Rätt domännamnsinnehav för skydd och tillväxt Har du en uppdaterad och dokumenterad strategi för dina domännamn? Med en genomtänkt domänstrategi och domänpolicy kan du få ut mesta möjliga värde av rätt domännamnsinnehav – och skydda och stärka ditt varumärke online.

Säkra dina digitala tillgångar med en domänstrategi

Rätt domäner är affärskritiska tillgångar. De skyddar och stärker dina varumärken samtidigt som de möjliggör tillgänglighet online, webbtrafik från sökmotorer och expansion. Valet av domännamn i din portfölj bör stämma med dina affärsmål, din målgrupp och din marknadsplan för att stötta din affär digitalt och skydda mot intrång och hot.

En genomtänkt domänstrategi och domänpolicy säkerställer att du har rätt domäninnehav som skyddar din verksamhet och att dina domäner hanteras tryggt.

Det här ingår i domänstrategin

Dotkeeper kartlägger förutsättningarna för din domänportfölj med utgångspunkt i var du står idag – och vart du är på väg. Vi tar fram en handlingsplan och strategi för hur du bör prioritera, baserat på data från bland annat målgruppsanvändning, sökvolymer, försäljningar från andrahandsmarknaden, kvalificerade verktyg, kundkännedom och erfarenhet. 

Du får råd kring vilka domännamn du bör behålla, sälja, köpa eller registrera, samt hur du bättre kan skydda ditt varumärke digitalt genom lämpliga bevakningstjänster och liknande.

Sammanfattningsvis får du en strategi som tagits fram utifrån dina behov och som tar hänsyn till avkastning och säkerhet kontra insats och kostnad. 

Du får även en Domänpolicy – ett värdefullt internt styrdokument med riktlinjer för hur du hanterar dina domäner så säkert och effektivt som möjligt. Om domänstrategin besvarar varför, besvarar domänpolicyn hur.

Domänstrategi – Så ser processen ut

Processen kan skilja sig åt för olika företag, men består oftast av följande delmoment:

Steg 1: Kartläggning av nuläge.

Steg 2: Workshop (2 h) där lämpligtvis alla parter som bör vara involverade från er sida deltar. Ofta är detta representanter från t ex Marknad, IT och Legal.

Steg 3: Strategi & policy arbetas fram baserat på steg 1 och 2.

Steg 4: Genomgång och eventuell justering av Strategi & Policy.

Steg 5: Löpande uppdateringar av Strategi & Policy – bör ske minst årligen.

Dags att ta din domänstrategi till nästa nivå? Välkommen att Kontakta oss!