Svenska English Dansk
  • Meny
  • Välj språk

Addtech

“Vi och våra dotterbolag har en serviceminded och kunnig strategisk leverantör runt domänfrågor, som vi kan förlita oss på”

Sedan våren 2015 har Dotkeeper hjälpt Addtech-koncernen att samla ihop och centralisera sin domänhantering. Börsnoterade Addtech är en teknikhandelskoncern, som verkar inom utvalda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Koncernen, som består av över 140 dotterbolag med försäljning till ett 30-tal länder, omsätter cirka 6,5 miljarder kronor per år. Med över 140 dotterbolag behövde Addtech en lösning för att säkra upp domännamnen

Vad är det Dotkeeper hjälper er på Addtech med?

Dotkeeper hjälper oss och våra dotterbolag att samla våra domäner och dns hantering på ett och samma ställe, och säkerställa att vi har korrekt information gällande våra domäner. Detta gör att vi snabbt kan agera på förändringar som behöver göras.

Vad gjorde att ni valde Dotkeeper?

För oss var det viktigt att hitta en serviceminded och kundfokuserad leverantör, som hade ett prisvärt erbjudande, som passade oss och våra dotterbolag. Redan under vår upphandling var Dotkeeper den leverantör, som visade störst lyhördhet och verkligen lyssnade på vad som var viktigt för oss, och återkom med ett förslag som passade oss mycket bra. Detta gjorde att vi med trygghet kunde välja Dotkeeper.

Vad är resultatet av samarbetet med Dotkeeper?

Att vi och våra dotterbolag har en serviceminded och kunnig strategisk leverantör runt domänfrågor, som vi kan förlita oss på. Alla våra domäner och DNS hantering är samlad på ett och samma ställe och vi kan själva utföra DNS förändringar.
Jag märker också att medvetenheten bland våra dotterbolag runt domäner har ökat i samband med övergången till Dotkeeper, då de med Dotkeeper får alla domäner på en och samma faktura, och på så sätt får en bra överblick över sina domäner.

Hur upplever du/ni att det är att samarbeta med Dotkeeper?

Enkelt och smidigt, oberoende vem du pratar med så får vi alltid snabba, engagerade och korrekta svar. Sist men inte minst så är det väldigt trevligt att samarbeta med Dotkeeper också. Dotkeeper har på kort tid blivit en omtyckt leverantör bland oss och våra dotterbolag.

Vad skulle du vilja tipsa andra domänansvariga om?

Det är väldigt lätt att domänhantering blir en lågt prioriterad fråga på alla möjliga punkter, och att man drar sig från att göra leverantörsförändringar om man sitter med ett större antal domäner. Men våga göra förändringar och ställa krav även på dina leverantörer av domäntjänster.

Ni valde en ny toppdomän, .life, till ett av era nya bolag. Berätta!

Bolagsnamnet var valt och klart, men vi fick inte tillgång till alla de toppdomäner som önskades däribland .com. På Dotkeepers rekommendationer kom .life upp till diskussion, och gav bolaget en bra och modern lösning som primär domän.