Just nu kanske en robot köper din domän

Varje dag löper hundratusentals domännamn ut och kan då inte längre enkelt förnyas av innehavaren. Men redan innan registreringen är oåterkalleligt borta kan det hända att din registrar listar domänen i en auktion där högsta budgivare blir ny ägare – om du missar ditt förnyelsedatum.

Det här kan inträffa under den del av domänregistreringscykeln då domänregistreringen löpt ut, men det fortfarande går att förnya den. Stadiet kallas ofta ”Renewal Grace Period” och auktionstypen för ”Expiring Auctions”.

Bakgrunden är att allt fler registrarer ser andrahandsmarknaden som en viktig del av ekosystemet, och att det finns pengar att hämta i att erbjuda återvinning av kasserade eller bortglömda domännamn, erbjuder liknande auktioner.

Eftersom det är relativt vanligt med sena betalningar så blir det också allt mer vanligt att domäner med stort andrahandsvärde hamnar i ett budgivningskrig – trots att nuvarande innehavare faktiskt skulle kunna förnya sin domän.

Ibland förnyas också domänen och auktionen avbryts – till stort förtret för dem som kanske lagt både tid och pengar på att förvärva den. Andra gånger byter domänen ägare vid samma tidpunkt som den annars raderats av registraren och förs över till vinnaren av auktionen. I det läget blir det svårt att få tillbaka den.

I skrivande stund finns hos världens största registrar, GoDaddy, flera tusen aktiva auktioner av det här slaget med ett eller flera bud. Den mest aktiva har 150 bud och är uppe i $ 20.000. Betydligt högre summor är inte ovanligt. Domänen har använts av ett mellanstort amerikansk bolag som producerar mjukvara för väderanalys. I en del fall använder stora återförsäljare på andrahandsmarknaden automatiserade system, så kallade ”bots”, för att försöka vinna stora mängder auktioner av den här typen.

Anledningarna till att en domän inte förnyas är många och ibland tråkiga. En av de vanligaste är troligen slarv. Kanske har innehavaren bytt mailadress. Kanske har en ny inställning gjort att påminnelser hamnat i skräpkorgen. Kanske har det glömts bort eller inte hunnits med. Kanske nya ansvariga har tagit över en oöverskådlig domänportfölj. Att känna till om det finns en pågående auktion för den domän du inte betalat förnyelse för är så klart svårt, om det uppenbarligen inte ens funnits intresse nog för att förnya.

Om registreringscykeln inte kapas av att en ny ägare vinner en ”Expiring Auction” så löper den på. När registraren då raderar domänen som inte förnyats och heller ingen annan ville ha, så reserveras den ändå under en tid hos registryt, och går då in i ett stadie som kallas ”Redemption Grace Period”. Under den här 30-dagars perioden så kan den före detta innehavaren återställa domänen mot en tilläggsavgift. Om inte heller detta sker så startar den allra sista fasen på 5 dagar, då domännamnet är ”Pending Delete” och helt utom räckhåll för tidigare innehavare.

Även i den här fasen finns tjänster som skapats i syfte att bomba registryt med registreringsförfrågningar i samma nanosekund som domänen till slut släpps fri att återregistrera. Dessa aktörer säljer sina tjänster under begrepp som ”backorder” eller ”dropcatch”, alltså att vem som helst mot ersättning kan bli ny registrant av den släppta domänen, om tjänsten lyckas registrera den.

I de fall fler lagt en beställning av samma ”dropcatch” så blir det auktion, där högsta budgivare blir ny innehavare. Denna kategori kallas ”Pending Delete”. Den dropcatch-tjänst som först lyckas knipa registreringen har då rätt i de fall det finns fler intressenter att lägga ut den på auktion. Även här kan en del auktioner nå höga summor.