"Vi har bättre kontroll över våra viktiga tillgångar och en strategi för vilka domäner vi ska ha"

Centralisering av domännamn och strategisk rådgivning

TylöHelo är ett nordiskt bastuföretag som specialiserar sig på att skapa bastuupplevelser för en modern livsstil. TylöHelo Group består av flera olika varumärken som når ut till kunder på en global marknad. Som global aktör med flera varumärken är det av stor vikt att centralisera och proaktivt säkerställa hanteringen av sina digitala tillgångar. Sedan 2018 har Dotkeeper hjälpt TylöHelo att centralisera hanteringen av deras domännamn. Vi är otroligt stolta över att kunna presentera ett lyckat samarbete där vi kontinuerligt ger strategisk rådgivning och säkrar TylöHelos domänförnyelser.

Berätta lite om TylöHelo och er verksamhet?

TylöHelo är ett globalt bastuföretag från Norden som tillhandahåller feel-good moments och välbefinnande, med över 100 års expertis. Vårt erbjudande är ett komplett sortiment av produkter inom bastu, både för privata och offentliga ändamål, för att säkerställa en perfekt wellnessupplevelse för alla behov. Vi skapar allt från rum, värmare, kontrollpaneler, ånggeneratorer och interiör. Den inbyggda livslängden för våra produkter säkerställer en långvarig avkastning på investeringar och mindre miljöavtryck. Gruppen består av varumärkena TylöHelo, Tylö, Helo, Kastor, Finnleo och Amerec med kontor och / eller produktionsanläggningar i Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA. Vi verkar genom dotterbolag och partners, som säljer genom ett nätverk av distributörer i cirka 100 länder.

Varför är det viktigt för er att arbeta strategiskt med domännamn?

Då vi är en global organisation som äger flera varumärken är det viktigt att eftersträva god kontroll på våra domännamn. Bland annat för att undvika att mindre seriösa företag försöker kopiera och leva på våra välrenommerade varumärken och produkter.

Vad är det Dotkeeper hjälper er på TylöHelo med?

Att samla alla domäner i en portfölj, säkra domänförnyelser och att ta tillbaka domäner vi förlorat under åren.

Vad ser ni för värde att arbeta med Dotkeeper kopplat till era domännamn?

Kunskapen de har i alla delar, från den tekniska supporten till den strategiska rådgivningen!

Vad upplever ni är den största skillnaden mellan innan och efter ni startade samarbetet med Dotkeeper?

Vi har bättre kontroll över våra viktiga tillgångar och en strategi för vilka domäner vi ska ha. Vi får en högre nivå av service och proaktivitet.

Vad är resultatet av vårt samarbete för er?

Bättre koll och bra service när frågor eller problem dyker upp. Säker löpande hantering av domänerna.

Har du några tips till andra som ansvarar för domännamn?

Se till att ha koll på era domännamn och försök agera proaktivt, det är mer kostnadseffektivt än att behöva agera i efterhand.