Hur du tar kontroll över domäner som kan gynna eller skada ditt varumärke!

Del 1 av 2 – Den juridiska vägen.

Har du kontroll över dina domännamn? Om svaret är ja, bra för dig! Då ligger du steget före många andra företag.

Och ärligt talat, att inte ha total kontroll över sina domännamn kan orsaka stora risker kopplat till din varumärkessäkerhet, som så småningom kan leda till enorma och oönskade kostnader.

Om du hamnat i en situation där någon annan har tagit kontroll över ett, för er, strategiskt viktigt eller intrångsgörande domännamn, då är detta inlägg helt klart något för dig. I den här bloggserien kommer vi att prata mer om de olika verktyg och vägar du kan tänkas behöva välja.

Låt oss börja med den juridiska vägen, som tillämpas när någon gör intrång på ditt varumärke digitalt.

Den juridiska vägen – ett effektivt verktyg för varumärkesinnehavare

Nuförtiden är en domän så mycket mer än bara en adress för din webbplats. Det är den digitala förlängningen av ditt varumärke, som är knutet till många verksamhetskritiska funktioner. Samtidigt är det också en hörnsten för att bygga varumärkeskännedom, och i många fall också den primära källan till intäkter.

Det kan dock vara svårt för varumärkesägaren att kontrollera varumärket digitalt, eftersom möjligheterna till att kontrollera eller verktyg för kontroll digitalt ofta har underprioriterats. Domäner är nästan alltid registrerade enligt den kända först-till-kvarn-principen. Tidigare fanns det inget sätt att skydda sina rättigheter utanför rättssalen. De digitala sfären är också global och komplex, vilket leder till ytterligare en mängd problem som kan visa sig vara alldeles för kostsamma och svåra att navigera för de allra flesta.

Lyckligtvis finns UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy).

UDRP anger den rättsliga ramen för lösning av tvister mellan en domännamnsregistrant och en tredje part (dvs. en annan part än registraren) om otillåten registrering och användning av ett domännamn. Den ger varumärkesinnehavare ett mer kostnads- och tidseffektivt sätt att kontrollera sitt varumärke digitalt.

Användningen av denna policy växer år för år. Faktum är att 2021 lämnades 5128 UDRP-ärenden in till WIPO (World IntellectualProperty Organization), vilket innebär en ökning med 22 % från 2020.

Av dessa 5128 fall var det 71 % som lyckades eller var ”till förmån för den klagande”, vilket bevisar dess effektivitet när det gäller att återta intrångsgörande domäner som registrerats av illvilliga aktörer.

Utvärdera den bästa vägen framåt – hur vi gör det.

Det du ser nedan är strukturen som vi på AWA | Dotkeeper följer när vi hjälper våra kunder att ta kontroll över ett domännamn.

Vi börjar alltid med en inledande undersökning för att se om vi ska gå den juridiska vägen eller om det är bättre att köpa tillbaka domännamnet. Vi bockar av några punkter för att säkerställa att du inte spenderar onödiga resurser på att försöka ta ner en domän.

  • Utesluter uppenbara fall, är det en generisk domän som exempelvis snö, fjäril eller något liknande. Då kan det vara svårare att hävda rätten till det.
  • Vi kontrollerar WHOIS-data för att förstå när domänen registrerades, var det är registrerat, var DNS:en ligger och om möjligt vem som äger domänen.
  • Efter det kontrollerar vi relationen med den aktuella innehavaren för att förstå om du känner innehavaren av domänen eller om du har någon form av relation till den. Till exempel nuvarande eller före detta personal, distributörer etc. Du vill inte ta juridiska actions som kan skada relationer och leda till onödiga kostnader.
  • Vi kontrollerar också om det finns innehåll på webbplatsen för att förstå dess syfte och samla bevis i händelse av intrång.
  • Den sista delen av den inledande undersökning är att kontrollera historiken för domänen. 

Finns det skäl för en tvist?

När vi har gjort den inledande undersökning är det dags att analysera de juridiska förutsättningarna för ett UDRP-case. Finns det skäl för tvist? Vi tittar då på tre element:

  • FÖRSTA ELEMENTET:

Domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med varumärket som den klagande har rättigheter till.

  • ANDRA ELEMENTET:

Innehavaren av domänen har inga rättigheter eller legitima intressen avseende domännamnet.

  • TREDJE ELEMENTET:

Domännamnet har registrerats och används i ond tro.

Om alla rekvisiten är uppfyllda kommer vi troligtvis att rekommendera dig att gå vidare genom att tillämpa en tvistlösningstjänst:

– Innan vi inleder tvisten kommer vi först att kontakta innehavaren, normalt genom ett varningsbrev. Målet är att hitta en vänskaplig lösning, om möjligt.

– Beroende på den andra partens svar kommer vi antingen att överföra domänen till dig eller lämna in ett UDRP-klagomål.

– Hela proceduren tar normalt inte mer än ett par månader

 Men om rekvisiten inte är uppfyllda bör du inte påbörja en UDRP:

– Att lämna in en UDRP som inte stöds kan äventyra dina chanser att få domänen, om vi inte lyckas.

– Kan påverka priset negativt om du tänker köpa det i stället.

– kan orsaka ”Bad will”.

Alternativa verktyg för mer allvarliga eller brådskande intrång

Om analysen visar på allvarligare eller återkommande intrång kan det finnas skäl för rättstvister i domstol i stället för UDRP.

Det finns även andra verktyg att använda i specifika fall. Till exempel, i brådskande fall, finns det möjlighet att kontakta registrar/hosting-leverantör om det är nödvändigt att stänga ner webbplatsen omedelbart, på grund av olagligt eller skadligt innehåll, phishing etc.

Viktigt: Välj endast en väg!

Vårt råd här är att välja en av vägarna, då de påverkar varandra. Att försöka köpa domänen innan du väljer att enforcea kan också äventyra chanserna att lyckas med en UDRP.

I nästa del av denna serie kommer vi att fokusera på domänförvärv, vilket innebär att köpa tillbaka domänen från den nuvarande ägaren. Ibland, när rättsliga åtgärder inte är tillräckliga eller går att tillämpa, kan detta vara det bästa alternativet. Men, tills dess är vi här för att guida dig i hur du kan och bör agera om någon annan äger det domännamn du vill ha, eller kanske viktigast av allt, som du har rätten till. Kontakta oss!

 

Lyssna gärna in på vårt webinar om ämnet här!