• Meny
  • Välj språk

Domänbevakning

Domänregistreringar av tredje part är ett av de vanligaste hoten för varumärkesägare idag. Nästan alla företag är i riskzonen för att någon utomstående registrerar snarlika varianter av ens namn för att exempelvis försöka stjäla webbtrafik, begå phishing attacker, sprida ofördelaktig information eller sälja förfalskade produkter. 

Konsekvenserna av detta kan bli mycket kostsamma och leda till oönskade påföljder såsom kundförvirring, förlust av intäkter och skada på varumärkets rykte.

Med vår tjänst Domänbevakning får du information om det sker domänregistreringar som innehåller dina bevakade namn eller ord – och hjälp att agera snabbt för att undvika skada.

VARFÖR DOMÄNNAMNSBEVAKNING?

Domännamn används ofta som verktyg vid digitala bedrägerier och intrång. Det kan drabba bolag i alla storlekar och branscher och förorsaka stor ekonomisk skada. Nästan alla webbplatser med hög eller medelhög trafik är i riskzonen. 

Syftet är oftast finansiellt – att tjäna pengar genom annonser, försäljning av konkurrerande varor/piratkopior eller genom att locka med tjänster som gambling/casino, billiga banklån eller pornografi. Det kan också vara ideologiskt eller känslostyrt, där syftet är att misskreditera eller förklara missnöje över ett företag eller en produkt.

Även företag som inte är direkt kopplade till högtrafikerade webbplatser utsätts för intrång. Det kan vara regelrätta bedrägerier (som e-post-bedrägeri), försäljning av piratkopior eller renommé-kapning, där starka varumärken utnyttjas i icke godkända syften. Det kan också röra sig om återförsäljare på andra geografiska marknader som skapat godtycklig marknadsföring som inte överensstämmer med ditt företags marknadsstrategier.

Med dagens cirka 1600 olika toppdomäner är det sällan ekonomiskt försvarbart att registrera varje tänkbar variant av ett domännamn. Det blir helt enkelt för många registreringar med alla möjliga ändelser och felstavningar. Därför är domänbevakning ett bra komplement till smart portföljhantering.

 

DET HÄR FÅR DU MED DOMÄNNAMNSBEVAKNING

Med domännamnsbevakning informeras du så fort någon inkräktar på dina intressen så att du kan agera snabbt. Dotkeepers domänbevakning söker regelbundet efter dina lydelser (företagsnamn, produktnamn eller varumärken) bland drygt 1600 domännamnsändelser (främst toppdomäner så som .se, .nu och .com) samt över 330 miljoner registrerade domännamn. Bevakningen håller hög kvalitet och har mycket god träffsäkerhet.

Domännamnsbevakningen kan omfatta:

  • Identiska namn
  • Felstavningar och fonetiska varianter
  • Bevakning av dina egna varumärken
  • Konkurrensbevakning
  • Information om var och när dina bevakade registreras som domännamn
  • Information om någon utomstående registrerar ett domännamn som står i konflikt med dina rättigheter

 

SÅ FUNGERAR DOMÄNNAMNSBEVAKNINGEN

Vi väljer att bevaka namnet Dotkeeper. En tredje part väljer under året att registrera de tre domännamnen ”dotkeeper.cn”(Kina), dotkeeperr.se och ”ilovedotkeeper.com”. Samtliga registreringar kommer domännamnsbevakningen att upptäcka och informera om direkt. 

Våra experter analyserar sökresultaten tillsammans med eventuell kompletterande data från fler källor. Resultatet, samt våra rekommendationer för hur du bör agera, skickas till dig i en mailrapport. På så vis blir det enkelt för dig att snabbt ta ställning till vad du behöver göra.


VAD HÄNDER VID IDENTIFIERADE INTRÅNG?

I samband med upptäckten av ett varumärkesintrång intrång hjälper vi dig agera. Vi analyserar situationen och ger dig en rekommendation om lämpligt nästa steg. Det kan vara varningsbrev, övervakning av inkräktande domännamn (för att se förändring av hotbild), utvärdering av juridisk situation, tvistlösning, nedstängning av webbplatser eller övertagande av domännamn.


DOMÄNBEVAKNING SOM PASSAR DIN AFFÄR

Domännamnsbevakning är vår mest populära bevakningstjänst. När du köper Domänbevakning tar vi fram det upplägg som matchar ditt behov bäst. Vi kan till exempel komplettera med bevakningar inom flera områden, som användning av logotyp/bilder och användning av varumärke i sociala medier, på auktionssidor eller i texter på webbplatser.

Intresserad av domänbevaning? Kontakta oss för mer information!

Detta ingår

Bevakning

Bevakning av ett eller flera önskade ord, termer och namn.

Rapportering

Löpande rapportering, t ex månadsvis, där vi gallrat resultatet åt dig.

Rekommendation

Vid träffar får du expertbedömning om lämplig åtgärd. 

Prata med en av våra experter

Vill du veta mer om någon av våra tjänster? Tveka inte, hör av dig genom att fylla i formuläret så ringer en av våra experter upp dig för en förutsättningslös pratstund.

Boka ett samtal