Hur man tar kontroll över domäner som kan gynna eller skada varumärket, del 2 av 2 – Köpa tillbaka domänen

När rättsliga åtgärder inte är tillräckliga eller går att tillämpa, är ett sätt att säkra det önskade domännamnet att köpa det från nuvarande innehavare. Att anlita en expert på domännamnsförvärv kan vara det bästa alternativet här!

I den här delen av bloggserien kommer vi att titta närmare på The Acquisition Route och lära oss mer om andrahandsmarknaden för domännamn. För en domänmäklare finns det vissa saker som skapar bättre chans att lyckas vid ett köp, och i slutet av detta inlägg kommer vår aftermarket-expert att ge dig några råd till framgångsfaktorer som hjälper dig till en bättre affär.


En domän – många anspråk

Något som är viktigt att förstå om andrahandsmarknaden är att en domän ofta har flera möjliga användningsområden. Globalt kan det finnas många potentiella köpare för ett visst namn, och även om så inte är fallet kan vissa namn ha ett stort potentiellt framtida värde.

Så det faktum att ”din” domän är registrerad av någon annan och eventuellt till salu betyder inte per definition att du är utsatt för en cybersquatter. Vi kan också uttrycka det så här – varumärkestargeting är faktiskt undantaget från regeln.

 

Investerare och Squatters

 Som sagt är targeting undantaget. När det inte finns någon targeting, har vi bara en domän som någon annan äger. Det förvärvades av någon annan först, på en öppen marknad, ibland av investerare som beslutade att just denna domän troligen kommer att säljas längre fram. Squatters å andra sidan börjar i andra änden. De övervakar varumärkesansökningar och företagsregistreringar och förvärvar domäner på grund av dina specifika rättigheter till ett namn. Många skjuter också sig själva i foten genom att marknadsföra domänen mot varumärkesinnehavaren.

 

Reverse Domain Name Hijackers

Diagrammet nedan är från en rapport som släpptes av ICANN i början av 2022 (ICANN är praktiskt taget domännamnssystemets väktare). Diagrammet visar fall där frågan har varit om en UDRP-sökande har väckt ett oseriöst krav, och om de ska märkas som RDNH ” Reverse Domain Name Hijackers”. Den streckade röda linjen visar denna utveckling.

 

 

 

I dessa fall ökar andelen av förekomsten stadigt. Vår tolkning är att den ständigt växande andrahandsmarknaden och det växande antalet UDRP-ansökningarna i sig leder till att UDRP-paneler ser vikten av att sätta ner foten. För om UDRP blir en alternativ väg för att förvärva en domän som den intresserade parten har ett tveksamt anspråk på, skulle systemet överbelastas och eventuellt tappa greppet om omfattningen och balansen som avsågs när det skapades.

För kunder kan resultatet av en förlorad UDRP mycket väl vara ett nytt mycket högre pris på domänen, eller till och med en möjlighet som går förlorad helt på grund av ilska och oenighet.

 

Upptagen?

Antalet domäner som aktivt listas till försäljning på marknadsplatser växer just nu. Domännamnsinvesteringar är fortfarande i allmänhetens ögon något tveksamt, men den uppfattningen förändras. Den största marknadsplatsen listar idag över 21 miljoner domännamn. Köpprocessen blir förenklad, fler domäner på andrahandsmarknaden får ett fast pris, alternativ för avbetalning implementeras och fler investerare engagerar sig. De domäner med högst värde, engelska .com-domäner med bara ett ord, köps och säljs regelbundet för miljontals dollar.

Naturligtvis är majoriteten av alla domäner inte listade på någon marknadsplats. Men de kan fortfarande vara möjliga att förvärva. Detta är en stor fördel med expertis på andrahandsmarknaden, som innebär att vi kan spåra upp en ägare och få till en affär. Det är naturligtvis också möjligt att domänen du behöver används av någon annan. Det är en svår situation. Eftersom domänen är nyckeln till deras kunder, kommer priset sannolikt att bli högt. Men utan att fråga eller försöka kommer du inte att veta säkert. Domäner i aktivt bruk kan köpas och säljas för enorma summor, vi på Dotkeeper har förmedlat flera. De behöver inte ha stort allmänt värde, men har det ofta.

 

Framgångsfaktorer vid köp av ett redan upptaget domännamn

Det finns några saker som skapar bättre förutsättningar för en framgångsrik affär när man vill köpa ett redan taget domännamn, nedan har vi listat två viktiga faktorer att ta hänsyn till.

 

Värde?

En sak att tänka igenom innan du kontaktar en mäklare, är vad förvärvet skulle vara värt för dig. Är det ens värt att prova? Orsakerna till detta är många. Om priset du är villig att betala är ett par nollor under marknadsvärdet, kanske du behöver en ny plan. Om du inte kan sätta ett pris, gömmer du också huvudverktyget i mäklarens verktygslåda, eftersom svarsfrekvensen på en öppen förfrågan som inte ens nämner en siffra är mycket låg. Skulle du tycka att en förfrågan var seriös om den inte nämnde ett erbjudande..?

Så en budget är en nödvändighet. Dotkeeper kan ofta hjälpa till att värdera ett bra marknadsvärde, men med domännamn är var och en unik och varje registrant är unik. Det finns inga garantier. I slutändan måste uppdragsgivaren bedöma värdet. Vissa kunder ser att den bästa domänen är en solid investering som kommer att betala sig över tid, och att kostnaden kan dras av som en affärskostnad. De hålls inte tillbaka av föreställningar om att domännamn ska vara tillgängliga och gratis, eftersom de i allmänhet inte längre är det.

En budget är också ett krav för att planera en förhandling väl. Förhandling kan ta tid och tålamod och när mäklaren i förväg vet vilka förutsättningarna är, blir det mycket lättare att planera när man ska hålla, när man ska bluffa och när man ska vika sig.

 

Första kontakten

En annan viktig faktor är en mäklares utgångsläge. Ibland har en klient försökt ta kontakt själv och misslyckats. Andra gånger kan det förekomma rättsliga anspråk utan större förtjänst. Allt detta betyder att mäklarens utgångsläge är sämre om de får uppdraget vid den tidpunkten. Kunden kan ha avslöjat sin identitet, den kan ha förargat säljaren, den kan ha gjort dem oroliga eller irriterade, kanske genom att själv bli arg. Detta är svårt att ta tillbaka, så vårt råd är att om domänen är viktig, låt en mäklare hantera detta från dag 1. En annan viktig anledning är att en säljare inte har något skäl att interagera eller svara mäklaren när de redan har direkt kommunikation med köparen.

 

Tvist eller inte?

Vi kommer att återvända till vårt process- och flödesschema från del 1 i den här serien, eftersom frågan om tvist eller inte är viktig. Hur man svarar på den frågan, och när man ska svara på den, kan betyda stor skillnad, för som vi noterade finns det konsekvenser för en förlorad UDRP. Det kan bli dyrt, särskilt om domänen är viktig. Att chansa är sällan bra, det är det inte heller i det här fallet.

Om en tvist misslyckas går chansen till en bra förhandling och ett vettigt pris ut genom fönstret.

Så en bedömning av rättsliga anspråk måste alltid vara det allra första att titta på. I grund och botten, enligt vår åsikt, finns det antingen ett tydligt fall där kunden går vidare med en tvist, eller så är ärendet oklart, och förvärvsmäklare är det bästa alternativet.

 

 

Ett misslyckat legalt case som istället blir ett mäklaruppdrag riskerar också att misslyckas eller bli dyrt. Och ett svagt förvärvs case som istället blir legalt är också ett dåligt upplägg, eftersom det sannolikt kommer att föra den klagandes sida om att UDRP-processen används då en överenskommelse inte kunde nås, snarare än för giltigt rättsligt anspråk.

Vad kommer härnäst?

Har du ett specifikt domännamn i åtanke? Vi är här för att guida dig i hur du kan och bör agera om någon annan äger det domännamn du vill ha. Kontakta oss här!