Få hjälp att ansöka om patent på din innovation Att ansöka om patent på dina innovationer kan hindra dina konkurrenter från att plagiera dig eller försöka patentskydda något som du utvecklat, men inte introducerat på marknaden än.

Ett patent ökar och synliggör värdet i ditt bolag, vilket är avgörande vid investeringsdiskussioner, försäljningar, fusioner och liknande. Det hjälper dig även att ligga i framkant inom ditt område och ger dig en bättre position på marknaden – ett bra försäljningsargument.

Dotkeeper kan genom AWA hjälpa dig med varje steg i patentprocessen, från att skriva patentansökningar och beivra intrång till att hantera giltighetsutredningar. 

Vi tar hand om den juridiska administrationen åt dig så att du kan fokusera på den kommersiella utvecklingen av dina innovationer.

Ska vi hjälpa dig att ansöka om patent? Kontakta oss, så berättar vi mer!