Domäntjänster för medvetna företag och organisationer

Domännamn är affärskritiska tillgångar som utgör navet i företags och organisationers digitala närvaro. De är avgörande för tillgängligheten online och ligger till grund för den digitala infrastrukturen med email- och webbadresser. Genom att välja rätt domännamn kan du stärka ditt varumärke online – och minska risken att ditt företag utsätts för digitala bedrägerier, hot och intrång.

Vilka domännamn behöver ditt företag? Det beror bland annat på hur dina varumärken ser ut och vilka geografiska marknader ni verkar på. Ditt domännamnsinnehav ska skydda dina intressen mot intrång och hot, samtidigt som det ska stötta tillgänglighet och tillväxt – exempelvis genom att anpassas efter din målgrupp och generera trafik från sökmotorerna.

VAD ÄR ETT DOMÄNNAMN?

Ett domännamn (dotkeeper.com) består av ett ord eller en ordföljd (dotkeeper) som i sin tur följs av en toppdomän (.com). För att kunna registrera ett domännamn behöver du följa regler för respektive toppdomän. Varje toppdomän har egna regler för vad som gäller för att du ska kunna registrera ett domännamn hos dem. Vissa landsdomäner kräver till exempel lokal närvaro (det vill säga ett lokalt bolag) eller varumärkesbevis för att du ska kunna registrera domännamn under ändelsen.

Vill du säkra hanteringen av dina domännamn? Då passar vår behovsanpassade domänförvaltning perfekt – läs mer under Domain Management.

Intresserad och vill veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Tjänster inom Domännamn

Domännamn

Skräddarsydda domäntjänster för medvetna företag och organisationer

Domännamn
Domain management

Letar du efter ett tryggt och smart sätt att hantera era domännamn? En digital närvaro som är i linje med varumärkesstrategi, affärsmål och andra behov är en grundpelare för att vara framgångsrik idag. Samtidigt är en säker hantering av era domäner centralt för att kunna undvika administrativ belastning, risk och motverka intrång.Genom att förvalta dina domäner med en säker och proaktiv partner skyddar du ditt varumärkes förtroende, rykte och värde.Våra marknadsledande domänexperter hjälper dig att förvalta och växa er digitala närvaro. Det sparar tid och kostnader – och ökar bolagsvärdet. Garantera förnyelser och skapa en portfölj som tillför värde genom smart domänhantering Med Domain Management hanterar vi värdefulla domännamnsportföljer på ett smart sätt – säkert, strategiskt samt med tillgång till proaktiv rådgivning och vår uppskattade support. Tjänsten passar dig som vill säkra ditt företag från fallgroparna med domänhantering och samtidigt skapa en portfölj som genererar värde och reflekterar era affärsmål. Våra erfarna domänexperter tar ett strategiskt helhetsgrepp om ditt domäninnehav och säkrar dina domännamn som får ett effektivt skyddsnät. Det eliminerar risker kopplat till exempelvis förnyelser och hantering och ger dig tid att fokusera på utvecklingen av er verksamhet. Dotkeeper hanterar alla världens öppna toppdomäner. Vi skyddar dina varumärken och viktiga domännamn på ett sätt som stödjer dina affärsplaner framåt. Vi lär känna din organisation och etablerar en strategi för att säkerställa att ni har rätt namnskydd digitalt. Resultatet är säker domänhantering som sparar tid och kostnader – samt hjälper dig att skydda och växa ditt varumärke online. Ge ditt varumärke de bästa förutsättningarna för framtiden! Kontakta oss, så hjälper vi dig ta ett helhetsgrepp om dina domännamn. Detta får du som domänkund:

Domännamn
Domänförvärv

Det är många kritiska moment som ska klaffa när en domän byter ägare. När du vill köpa ett upptaget domännamn hjälper våra erfarna domänexperter dig så att alla steg i processen går rätt till – och leder till en lyckad affär för dig. Vi bistår bland annat med taktik, marknadsanalys, värdering, säker hantering av betalningen, den tekniska flytten av domännamnet samt själva bytet av juridisk ägare. Du får hjälp hela vägen, från identifiering av nuvarande innehavare till teknisk överföring av domännamnet.  Dotkeepers domänkonsulter är bland de mest anlitade i Sverige. Vi hanterar dagligen köp av domännamn på andrahandsmarknaden världen över och kan hjälpa dig tackla de vanligaste fallgroparna. Våra nöjda kunder uppskattar inte minst den personliga vägledningen och servicen som gör att affären alltid sker tryggt och säkert. Läs mer om andrahandsmarknaden och värderingen vid domänförvärv. Ska vi hjälpa dig att förvärva din viktiga domän? Kontakta oss idag!

Domännamn
Registrera domännamn

Domännamn fungerar som navet i den digitala närvaron och är kritiska för att bygga ett starkt varumärke online. Vilka domännamn ditt företag behöver ha beror bland annat på dina varumärken och vilka geografiska marknader du är aktiv på. Ditt domännamnsinnehav ska skydda dina intressen, samtidigt som det ska stötta ditt företags tillväxt och tillgänglighet online. Det gör det bland annat genom att generera rätt trafik från sökmotorerna och anpassas efter din målgrupp.  När du ska lansera nya varumärken är det därför viktigt att du tidigt registrerar rätt domännamn enligt en uttänkt strategi och process. Det finns annars en risk att någon annan bevakar din juridiska varumärkesansökan eller domänregistrering för att registrera domäner med ditt namn i spekulativt syfte. Dotkeeper registrerar alla världens toppdomäner. Vi kan även hjälpa dig att registrera domännamn under specifika landsdomäner, även om du idag saknar lokala företag. Läs mer om vår tjänst Lokal närvaro.‍ Ska vi hjälpa dig att välja och registrera domännamn för ditt företag? Kontakta oss idag!

Domännamn
Domänstrategi

Säkra dina digitala tillgångar med en domänstrategi Rätt domäner är affärskritiska tillgångar. De skyddar och stärker dina varumärken samtidigt som de möjliggör tillgänglighet online, webbtrafik från sökmotorer och expansion. Valet av domännamn i din portfölj bör stämma med dina affärsmål, din målgrupp och din marknadsplan för att stötta din affär digitalt och skydda mot intrång och hot. En genomtänkt domänstrategi och domänpolicy säkerställer att du har rätt domäninnehav som skyddar din verksamhet och att dina domäner hanteras tryggt. Det här ingår i domänstrategin Dotkeeper kartlägger förutsättningarna för din domänportfölj med utgångspunkt i var du står idag – och vart du är på väg. Vi tar fram en handlingsplan och strategi för hur du bör prioritera, baserat på data från bland annat målgruppsanvändning, sökvolymer, försäljningar från andrahandsmarknaden, kvalificerade verktyg, kundkännedom och erfarenhet.  Du får råd kring vilka domännamn du bör behålla, sälja, köpa eller registrera, samt hur du bättre kan skydda ditt varumärke digitalt genom lämpliga bevakningstjänster och liknande. Sammanfattningsvis får du en strategi som tagits fram utifrån dina behov och som tar hänsyn till avkastning och säkerhet kontra insats och kostnad.  Du får även en Domänpolicy – ett värdefullt internt styrdokument med riktlinjer för hur du hanterar dina domäner så säkert och effektivt som möjligt. Om domänstrategin besvarar varför, besvarar domänpolicyn hur. Domänstrategi – Så ser processen ut Processen kan skilja sig åt för olika företag, men består oftast av följande delmoment:Steg 1: Kartläggning av nuläge.Steg 2: Workshop (2 h) där lämpligtvis alla parter som bör vara involverade från er sida deltar. Ofta är detta representanter från t ex Marknad, IT och Legal.Steg 3: Strategi & policy arbetas fram baserat på steg 1 och 2.Steg 4: Genomgång och eventuell justering av Strategi & Policy.Steg 5: Löpande uppdateringar av Strategi & Policy – bör ske minst årligen. Dags att ta din domänstrategi till nästa nivå? Välkommen att Kontakta oss!

Domännamn
Domänvärdering

Domännamn är svårt värderade tillgångar. Lite förenklat kan man säga att ett domännamn är värt vad köparen vid given tidpunkt är beredd att betala, men även parametrar som toppdomän och marknadsföringspotential spelar in. Våra domänexperter hjälper dig göra en kvalificerad domännamnsvärdering för en lyckad affär när du ska köpa eller sälja domännamn. Värderingen kan också vara underlag i bokföringen, för att kunna sätta upp domännamnet som en tillgång. Domännamn är svårt värderade tillgångar. Lite förenklat kan man säga att ett domännamn är värt vad köparen vid given tidpunkt är beredd att betala, men även parametrar som toppdomän och marknadsföringspotential spelar in. Våra domänexperter hjälper dig göra en kvalificerad domännamnsvärdering för en lyckad affär när du ska köpa eller sälja domännamn.Dina domännamn är några av ditt företags viktigaste tillgångar. När du ska sälja din domän, eller köpa någon annans, är det viktigt att förstå dess värde för att kunna göra en bra affär. Vi kan också göra värderingar som fungerar som underlag till att kunna sätta upp domännamnet som en tillgång i bokföringen. Dotkeeper bistår löpande med råd och konsultation vid köp och försäljning av domännamn på andrahandsmarknaden. Våra domänexperter har många års erfarenhet av kvalificerad värdering av domäner och kan hjälpa dig att göra en lyckad affär.När vi värderar domännamn tittar vi bland annat på sökvolymsdata, TLD och statistik från liknande försäljningar och gör en noggrann värdering. Vill du sedan ha hjälp att sälja eller köpa domännamnet hjälper våra experter dig vidare En expertvärdering med tillhörande intyg via Dotkeeper kostar 5390kr ex moms.  Ska du köpa eller sälja domännamn? Kontakta oss idag så hjälper vi dig med värderingen!

Domännamn
Lokal Närvaro

Varje toppdomän har egna kriterier kring vad som gäller för att du ska få registrera domännamn under den specifika toppdomänen. Ett krav flera landsdomäner har är att domänerna ska registreras på lokala företag – så kallad lokal närvaro.Kraven för lokal närvaro skiljer sig åt mellan olika landsdomäner och kan innebära olika former av lokal anknytning. I vissa fall krävs att du har ett registrerat varumärke i det aktuella landet.Med Dotkeepers tjänst Lokal närvaro ser vi till att du uppfyller registreringskravet i dessa fall, samtidigt som du står kvar som ägare till domännamnen. Vill du få hjälp med lokal närvaro för landsdomäner? Kontakta oss idag!

Ett urval av kunder vi hjälper

Addsecure


Nordic Nest

Från lokal e-handlare till global aktör