Svenska English Dansk
  • Meny
  • Välj språk

Domänbevakning

Domännamn används ofta som verktyg vid digitala bedrägerier och intrång, vilket kan drabba bolag i alla storlekar och branscher och förorsaka stor ekonomisk skada.

Vill du ha koll på om någon annan registrerar domännamn med era varumärken eller viktiga namn? Då är Domänbevakning det mest kostnadseffektiva alternativet.

Med tjänsten Domänbevakning får ni information om var och när det sker domänregistreringar som innehåller era bevakade namn eller ord. På så sätt kan ni med vår hjälp agera snabbt, förhoppningsvis innan någon skada uppstår.

VARFÖR DOMÄNNAMNSBEVAKNING?

Nästan alla webbplatser med hög eller medelhög trafik är i riskzonen för att någon utomstående registrerar snarlika varianter av webbplatsens namn för att försöka stjäla webbtrafik. Syftet är oftast finansiellt, där man försöker tjäna pengar genom annonser, försäljning av konkurrerande varor/piratkopior eller genom att locka med tjänster så som gambling/casino, billiga banklån eller pornografi. Det kan också vara ideologiskt eller känslostyrt, där syftet är att misskreditera eller förklara missnöje över ett företag eller en produkt.

Även företag som inte är direkt sammankopplade med högtrafikerade webbplatser utsätts för olika form av intrång. Det kan röra sig om regelrätta bedrägerier (till exempel e-post-bedrägeri), försäljning av piratkopior eller renommé-kapning, där man utnyttjar ett starkt varumärke i icke godkända syften. Ytterligare ett exempel är återförsäljare på andra geografiska marknader som skapat godtycklig marknadsföring som inte överensstämmer med företagets marknadsstrategier.

Med dagens cirka 1600 olika toppdomäner är det för de flesta inte ekonomiskt försvarbart att defensivt registrera varje tänkbar variant av sina domännamn. Antalet är för många helt enkelt, och lägg där till alla möjliga ändelser och felstavningar. Därför är bevakning av domännamnsregistreringar en bra komplementprodukt till smart portföljhantering.

Domännamnsbevakning förser dig med information så att du kan agera snabbt om någon inkräktar på dina intressen.

 

VAD TJÄNSTEN INNEBÄR

Domännamnsbevakningen kan omfatta identiska namn, felstavningar och fonetiska varianter, och förser dig med information om var (och när) dina bevakade lydelser registreras som domännamn. Vanligast är att bevaka sitt eget varumärke, men verktyget kan också användas för konkurrensbevakning.

Genom att använda domännamnsbevakning på en lydelse får man en mycket heltäckande bild över hur lydelsen används i domännamnsregistreringar. Man får också reda på om någon utomstående registrerar ett domännamn som kan stå i konflikt med ens egen rättighet. En lydelse kan till exempel vara ett företagsnamn, produktnamn eller ett varumärke.

Vår bevakningstjänst håller mycket hög kvalitet och har väldigt god träffsäkerhet i sökningarna. Verktyget söker efter lydelser bland nästan 1600 domännamnsändelser (främst toppdomäner så som .se, .nu och .com) samt bland över 330 miljoner registrerade domännamn.

Ett exempel på hur domännamnsbevakning fungerar i praktiken:

Vi väljer att bevaka namnet Dotkeeper. En tredje part väljer under året att registrera de tre domännamnen ”dotkeeper.cn”(Kina), dotkeeperr.se och ”ilovedotkeeper.com”.

Samtliga registreringar kommer domännamnsbevakningen direkt att upptäcka och informera om.

Våra experter analyserar sökresultaten tillsammans med eventuell kompletterande data från fler källor. Resultatet sammanställs tillsammans med våra rekommendationer och skickas i mailrapporter till er. Vårt mål är att förenkla för er genom att leverera så relevant information som möjligt för er att ta ställning till.

 

VAD HÄNDER VID IDENTIFIERADE INTRÅNG?

Vi analyserar situationen och ger dig rekommendation på lämpligt nästa steg.

I samband med att intrång på varumärken upptäcks kan vi hjälpa till att agera. Exempel på vad som då kan bli aktuellt är; varningsbrev, övervakning av inkräktande domännamn (med syfte att se förändring av hotbild), utvärdering av juridisk situation, tvistlösning, nedstängande av webbplatser samt övertagande av domännamn.

TILLSAMMANS TAR VI FRAM DET UPPLÄGG SOM PASSAR ER BÄST

Vi på Dotkeeper erbjuder anpassningsbara tjänster för Domänbevakning och hjälper er gärna att ta fram det upplägg som matchar era behov bäst.

Domännamnsbevakning är den vanligaste av våra bevakningstjänster. Om intresse och behov finns, kan vi även erbjuda kompletterande bevakningar inom flera områden, såsom t.ex. användning av logotyp/bilder, användning av varumärke i sociala medier eller på auktionssidor, samt i textinnehåll på webbplatser.

Kontakta oss för mer information!

Detta ingår

Bevakning

Bevakning av ett eller flera önskade ord, termer och namn.

Rapportering

Rapport t.ex. varje månad där vi först har gallrat resultatet åt dig.

Rekommendation

Vid träffar gör våra experter en bedömning om lämplig åtgärd.

Prata med en av våra experter

Vill du veta mer om någon av våra tjänster? Tveka inte, hör av dig genom att fylla i formuläret så ringer en av våra experter upp dig för en förutsättningslös pratstund.

Boka ett samtal