"Bytet till Dotkeeper har inneburit en signifikant förbättring för oss som global aktör"

Global domänhantering för en global aktör.

Sedan December 2016 är Dotkeeper domänpartner till den globala logistik koncernen Wallenius Willhelmsen Ocean. Wallenius Willhelmsen Ocean levererar innovativa och hållbara globala leverans- och logistiklösningar för tillverkare av bilar, lastbilar, tung utrustning och specialfrakt. Dotkeeper stöttar med strategi, hantering och skydd av domännamn.

Berätta om processen för upphandling av ny domänleverantör?

Det började med att Dotkeeper kontaktade oss, vi blev imponerade av dem och deras track record och valde därför att flytta vår domännamnsportfölj till Dotkeeper.

Vad gjorde att ni valde Dotkeeper?

Domänhantering har ändrats mycket i takt med digitaliseringen. Dotkeeper övertygade oss om att dem var en proaktiv partner som kunde hjälpa och rådge oss kring hur vi bör arbeta med vårt varumärke online.

Under Q1 har Dotkeeper samlat ihop er globala domänportfölj. Hur har ni upplevt detta arbetet?

Dem är väldigt service-minded med en tydlig och intelligent kommunikation. Det är uppenbart att dem besitter stor erfarenhet och kunskap.

Hur hjälper Dotkeeper er idag?

Dotkeeper hjälper proaktivt oss med domänstrategi, domänhantering och rådgivning, för att optimera vår domännamnsportfölj.

Vad är resultatet av samarbetet med Dotkeeper?

Jag anser verkligen att vi nu är bättre rustade att fatta välgrundade beslut kopplade till vår globala domännamnsportfölj. Vi spenderar vår domänbudget klokare.

Vad skulle du vilja ge för råd till andra domänansvariga?

Bytet till Dotkeeper har inneburit en signifikant förbättring för oss som global aktör, med närvaro på flertalet marknader. Dem vet verkligen vad dem gör och har levt upp till de höga förväntningar dem utlovade.