Skräddarsydda tjänster för att säkerställa IT-drift och digitalt varumärkesskydd För att säkra ditt varumärke mot digitala intrång och hot erbjuder Dotkeeper juridiska tjänster som täcker alla potentiella risker och behov. Vi skyddar inte bara dina domännamn och annan digital IP – vi tar ett helhetsgrepp om ditt varumärke för att strategiskt stärka och utveckla det.

Få hjälp med registrering och skydd av varumärken och domännamn på nya marknader, riskanalyser av ditt domännamnsinnehav samt avancerad övervakning av domänregistreringar som gör intrång på dina rättigheter.

Dotkeeper är en del av AWA som är ledande inom immaterialrätt i Europa och Asien. Vi ser till att dina digitala tillgångar är i trygga händer.

Exempel på gemensamma tjänster som vi erbjuder tillsammans med AWA:

  • Domain and Trademark Management – Vår integrerade hantering erbjuder dig ett säkert, strategiskt och effektivt sätt att hantera varumärken, domännamn och annan digital IP på.
  • Expansion Package – När du expanderar till nya marknader eller lanserar nya produkter och tjänster, kan vi hjälpa dig att registrera och aktivt skydda varumärken och domännamn, skräddarsydda för dig och dina affärsmål.
  • Domain and Trademark Risk Analysis – En konkret nulägesanalys av din domän- och varumärkesportfölj. Vi analyserar dina behov, identifierar eventuella risker och luckor i dina nuvarande processer och innehav, och ger därefter rekommendationer på förbättringar.
  • Online Enforcement – Genom sofistikerade bevakningstjänster upptäcker vi digitala hot och vid behov fortsätter vi med exempelvis take-downs, rättstvister eller förvärv.
  • Domain and Trademark Strategy – Vi hjälper dig att utforma en domän- och varumärkesstrategi baserat på hur din affärsplan ser ut nu och i framtiden.
  • Brand Monitoring – Övervakning av varumärkesregistreringar och domänregistreringar ger dig chansen att tidigt upptäcka eventuella överträdelser, intrång eller rättigheter som kan förhindra framtida expansion och tillväxt.

Läs gärna mer om vårt samarbete på domainandtrademark.expert.

Kunder som väljer dessa tjänster

Tjänster inom IP & Juridik

Våra tjänster

Vi erbjuder skräddarsydda anpassningar för din verksamhet

Ip & Juridik
Designskydd

Dina varor och produkters form och design är avgörande konkurrensmedel. Inte minst på marknader där det är svårt att skaffa sig ett tekniskt försprång är det viktigt med en egen profil eller framtoning för att kunna inta en ledande position. Genom att registrera din produkt för designskydd (även kallat mönsterskydd) får du ensamrätt till den registrerade designen. Dock är det endast produktens utseende som skyddas – inte funktionen. Dotkeeper kan genom AWA hjälpa dig att skydda din design från otillåten kommersiell användning. Det gör det lättare att motarbeta kopiering och behålla konkurrensfördelar. Dessutom ökar och synliggör designskyddet värdet i ditt bolag, något som är avgörande vid försäljningar, fusioner, diskussioner med investerare och liknande. Vill du ha hjälp att skaffa designskydd och öka din konkurrenskraft? Kontakta oss idag!

Ip & Juridik
Patent

Ett patent ökar och synliggör värdet i ditt bolag, vilket är avgörande vid investeringsdiskussioner, försäljningar, fusioner och liknande. Det hjälper dig även att ligga i framkant inom ditt område och ger dig en bättre position på marknaden – ett bra försäljningsargument. Dotkeeper kan genom AWA hjälpa dig med varje steg i patentprocessen, från att skriva patentansökningar och beivra intrång till att hantera giltighetsutredningar.  Vi tar hand om den juridiska administrationen åt dig så att du kan fokusera på den kommersiella utvecklingen av dina innovationer. Ska vi hjälpa dig att ansöka om patent? Kontakta oss, så berättar vi mer!

Ip & Juridik
Registrera Varumärke

Varumärket är ditt företags ansikte utåt och det viktigaste verktyget för att kommunicera din vara eller tjänst på marknaden. Om andra aktörer använder varumärken som liknar ditt för att marknadsföra och sälja varor och tjänster kan det få förödande konsekvenser för din affär.  Det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att skydda ditt varumärke från sådana risker är att registrera det. Genom varumärkesregistrering eliminerar du risken att någon annan använder ett varumärke som går att förväxla med ditt. Du kan skydda allt ifrån en reklamslogan till ord eller figurer.  För att få ett varumärkesskydd måste det du erbjuder och marknadsför skilja sig från det dina konkurrenter erbjuder. Dotkeeper kan genom AWA hjälpa dig att registrera ditt varumärke, ta fram en varumärkesstrategi och ta hand om andra frågor kring ditt varumärke. Ska vi hjälpa dig registrera ditt varumärke? Eller vill du ha hjälp att ta fram en varumärkesstrategi? Kontakta oss, så berättar vi mer!

Ip & Juridik
Trademark Clearinghouse

Trademark Clearinghouse (TMCH) drivs på uppdrag av ICANN och är en databas för varumärken som främjar varumärkesinnehavare i samband med lansering av nya toppdomäner.  Att registrera ditt varumärke hos TMCH är ett kostnadseffektivt sätt för dig som varumärkesägare att få försprång och kontroll. Du får förtur till att registrera ditt varumärke när det släpps nya toppdomäner.Du får information när någon annan part försöker registrera domännamn som innehåller ditt registrerade varumärke. Den obehöriga parten får i sin tur en varning vid registreringstillfället, vilket motverkar domänspekulationer. Vill du skydda dina varumärken i TMCH? Våra experter berättar gärna mer om ansökningsprocess, kostnad och kriterier – kontakta oss för mer information!