att de är äkta och har tillstånd att få tillgång till ett nätverk.

  Document Signing Certificates: Validerar äktheten av digitalt signerade dokument och försäkrar mottagarna om att dokumentet inte har ändrats.

  Code Signing Certificates: Verifierar källan och integriteten hos programvara, skript och kod, vilket hjälper användare att lita på nedladdade applikationer.

  S/MIME Certificates: Krypterar och digitalt signerar e-postkommunikation, vilket skyddar konfidentialiteten och bevisar avsändarens äkthet.

  eIDAS Certificates: Säkerställer efterlevnad av Europeiska unionens eIDAS-förordning och erbjuder säker elektronisk identifiering och förtroendetjänster för online-transaktioner och kommunikation.

 • Vilka är Sectigo?

  Sectigo är en framstående certifikatutfärdare (CA) med en rik historia som sträcker sig över mer än 20 år inom området för digitalt förtroende och onlinesäkerhet. De är inriktade på att erbjuda ett brett utbud av säkerhetslösningar, inklusive digitala certifikat, för att hjälpa organisationer att etablera och upprätthålla en säker närvaro på nätet. Sectigo är kända för sin expertis inom hantering av digitala certifikat och är en pålitlig partner för företag som vill skydda sina digitala tillgångar och säkerställa äkthet och kryptering av online-transaktioner.

 • Vad är ACME, och varför behövs det?

  Automated Certificate Management Environment (ACME) är ett protokoll utformat för att automatisera hela livscykeln för TLS- och SSL-certifikat. ACME är särskilt viktigt eftersom digitala certifikat övergår till kortare giltighetsperioder, såsom de 90-dagars certifikaten som kan införas av Google. ACME-klienter möjliggör för organisationer att begära, installera och förnya certifikat utan behov av mänsklig inblandning, vilket säkerställer att certifikaten förblir aktuella och giltiga.
  Behovet av ACME uppstår på grund av det icke praktiska med manuell hantering av certifikat med kortare livslängder. Manuell hantering ökar risken för fel och kräver betydande resurser, vilket gör det utmanande för organisationer att skala sin hantering av certifikat. ACME förbättrar inte bara säkerheten utan möjliggör också för organisationer att anpassa sig till de föränderliga kraven för giltighetsperioder för certifikat och säkerställa att deras online-tillgångar förblir säkra och följer förändrade branschstandarder.

 • Vad är CAA, och varför behövs det?

  Certificate Authority Authorization (CAA) är en mekanism som låter domänägare ange i sina DNS-poster vilka Certificate Authorities (CA:er) som är tillåtna att utfärda SSL-certifikat för en given domän. Även om det kan verka som en auktorisation för en auktorisation, möjliggör det i grunden för domänägare att kontrollera utfärdandet av offentliga certifikat och förbättrar säkerheten och kontrollen. Denna extra säkerhetsnivå är särskilt fördelaktig för större organisationer som behöver hantera utfärdandet av certifikat över flera domäner och säkerställa efterlevnad av sina interna policys. CAA, när det används i kombination med andra säkerhetsåtgärder, bidrar till det robusta, pålitliga ekosystemet som utgör grundvalen för globala offentliga CA- och PKI-plattformar.

 • Säkrade förnyelser

  Vi säkrar förnyelserna av dina certifikat.

 • Trovärdighet

  Vi samarbetar med seriösa certifikatutgivare.

 • Support

  Vår uppskattade support finns tillgänglig för att hjälpa dig.