"Det är en stor fördel för oss att ha varumärken och domäner samlade i ett hus"

Addsecure konsoliderar marknaden inom Internet of things, genom att köpa upp företag som passar in i deras fem affärsdivisioner. Den här resan är krävande ur administrativt perspektiv. Och det är här samarbetet med Dotkeeper kommer in i bilden.

När vi har förvärvat ett bolag så ser vi alltid över varumärken, domäner och DNS:er. Så för oss har det varit viktigt att hitta En partner som kan hjälpa oss med detta. Både strategiskt och operativt.

Lyssna till när Krister Tånneryd, COO, och Anna Börjesson, CMO, berättar om Addsecures resa, utmaningar och hur de har gjort för att lösa den administrativa bördan som kan uppstå för förvärvande bolag.

”Vi äger idag väldigt många domännamn av naturliga skäl, i och med att vi har köpt väldigt många företag. Det är på olika nivåer, det är på produktnivå, företagsnivå, webbnivå. Det är överallt. Som en del av vårt totala digitala brand. Men det här måste ju också städas och underhållas. För till syvens och sist så kostar det mycket pengar och administration. Och det kan du bara göra genom att ta ett grepp och skaffa dig kontroll.”