Vi brinner för att hjälpa våra kunder att skydda och växa varumärken digitalt.

Alla kunder inomKoncern & Globala bolag

A Society

A Society expanderar löpande världen över och behöver därför ligga steget före när det gäller varumärke och domäner. Det är detta som Dotkeeper sedan 2018 hjälpt till med. När A Society gjorde en stor omläggning av sin hemsida insåg de att de behövde en domänpartner som var strategisk, proaktiv, kunnig och med en hög servicegrad.

Addsecure

Addsecure konsoliderar marknaden inom Internet of things, genom att köpa upp företag som passar in i deras fem affärsdivisioner. Den här resan är krävande ur administrativt perspektiv. Och det är här samarbetet med Dotkeeper kommer in i bilden. När vi har förvärvat ett bolag så ser vi alltid över varumärken, domäner och DNS:er. Så för

TylöHelo

Centralisering av domännamn och strategisk rådgivning TylöHelo är ett nordiskt bastuföretag som specialiserar sig på att skapa bastuupplevelser för en modern livsstil. TylöHelo Group består av flera olika varumärken som når ut till kunder på en global marknad. Som global aktör med flera varumärken är det av stor vikt att centralisera och proaktivt säkerställa hanteringen

Wallenius Wilhelmsen Ocean

Global domänhantering för en global aktör. Sedan December 2016 är Dotkeeper domänpartner till den globala logistik koncernen Wallenius Willhelmsen Ocean. Wallenius Willhelmsen Ocean levererar innovativa och hållbara globala leverans- och logistiklösningar för tillverkare av bilar, lastbilar, tung utrustning och specialfrakt. Dotkeeper stöttar med strategi, hantering och skydd av domännamn. Berätta om processen för upphandling av

Addtech

Sedan våren 2015 har Dotkeeper hjälpt Addtech-koncernen att samla ihop och centralisera sin domänhantering. Börsnoterade Addtech är en teknikhandelskoncern, som verkar inom utvalda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Koncernen, som består av över 130 dotterbolag med försäljning till ett 30-tal länder, omsätter cirka 6,5 miljarder kronor per år. Med över 130 dotterbolag behöver Addtech en