Integritetspolicy Bästa kund – Tack för att du valt Dotkeeper! Nedan finner du vår Integritetspolicy, som vi har tagit fram för att du ska kunna ta del av vilka personuppgifter vi behandlar om dig, hur vi behandlar dessa personuppgifter samt varför vi gör det.

Vi bryr oss om våra kunder, och därför bryr vi oss om den personliga integriteten för dig som använder våra tjänster och som besöker våra webbplatser. Vi ser därmed det som väldigt viktigt att vi på ett ansvarsfullt sätt svarar för att de personuppgifter som vi behandlar används av välgrundade skäl, liksom att uppgifterna skyddas och endast används för sitt avsedda ändamål.

1. Personuppgiftsansvarig

Dotkeeper AB (556942-2164) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för våra tjänster och för vår(a) webbplats(er) dotkeeper.com, dotkeeper.party och dotkeeper.club.Skulle du ha några frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.  Du når oss enklast på privacy@dotkeeper.com eller 040-6310900. Du kan också nå oss postledes på Regementsgatan 8, 211 42 Malmö, Sverige.

2. Vilka personuppgifter vi behandlar samt varför vi behandlar personuppgifter

Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt identifierar dig som person. Nedan ser du vilka personuppgifter vi behandlar. Vi behandlar personuppgifter för att kunna förse dig med den bästa tjänsten, och säljer inte vidare någon information.

2.1 Syfte

För att erbjuda våra tjänster, exempelvis att skapa, uppskatta och förse våra tjänster med erbjudande.

Uppgifter vi samlar in:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Anställningsinformation

Rättslig grund

Till dig som är privatperson:
Åta efterfrågade vidgärder innan du undertecknar och ingår i överenskommelser.

Till företaget där du står som kontaktperson:
Vårt rättsliga intresse.

Lagringsperiod

Fram till dess att ett erbjudande accepterats eller nekats. Därefter lagras nödvändiga uppgifter så länge du kan vidta rättsliga åtgärder mot oss. Data lagras också som nödvändig under den tidsperiod som krävs enligt lagstadgade lagringstider.

2.2 Syfte

För att ingå avtal med dig eller det företaget du är kontaktperson för. För att hantera din beställning och dina tjänster hos oss. För att utföra våra tjänster och uppdrag. För att kunna fakturera din beställda tjänst.

Uppgifter vi samlar in:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Anställningsinformation
 • Faktureringsadress
 • Personnummer (i vissa undantagsfall)
 • ID-handling (i vissa undantagsfall)
 • Kreditinformation (i vissa undantagsfall)
 • Lösenord till vår klientportal
 • Information om vilka tjänster som beställts och används

Rättslig grund

För att fullfölja uppfyllandet av vårt kontrakt med dig.

Lagringsperiod

Så länge du har rätt att vidta rättsliga åtgärder mot oss. Under den tidsperiod som krävs enligt lagstadgade lagringstider, under b.la. bokföringslagen.

2.3 Syfte

För att hantera vår webbplats, t.ex. för att optimera din upplevelse av vår webbplats, för att säkerställa att relevant innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Uppgifter vi samlar in:

 • Namn
 • Användarnamn
 • E-postadress
 • IP-adress och annan enhetsinformation
 • Trafik- och användningsinformation
 • Geografisk information

Rättslig grund

Ditt samtycke till användning av cookies.

Lagringsperiod

I högst 24 månader eller till dess då ditt samtycke blir indraget.

2.4 Syfte

För att kunna förse dig med relevanta nyheter och erbjudanden.

Uppgifter vi samlar in:

 • Namn
 • E-postadress
 • IP-adress och annan enhetsinformation

Rättslig grund

Ditt samtycke till användning av cookies.

Lagringsperiod

I högst 24 månader eller till dess då ditt samtycke blir indraget.

3. Hur vi samlar in personuppgifter

Dotkeeper samlar in personuppgifter på följande sätt:Direkt från dig eller från din arbetsgivare- när du eller det företag du är kontaktperson för efterfrågar att få förslag för att bli kund hos oss- när du eller det företag du är kontaktperson för blir kund hos oss- när du eller det företag du är kontaktperson för interagerar med oss som kund, exempelvis i e-post och chatt-konversationer- när du använder våra tjänster, t.ex. besöker vår hemsida eller kundportalIndirekt, från andra källor- om vi gör en kreditupplysning om dig, när du blir kund hos oss- din eller din arbetsgivares webbsida- när du klickar på en länk i vår marknadsföringNär du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy (https://dotkeeper.com/cookie-policy).

4. Överföring av information till partners och underleverantörer

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners och underleverantörer i syfte att leverera tjänster med anknytning till vårt avtal med dig som kund, eller med det företag för vilket du är kontaktperson. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra underleverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och för att uppfylla de legala krav som ställs när personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES. Nedan beskriver vi de fall där dina uppgifter kan komma att överföras från oss.

Underleverantörer och leverantörer

Beroende på tjänstens omfattning, kan din information behöva föras vidare till våra underleverantörer/grossister/leverantörer för att dessa ska kunna verkställa vissa uppgifter för vår räkning och på så sätt bidra till att leverera tjänsten. Exempel på sådan underleverantör är vår registrar Name ISP.

Marknadsföring

Vi kan komma att dela information (t.ex. e-postadresser, cookies) med annonspartners (exempelvis Upsales, Google, Facebook) för att skräddarsy reklam om Dotkeeper, våra produkter och tjänster till dig och/eller för att anpassa innehåll. Du kan närsomhelst avregistrera dig från sådana marknadsföringsinsatser.

Överföring av uppgifter utomlands

När Dotkeeper överför personuppgifter till underleverantörer utanför EU/EES kan dina personuppgifter bli föremål för lagar för skydd av personuppgifter som skiljer sig från gällande rätt inom EU.

5. Hur vi skyddar dina uppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Sådana åtgärder omfattar interna policies och säkerhetsrutiner och att vår personal är bunden av sekretess via sitt anställningsavtal, liksom att vi använder  SSL Certifikat för att säkra känsliga uppgifter på vår webbplats som personuppgifter och lösenord.

6. Rätten att få tillgång till din information, att korrigera din information, flytta med dig information och att radera din information

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi sparar om dig, och information om hur dessa används, en gång per år utan kostnad. Du har också rätt till rättelse av felaktiga uppgifter, liksom att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vid begränsning av dina uppgifter markeras dessa så att dem i framtiden endast får användas i avtalade syften. Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. I det fall vi inte är eniga med din invändning behöver vi visa på skäl som väger tyngre än dina intressen. Emellertid har du alltid rätt att när som helst invända mot behandling i marknadsföring – detta kan du göra genom att maila privacy@dotkeeper.com.

Som kund har du rätt till radering om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, om du återkallar ditt samtycke för uppgifter och vi inte behandlar dem enligt någon annan rättslig grund, om behandlingen sker i direktmarknadsföringssyfte, om personuppgifterna ej har behandlats i enlighet med GDPR/Dataskyddsförordningen, om du motsätter dig intresseavvägning som rättslig grund för behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Observera att radering inte kan ske när vi behöver spara dina uppgifter p.g.a. skyldighet enligt annan lagstiftning.

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att kunna flytta dina personuppgifter från Dotkeeper till annan leverantör. Om du anser att Dotkeeper missköter sitt ansvar gällande att hantera dina personuppgifter, kan du anmäla detta till Datainspektionen.

7. Ändringar i vår Integritetspolicy

Om vi gör ändringar i vår Integritetspolicy, kommer dessa ändringar att publiceras på denna sida.

8. Frågor? Kontakta oss gärna.

Om du har några frågor gällande vår Integritetspolicy ovan är du varmt välkommen att kontakta oss på privacy@dotkeeper.com.