Svenska English Dansk
  • Meny
  • Välj språk

Domänbevakning

Vill du ha koll på om dina varumärken eller viktiga namn registreras som domännamn av annan part? Med domännamnsbevakning informeras du om när det sker domänregistreringar som innefattas av dina bevakade namn eller ord.

Med dagens cirka 1600 olika toppdomäner är det för de flesta inte ekonomiskt försvarbart att defensivt registrera varje tänkbar variant av sina domännamn. Antalet är för många helt enkelt, och lägg där till alla möjliga ändelser och felstavningar. Här kan Dotkeepers domännamnsbevakning vara ett kostnadseffektivt alternativ.

Domännamnsbevakning förser dig med information så att du kan agera snabbt om någon inkräktar på dina intressen.

Domännamnsbevakningen omfattar identiska namn, felstavningar och fonetiska varianter av de bevakade orden. Det vill säga att domänbevkaning förser dig med var (och när) dina, eller andras, varumärken registreras. Men också med vilka av era branschrelaterade ord som registreras och av vem dessa registrerats.

 

Ett exempel på hur domännamnsbevakning fungerar i praktiken: 

Vi väljer att bevaka namnet Dotkeeper. En tredje part väljer under året att registrera de tre domännamnen ”dotkeeper.cn”(Kina), dotkeeperr.se och ”ilovedotkeeper.com”. 

Samtliga registreringar kommer domännamnsbevakningen direkt att upptäcka och informera om.

Detta ingår

Bevakning

Bevakning av ett eller flera önskade ord, termer och namn.

Rapportering

Rapport t.ex. varje månad där vi först har gallrat resultatet åt dig.

Rekommendation

Vid träffar gör våra experter en bedömning om lämplig åtgärd.

Prata med en av våra experter

Vill du veta mer om någon av våra tjänster? Tveka inte, hör av dig genom att fylla i formuläret så ringer en av våra experter upp dig för en förutsättningslös pratstund.

Boka ett samtal