Varför är vissa domännamn dyra och svåra att få tag på?

Lyckligtvis är det inte en återkommande uppgift att behöva köpa ett domännamn som redan är upptaget. Men det är fortfarande ett faktum att alla företag har ett, och att varje entreprenör oundvikligen kommer att behöva ett. Det är också ett faktum att det troligtvis inte kommer ligga och att vänta på dig. När dagen kommer kan det därför vara användbart med lite bakgrundskunskap.

För det första kan det vara bra att veta varför ett specifikt domännamn är värdefullt, för dig eller för andra.

Korta domäner är ofta redan registrerade. Domäner som består av enkla ord är tagna. Även tvåords-kombinationer och längre domäner kan vara upptagna om de är lätta att uttala eller tilltalande för ögat. Det är oundvikligt att vad du än försöker välja troligen redan används, och är borta från den synliga marknaden. Men vissa är redo att säljas och väntar på rätt köpare.

Ett sätt att förklara värdet av ett domännamn är att den unika ”fysiska formen” av ett domännamn (en unik sammansättning av tecken) kan omfatta en mängd egenskaper rotade i estetik och betydelse. Dessa egenskaper kan möjliggöra tolkningar som överensstämmer med potentiella användningsområden. När de gör det, kommer värdet av domännamnet att motsvara omfattningen av den potentiella efterfrågan.

Slutsatsen är att vissa domäner i sig har större mångsidighet, uttrycksfullhet, beskrivande förmåga, relevans, användbarhet eller nytta än andra. De är ”bra namn”. (Det är därför de tas i första hand. Och i ärlighetens namn troligtvis varför du valde det för ditt företag också.)

Vissa domäner har således tusentals potentiella köpare, och några av dessa köpare kan vara redo och villiga att betala mycket för privilegiet att bli hittad på deras valda namn. I vissa fall – miljontals dollar.

Domäninvesterare?

I huvudsak är vad vi har beskrivit premissen och löftet i verksamheten med domäninvesteringar. Som domännamnsinvesterare eller domänmäklare kan det därför vara viktigt att förstå sig på domäninvesteringsanalyser.

Det borde vara uppenbart att anledningen till att en domän är tagen är att någon såg värde i den. Detta är också varför den nuvarande ägaren inte kommer att ge upp den lätt, eller ens för en summa som du kanske anser vara rimlig. (Faktum är att det kan släcka alla förhoppningar om att förvärva domänen, att felaktigt argumentera att priset är överdrivet.)

Till skillnad från registrarer (där domäner registreras), som behandlar alla domäner lika, eller en domänslutanvändare som bara behöver en specifik domän, ser domäninvesterare djupare på vilka domäner som är registrerade och varför. Deras expertis ligger i att förstå det unika värdet av varje domän.

Även om du kanske inte förstår varför priset är högt för den domän du behöver, har processen att komma fram till ett pris många parametrar som en domäninvesterare förstår väl. Här är några som har använts länge och som kan betraktas som grunden för hur en domän generellt fungerar.

Faktorer som påverkar värdet på en domän:

  1. Sökordsdata: Idén är att de mest sökta termerna också motsvarar de mest värdefulla domänerna. Sökningar fungerar som en plan för domänens efterfrågan. Fler sökningar innebär mer värde.
  2. Kostnad Per Klick: Olika söktermer har olika värden inte bara i termer av sökvolym utan även i termer av värdet av att konvertera ett lead till en försäljning. Detta mäts genom nyckeltal som ”Kostnad Per Klick” (CPC).
  3. Registrerade ändelser: Med nästan 1 600 domänändelser är den enkla premissen att ju fler ändelser som innehåller en viss sträng är registrerade, desto starkare indikation på att den registrerade domänen är värdefull.
  4. Trafik: Vissa domäner, genom tidigare användning, har länkar som fortfarande genererar trafik. Andra faktorer inkluderar omfattningen av ”type-in traffic” och domänens påverkan i sökmotorsammanhang, där det hävdas att mer beskrivande domäner ger högre klickfrekvens.
  5.  Företagsregister: Databaser övervakar alla befintliga företagsregister globalt. En enkel sökning visar antalet aktiva företag som använder en viss sträng som sin företagsidentitet.
  6. Varumärken: Antalet varumärken kan indikera sannolikheten för efterfrågan på den aktuella domänen, med prioritet baserad på registreringsdatum.
  7. Jämförbara försäljningar: Historiska databaser över domännamnsförsäljningar fungerar som indikatorer för framtida försäljningar och priser för ”liknande” domäner.

Nyckeltal som dessa ligger till grund för de mest populära automatiserade värderingsverktygen idag, som GoDaddy-värderingsverktyget, som påstår sig beakta de variabler som är relevanta för en omfattande domänvärdering.

Men inte alla domäninvesterare betraktar ovanstående nyckeltal som de 10 budorden.

Utöver den traditionella metoden som beskrivs, som är starkt påverkad av idéer kring sökningar, finns det också domäninvesterare som fokuserar på andra faktorer, som hur namn förmedlar och ger ett tilltalande intryck i ett samtida varumärkeskontext.

Till skillnad från domännamn som förlitar sig på bokstavliga söktermer, fokuserar ”brandable” domäner på unika, minnesvärda namn som resonerar med din målgrupp och erbjuder en distinkt fördel i att bygga en stark online-närvaro.

Om du vågar dig in på domänandrahandsmarknaden, kommer en förståelse för marknaden att hjälpa dig att fatta ett mer informerat beslut. Oavsett om du skaffar en domän för ditt företag eller utforskar andrahandsmarknaden för domännamn, kan det vara användbart att veta vad som gör en domän värdefull.

Och om du inte vill ge dig ut i andrahandsmarknadens vildmark på egen hand, kan Dotkeeper hjälpa dig. Vi har kontakterna och erfarenheten för att få jobbet gjort, och har hjälpt hundratals kunder att få just sitt namn.

I vår nästa artikel fördjupar vi oss i hur ”brandable” domännamns-värdering fungerar, vilket också kan vara användbart att veta när det plötsligt finns ett upptaget domännamn som du behöver förvärva.