Registrering och juridiskt skydd av din design Vi hjälper dig att få ensamrätt till din design och skydda din produkt från otillåten kopiering genom att registrera den för designskydd.

Dina varor och produkters form och design är avgörande konkurrensmedel. Inte minst på marknader där det är svårt att skaffa sig ett tekniskt försprång är det viktigt med en egen profil eller framtoning för att kunna inta en ledande position.

Genom att registrera din produkt för designskydd (även kallat mönsterskydd) får du ensamrätt till den registrerade designen. Dock är det endast produktens utseende som skyddas – inte funktionen.

Dotkeeper kan genom AWA hjälpa dig att skydda din design från otillåten kommersiell användning. Det gör det lättare att motarbeta kopiering och behålla konkurrensfördelar. Dessutom ökar och synliggör designskyddet värdet i ditt bolag, något som är avgörande vid försäljningar, fusioner, diskussioner med investerare och liknande.

Vill du ha hjälp att skaffa designskydd och öka din konkurrenskraft? Kontakta oss idag!