Svenska English Dansk
  • Meny
  • Välj språk

Domänstrategi och domänpolicy

Rätt domäner är affärskritiska tillgångar som hjälper er att skydda och stärka ert varumärke, samtidigt som de möjliggör tillgänglighet, webbtrafik och expansion.

Har ni en uppdaterad, dokumenterad strategi för vilka domännamn ni ska äga, och varför? Och vet ni hur ni ska hantera domännamnen, så att ni maximerar portföljen på ett kostnadseffektivt och samtidigt säkert sätt?

Med genomtänkt domänstrategi och domänpolicy, säkerställer ni att ni har rätt domäninnehav som skyddar er verksamhet och att era domäner hanteras tryggt.

Domännamn är affärskritiska tillgångar. Att ha rätt domännamn enligt affärsmål, målgrupp och marknadsplan är viktigt för alla företag idag för att skydda sin verksamhet mot olika typer av digitala hot, samt ta till vara på alla de möjligheter som digitaliseringen öppnat upp för.

Dotkeeper hjälper företag att kartlägga förutsättningarna kring er domänportfölj med utgångspunkt i var ni är idag – och vart ni är på väg. Utifrån detta tar vi fram en handlingsplan och strategi med tydliga prioriteringar. I vår rådgivning använder vi data (målgruppsanvändning, sökvolymer, försäljningar från andrahandsmarknaden), kvalificerade verktyg, gedigen know-how från många år i branschen och kundkännedom. Bland annat rådgör vi om vilka domännamn ni bör behålla, sälja, köpa eller registrera. Vi ger även råd kring vilka möjligheter ni har till att kunna skydda ert varumärke digitalt, genom exempelvis lämpliga bevakningstjänster.

För oss är det viktigt att lära känna våra kunder för att kunna ge bästa möjliga vägledning och service. Vårt mål är att hjälpa er att landa i en strategi anpassad helt efter era behov, som tar hänsyn till avkastning och säkerhet vs insats och kostnad.

I denna tjänst ingår också att vi tar fram riktlinjer för hur ni internt ska arbeta med era domännamn för att ha en så säker och effektiv hantering som möjligt. Detta dokument kallar vi för Domänpolicy, och är enligt våra erfarenheter ett värdefullt internt styrdokument. Om domänstrategin besvarar varför, besvarar domänpolicyn hur.

Vår process

Vår process skiljer sig ofta åt beroende på kund och behov, men oftast kan arbetet delas in i följande delmoment.

Steg 1: Kartläggning av nuläge.

Steg 2: Workshop (2 h) där lämpligtvis alla parter som bör vara involverade från er sida deltar. Ofta är detta representanter från t.ex. Marknad, IT och Legal.

Steg 3: Strategi & Policy arbetas fram baserat på steg 1 och 2.

Steg 4: Genomgång och ev. justering av Strategi & Policy.

Steg 5: Löpande uppdateringar av Strategi & Policy – bör ske minst årligen.

Välkommen att Kontakta oss för att ta din domänstrategi till nästa nivå!

Prata med en av våra experter

Vill du veta mer om någon av våra tjänster? Tveka inte, hör av dig genom att fylla i formuläret så ringer en av våra experter upp dig för en förutsättningslös pratstund.

Boka ett samtal