Domain Watch – Varför och hur fungerar det?

Det är inte alltid lätt att hantera och manövrera ett företags digitala närvaro. Dagens domänlandskap, där runt 1600 olika domänändelser existerar, skapar både möjligheter och svårigheter för företag. Ni får ett större utrymme att vara kreativa i hur ni vill synas på internet, men det gör det också lättare för cyberkriminella att utnyttja ert varumärke digitalt, vilket kan orsaka betydande ekonomisk skada och varumärkesskada.

Vanligtvis kan man dela in ett företags domänportfölj i två olika delar:

  • Core portfolio – Vilket är de domäner som används i dagligt bruk, dvs. domäner som är kopplade till e-mail, hemsida och andra affärskritiska system.
  • Taktiska registreringar – Den taktiska domänportföljen består vanligtvis av domännamn för framtida tillväxtmarknader samt defensiva domänregistreringar och vanliga felstavningar.

Men hur många domäner ska man då taktiskt registrera, och hur balanserar du kostnader mot värdet som genereras från defensiva registreringar? Detta beror ju självfallet på hur affärsplanen ser ut och hur kritiskt internet är som spelplan för företagets affärer och intressen. Dock finns det inget företag som defensivt kan registrera varje liten variant av sitt namn under alla lydelser som potentiellt skulle kunna användas av intrångsgörare. Det är varken en hållbar strategi eller kostnadseffektivt.

Däremot finns ett bra och kostnadseffektivt komplement till registreringar. Domain Watch, som också är en central komponent i ett företags brand protection-strategi.

Låt oss gå in lite djupare på vad domännamnsbevakning är, och varför du bör implementera det.

Domain Watch, en del av er Brand Protection-strategi

Företag av alla storlekar riskerar att råka ut för domänregistreringar av tredjepart. Det kan röra sig om ens exakta varumärken under andra toppdomäner eller nära varianter, alternativt felstavningar av namnen. Med en bevakningstjänst på plats kan ni tidigt upptäcka dessa typer av registreringar och agera snabbt vid potentiella intrång genom att vidta åtgärder, så som takedowns eller domäntvister.

De flesta domäner är registrerade för att registranten hoppas att du ska köpa tillbaka den från dem, men de kommer faktiskt inte att agera på ett mer skadligt sätt mot ditt varumärke. Genom att ha en välskött och uppdaterad domänportfölj bör domänerna som registrerats av tredje part inte vara av kommersiellt intresse för dig.
Detta ger dig en bättre position att både identifiera och vidta snabba åtgärder mot domäner som är registrerade med ditt varumärke eller namn.

Men hur fungerar det i praktiken?

Det går att sätta upp bevakning på olika nivåer beroende på vad man som företag är i behov av. Det kan vara att bevaka exakta domänregistreringsmatchningar av termer/varumärke, såväl som nära matchningar, felstavningar, homoglyfer eller fonetiskt liknande domäner som är utformade för att vilseleda och lura kunder, leverantörer och anställda. Men det går också att bevaka metadata och webbsideinnehåll för att identifiera webbplatser som gör intrång på era IP-rättigheter utan att använda varumärket i det faktiska domännamnet.

Först och främst måste man komma fram till vilken typ av bevakning man är i behov av, för att sedan sätta upp en bevakning på den eller de lydelser som man vill bevaka. Efter det kommer det kontinuerligt genomföras datainsamling, där sökningar efter dina lydelser görs (företagsnamn, produktnamn eller varumärken) bland drygt 1600 domännamnsändelser, samt över 350 miljoner registrerade domännamn.

För att få nytta av resultateten som framkommer via bevakningen är det bäst att ha en expert som kan analysera de träffar som uppkommer, och hjälpa ditt företag att identifiera det lämpliga och mest kostnadseffektiva sättet att hantera överträdelserna. Det är fördelaktigt att ha en väldefinierad tillsynspolicy så att du vet när du ska agera och när du inte ska göra det. Kan det vara tal om takedowns, tvisteförfarande, cease and desist letter eller kanske förvärv av domänen. Läs mer om olika vägar att ta vid intrångsgörande domäner här: Del 1 & del 2.

Fördelar med domänbevakning:

Varumärkesskydd – Bevakning hjälper till att skydda ett företags varumärke genom att identifiera och vidta åtgärder mot domännamn som liknar eller använder företagets varumärkesskyddade namn utan tillstånd.

Säkerhet – Bevakning av domänregistreringar kan också hjälpa till att identifiera och förhindra phising och andra typer av cyberattacker, genom att identifiera och stänga av domäner som utger sig att vara företaget eller stjäla personlig information.

Konkurrens – Bevakning kan också ge insikt i konkurrenters aktiviteter, genom att identifiera nya domänregistreringar som kan kopplas till nya produkter eller tjänster under utveckling.

Slutliga rekommendationer:

  • Se domänbevakning som en essentiell del av din Brand Protection-strategi.
  • Ha en tydlig policy för hur man tacklar intrång.
  • Anlita en bevakningspartner med expertis kring hur man analyserar resultat, kan välja rätt väg vid potentiella intrång, samt bistå med åtgärder – takedown, tvistelösningar eller domänförvärv.

Sammantaget är domännamnsbevakning ett viktigt verktyg för att skydda ditt företags onlinenärvaro och tillgångar, och säkerställa integriteten hos ert varumärke.