Skydda ert företag mot förfalskad och potentiellt skadlig epost Är ni utsatta för epostbedrägerier? Enligt uppgifter från FBI är epostbedrägerier ett av de mest ekonomiskt skadliga brotten online! Skydda er mot kostsamma epostbedrägerier.

Låt oss presentera DMARC – ett sätt att skydda ert företag mot förfalskad och potentiellt skadlig epost.

Rapporter visar att spoofing, dvs att mailavsändare förfalskas, eller användning av cyber- eller typo-squattade domäner, är ett allmänt utbrett tillvägagångssätt.

Utöver att etablera (och efterleva) en domänstrategi och kontinuerligt bevaka hur ens varumärke används bland annat i domänregistreringar, finns det möjlighet att implementera DMARC.

DMARC, eller Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance, är en e-postautentiseringspolicy och rapporteringsprotokoll. DMARC försvarar mot obehörig användning av domäner genom att förhindra direkt imitation av domänen i e-post. Det skyddar varumärken genom att säkerställa att mottagande brevlådor endast får e-post som faktiskt skickas av eller på uppdrag av en domän. Detta sker genom att använda SPF- och DKIM-poster.

Vi på Dotkeeper erbjuder tjänster och lösningar för att hjälpa våra kunder att implementera DMARC och på så sätt öka sin epostsäkerhet. Att etablera DMARC kräver tid, dataunderlag och kontinuerlig anpassning (oftast under en period) för att bli korrekt. Vi är med er hela vägen, från start till mål.

Processen är uppdelad i tre faser. Arbetet inleds med en förstudie av ert e-postflöde för att kunna ta fram en anpassad handlingsplan utefter era behov. Därefter sker implementeringen gradvis. Slutligen sker löpande rapportering enligt avtalad frekvens.

Resultatet blir ökad säkerhet för ert företag, samtidigt som DMARC också rapporterats förbättra leveransbarheten för er skickade epost. Spännande nyheter för alla marknadsavdelningar, med andra ord.

Tillsammans med vår domänbevakningstjänst och smart domänhantering, skapar korrekt implementerad DMARC ett gott skydd mot att ert företag ska utsättas för epostbedrägerier.

Fördelar med DMARC:

  • Ökad epostsäkerhet

    Skydda er organisation internt och externt genom att förhindra att ni varken mottar eller skickar förfalskad epost.

  • Ökat förtroende

    Skapa förtroende hos kunder och leverantörer genom att säkerställa att epost från er är legitim och riktig.

  • Förbättrat varumärkesskydd

    Genom att utöka er strategi för varumärkesskydd till att även omfatta epostsäkerhet, försvårar ni för intrångsgörare som vill utnyttja ert varumärke.