Kostnadseffektiva bevakningar för de vanligaste varumärkesintrången

Varför bevakning?

Domännamn används ofta som verktyg vid digitala bedrägerier och intrång. Det kan drabba bolag i alla storlekar och branscher och förorsaka stor ekonomisk skada. Nästan alla webbplatser med hög eller medelhög trafik är i riskzonen. 

Syftet är oftast finansiellt – att tjäna pengar genom annonser, försäljning av konkurrerande varor/piratkopior eller genom att locka med tjänster som gambling/casino, billiga banklån eller pornografi. Det kan också vara ideologiskt eller känslostyrt, där syftet är att misskreditera eller förklara missnöje över ett företag eller en produkt.

Även företag som inte är direkt kopplade till högtrafikerade webbplatser utsätts för intrång. Det kan vara regelrätta bedrägerier (som e-post-bedrägeri), försäljning av piratkopior eller renommé-kapning, där starka varumärken utnyttjas i icke godkända syften. Det kan också röra sig om återförsäljare på andra geografiska marknader som skapat godtycklig marknadsföring som inte överensstämmer med ditt företags marknadsstrategier.

Med dagens cirka 1600 olika toppdomäner är det sällan ekonomiskt försvarbart att registrera varje tänkbar variant av ett domännamn. Det blir helt enkelt för många registreringar med alla möjliga ändelser och felstavningar. Därför är domänbevakning ett bra komplement till smart portföljhantering.

Några kunder som bevakar sitt varumärke digitalt

Bevakningstjänster

Brand Monitoring

Skräddarsydda domäntjänster för medvetna företag och organisationer

Brand Monitoring
Blockchain Domain Watch

Varför bevakning av blockchain domäner? Blockchain domäner och visionen om ett decentraliserat internet har snabbt vuxit i popularitet i vissa kretsar. Detta har blivit ett huvudbry för många varumärkesägare som endast kunnat kolla på medan deras varumärke illegitimt registrerats i diverse variationer av det nya ramverket. Så fungerar bevakningen Med Blockchain Domain Watch informeras du så fort någon inkräktar på dina intressen. Blockchain Domain Watch söker regelbundet efter dina lydelser (företagsnamn, produktnamn eller varumärken) på de 3 mest etablerade initiativens kedjor (Unstoppable Domains, Handshake & Etherum Name Service). Bevakningen håller hög kvalitet och har mycket god träffsäkerhet. Blockchain Domain Watch kan omfatta: Identiska namn Felstavningar och fonetiska varianter Bevakning av dina egna varumärken Konkurrensbevakning Information om var och när dina bevakade lydelser registreras som block-chain domännamn Rapportering sker under överenskomna intervaller genom en designerad kontaktperson på Dotkeeper. Vill du veta mer, kontakta oss idag så vägleder vi dig kring vår Blockchain Watch.

Brand Monitoring
Domain Watch

Med Domain Watch informeras du så fort någon inkräktar på dina intressen  Dotkeepers tjänst Domain Watch söker regelbundet efter dina lydelser (företagsnamn, produktnamn eller varumärken) bland drygt 1600 domännamnsändelser (främst toppdomäner så som .se, .nu och .com) samt över 330 miljoner registrerade domännamn. Bevakningen håller hög kvalitet och har mycket god träffsäkerhet. Dotkeepers Domain Watch kan omfatta: Identiska namnFelstavningar och fonetiska varianterBevakning av dina egna varumärkenKonkurrensbevakningInformation om var och när dina bevakade registreras som domännamnInformation om någon utomstående registrerar ett domännamn som står i konflikt med dina rättigheter Så fungerar Domain Watch Vi väljer att bevaka namnet Dotkeeper. En tredje part väljer under året att registrera de tre domännamnen ”dotkeeper.cn”(Kina), dotkeeperr.se och ”ilovedotkeeper.com”. Samtliga registreringar kommer domännamnsbevakningen att upptäcka och informera om direkt.  Våra experter analyserar sökresultaten tillsammans med eventuell kompletterande data från fler källor. Resultatet, samt våra rekommendationer för hur du bör agera, skickas till dig i en mailrapport. På så vis blir det enkelt för dig att snabbt ta ställning till vad du behöver göra. Vad händer vid identifierade intrång? I samband med upptäckten av ett varumärkesintrång intrång hjälper vi dig agera. Vi analyserar situationen och ger dig en rekommendation om lämpligt nästa steg. Det kan vara varningsbrev, övervakning av inkräktande domännamn (för att se förändring av hotbild), utvärdering av juridisk situation, tvistlösning, nedstängning av webbplatser eller övertagande av domännamn. Domain Watch som passar din affär Domain Watch är vår mest populära bevakningstjänst. När du köper Domain Watch kommer vi gemensamt fram till det upplägg som matchar dina behov bäst. Vi kan till exempel komplettera med bevakningar inom flera områden, som användning av logotyp/bilder och användning av varumärke i sociala medier, på auktionssidor eller i texter på webbplatser. Intresserad av domänbevakning? Kontakta oss för mer information! Detta ingår i vår domänbevakningtjänst: