Öppna upp möjligheter med DNS: Vägen till snabbare och säkrare internet. Säkerställ att dina domäner aldrig kan drabbas av nedtid till följd av DNS-avbrott. Dotkeepers tjänst Premium DNS garanterar 100% upptid och extra hög säkerhet.

Hos Dotkeeper säkerställer vi din digitala närvaro genom nära samarbete med NS1, en del av IBM och en ledande aktör inom DNS-tjänster. Vår gemensamma lösning betonar säkerhet och pålitlighet och ger våra kunder en robust infrastruktur för sömlös och säker funktionalitet. Vi erbjuder dig en säker och framtidssäkrad DNS-lösning, där ditt digitala förtroende är vår högsta prioritet.

Vikten av Auktoritativ DNS

Varför är auktoritativ DNS så viktig? Enkelt uttryckt, om användare inte kan komma åt din webbplats eller upplever långa svarstider, kommer de snabbt att leta någon annanstans. Din webbplats utgör ofta det första intrycket av ditt företag, vilket gör det avgörande att säkerställa en snabbare och mer pålitlig tjänst än vad dina konkurrenter erbjuder. Auktoritativ DNS spelar också en central roll i kostnadshantering, eftersom det möjliggör effektiv trafikstyrning baserad på kriterier som tillgänglighet, prestanda och kostnad, särskilt i multi-cloud- eller content delivery network (CDN)-scenarier.

Dotkeepers DNS-lösningar:

Vår DNS-lösning erbjuder ett utbud av tjänster, men fokuset inom portföljen ligger på två väsentliga komponenter: Managed DNS, som fungerar som den outsourcade auktoritativa DNS-lösningen, tillsammans med tjänsten Traffic Steering. Men vi erbjuder också avancerade funktioner som Dedicated DNS, DNS for China och DNS-insights för dataanalys.

Managed DNS:

 • Erhåller 100% upptid SLA
  Denna tjänst säkerställer att auktoritativa DNS-funktioner alltid är tillgängliga med 100% upptid SLA.
 • 26 globala Points of Presence: Med ett globalt nätverk som sträcker sig över sex kontinenter och 26 Points of Presence (PoPs) säkerställer vår Managed DNS-tjänst optimal prestanda, hastighet och tillgänglighet för DNS upplösning och innehållsleverans. Den omfattande täckningen förbättrar användarupplevelsen och motverkar potentiella problem.
 • Snabbaste propageringtid i branschen (5 sekunders propageringsstid världen över): Propageringstid avser den tid det tar för ändringar i DNS-poster att distribueras och erkännas över hela internet. De flesta andra leverantörer i detta utrymme räknar propageringstid i minuter. Dessa sekunder eller minuter kan göra en stor skillnad.
 • Hög förfrågningskapacitet: : NS1 behandlar i genomsnitt en miljon förfrågningar per sekund och 31 biljoner förfrågningar varje år! Men opererar ändå bara på 3% av nätverkets kapacitet.


Traffic Steering:


NS1 erbjuder flera alternativ för att styra trafik baserat på geografisk närhet, load balance, multi-CDN eller multi-cloud-switching med mera. Deras anpassningsbara och stapelbara filterkedjor erbjuder många möjligheter. De samlar också realtidsdata med hjälp av trafikstyrning baserad på Real User Metric (RUM), vilket säkerställer överlägsen och konsekvent prestanda. Tjänsten Traffic Steering levererar ytterligare värde genom att styra trafiken runt driftstopp och föråldrade resurser samt genom att automatisera styrbeslut med hjälp av olika datakällor.

Andra tjänster i portföljen: Tillsammans med NS1 erbjuder vi ytterligare funktioner som Dedicated DNS för redundans, DNS for China och DNS Insights för dataanalys.

Varför välja vår Managed DNS-lösning

 • Kostnadseffektiv:

  Det är mer prisvänligt och enklare att hantera jämfört med att bygga din DNS-infrastruktur från grunden. Den sparade tiden och resurserna kan användas mer effektivt på annat håll.

 • Förbättrad tillförlitlighet:

  Våra DNS-tjänster levereras med inbyggda skydd mot hot som distributed denial-of-service (DDoS)-attacker. NS1 har etablerat sin expertis inom hantering av dessa problem, med en konsekvent framgångsrik upptid på 100% över åren.

 • Oberoende och flexibilitet:

  Denna DNS-lösning är fristående och oberoende av andra buntade tjänster. Denna flexibilitet gör att organisationer kan använda flera konkurrerande lösningar samtidigt, såsom flera molnleverantörer eller CDNs, utan några begränsningar.

Utnyttja den fulla potentialen av DNS

I praktiken möjliggör vår DNS-lösning för ditt företag att optimera din online-närvaro och säkerställa snabba och pålitliga anslutningar till dina resurser. I en värld där millisekunder kan göra en betydande skillnad erbjuder vår DNS bättre prestanda, högre pålitlighet och ökad flexibilitet som företag behöver för att blomstra. Så varför nöja dig med mindre när din onlineframgång beror på att vara bäst?

Kontakta oss här!

 • Varför är DNS nödvändigt?

  DNS, eller Domain Name System, är viktigt eftersom det översätter läsbara domännamn till IP-adresser, vilket möjliggör för användare att komma åt webbplatser och online-applikationer. Det spelar en avgörande roll i att koppla samman resurser på internet och säkerställa en smidig användarupplevelse.

 • Vilka fördelar finns det med att ha Managed DNS för dina domäner?

  Managed DNS med Dotkeeper och NS1 erbjuder en SLA med 100% upptid, 26 globala PoPs(Point of Precence) för optimal prestanda och snabba propageringstider. Managed DNS kombinerar ett motståndskraftigt nätverk, nästan omedelbar DNS-propagering och intelligent trafikstyrning för att ge företag moderna kontroller över användarupplevelsen av internetbaserade applikationer. Tillsammans med NS1 säkerställer vi en bättre och mer pålitlig användarupplevelse.

 • Vilka är NS1?

  NS1 är en del av IBM och en ledande leverantör av DNS-tjänster, specialiserad på auktoritativ DNS och traffic steering-lösningar. Deras erbjudanden inkluderar Managed DNS, Dedicated DNS, DNS for China och DNS Insights. NS1 fokuserar på att leverera pålitliga och avancerade DNS-lösningar helt oberoende, utan att bunta ihop dem med andra tjänster.

 • Vad är en DDoS-attack, och vad kan göras för att undvika den?

  En DDoS (Distributed Denial of Service)-attack är ett försök att störa en webbplats eller onlinetjänst genom att överbelasta den med trafik. För att undvika DDoS-attacker kan företag implementera åtgärder som att använda en Premium DNS-lösning, som har inbyggt skydd, och utnyttjar traffic steering för att automatisera failover och styra runt avbrott.

 • Vad är DNS for China?

  DNS for China är en specialiserad auktoritativ DNS-tjänst utformad för att leverera snabba och pålitliga upplevelser för målgrupper inom Kinas fastland. Tjänsten säkerställer optimerad prestanda och tillförlitlighet samtidigt som den övervinner de typiska utmaningarna som är förknippade med ”the Great Firewall”.

 • Vad innebär Dedicated DNS?

  Dedicated DNS innebär att man implementera två oberoende DNS-nätverk med en gemensam kontrollplan, vilket ger maximalt skydd mot avbrott och driftstopp. Det lägger till ett redundant lager för att förbättra motståndskraften hos DNS-infrastrukturen.

 • Vad ingår i DNS Insights?

  DNS Insights tillhandahåller dataanalys som ger värdefull information till nätverks- och säkerhetsteam. Lösningen med DNS Insights gör det möjligt för ditt företag att identifiera felkonfigurationer som påverkar nätverksprestanda, analysera trafikmönster för att vägleda DNS- och infrastrukturförändringar samt identifiera skadlig aktivitet som riktas mot specifika nätverk.