När Facebook byter namn finns det lärdomar att dra

När Facebook nu vill bli störst, bäst och vackrast i den flodvåg av nya bolag som kretsar kring det haussade ”Metaverse”, en virtuell värld som sägs vara evolutionen av internet, så är risken att det blir dyrt.

Drösvis av jurister jobbar skift för att säkra upp begreppet ”meta” ur alla tänkbara vinklar. Samtidigt, enligt Jamie Zoch som bevakar domänrörelser på ideell basis strömmar också tusentals domännamn in på Facebook-kontrollerade konton. Vid ett tillfälle räknade han till 899 stycken.

– Det är bara en bråkdel, säger Jamie Zoch på Twitter

Eftersom begreppet ”meta” fortfarande allmänt sett är relativt nytt, åtminstone i det här sammanhanget, så blir det en grannlaga uppgift, även för ett av världens största bolag, att äga det.

Enligt världens största databas för företagsregistreringar, Open Corporates, så finns idag 6655 aktiva bolag med ordet ”meta” i namnet. Enligt European Union Intellectual Property Organization, EUIPO, finns 47806 aktiva registrerade varumärken som innehåller ”meta”. Som lök på laxen var det redan innan Facebooks beslut, ett väldigt upptaget begrepp även när det gäller domäner, och från det att Facebook tillkännagav sitt rebranding-projekt så har domänspekulanter dessutom mer eller mindre ”tagit tabberas” på resten.

För Facebooks del får man anta att pengar spelar mindre roll. De betalade $60 miljoner för att köpa det bolag som hade de bästa rättigheterna till begreppet, och dessutom domännamnet Meta.com. Det fåtal av alla affärer som blir kända för allmänheten räcker ändå till för att förstå att bolaget inte lägger fingrarna emellan, vare sig när det gäller juridiska åtgärder, eller resurser vid köp på andrahandsmarknaden. Även de lokala marknaderna och landskodsdomäner är villebråd enligt SvD.

Det är svårt att uppskatta hur många miljoner dollar som Facebook nu får lägga på att försöka äga det centrala begreppet för sin nya inriktning, och många andra värdefulla domäner i samma niche. Men bortsett från storleken på projektet, som mycket väl kan vara det mest omfattande någonsin, så finns allmänna lärdomar att dra för alla som bedriver verksamhet på nätet. För i vilket fall som helst så kommer även du att behöva ett namn. Du kan vara ett av världens största företag eller en blomsterbutik på hörnet. Same same, but different.

Ibland kan det kosta skjortan att äga sitt namn. Men det beror oftast på vilket namn man valt. Ibland kan det trots kostsamt namnval vara värt att härda ut och plocka fram plånboken. Men det går faktiskt också alldeles utmärkt att minimera sina kostnader genom att helt enkelt tänka till i tid och agera förebyggande och sansat. Situationer där viktiga grundpelare för verksamheten blir mycket svårköpta kan då i möjligaste mån undvikas.

Några råd: 

  1. Välj ett namn utifrån tillgång. Även om det är lockande att heta ett vedertaget begrepp eller något som för tillfället finns på allas läppar, så är det bättre att vara realist. Det kommer inte att lösa sig ”sen”.
  2. Välj ett namn att växa i. Vissa namn målar in en verksamhet i ett hörn. Undvik det. Verksamheter utvecklas.
  3. Välj ett namn tidigt. Det är slöseri på flera plan att erbjuda domäner eller konton på sociala medier som motsvarar ditt namn till högstbjudande medan ditt bolag pumpar in värde i det på flera sätt.
  4. Om du redan har ett namn där en del du behöver är upptaget, men en del under kontroll, utred om det är möjligt att lägga vantarna på resten.
  5. Om du har ambitioner på marknader med hög konkurrens, anlita en jurist för att ta reda på vilket varumärkesskydd som kan uppnås, så att alternativen vid framtida behov av att hävda ditt namn blir fler.

Värdet av att välja och inneha rätt namn och domännamn är svårtolkat, mångfasetterat och ofta, kanske just därför, svårprioriterat. Ofta hamnar verksamheten till exempel på ett domännamn som inte motsvarar företagsnamnet, något som kan betyda stora osynliga kostnader, när upparbetad kännedom eller mail går till den bästa domänen eller i värsta fall en konkurrent. Så att säga kommer både den valuta som kanske finns inbyggd i namnet, men även den som arbetas upp, någon annan tillgodo. Det brukar inte vara bra affärer.

Om man jämför de två fackområden som jobbar med företagsnamn så är sanningen inte heller helt enkel att vaska fram. Varumärkesjurister ser främst till det skyddsomfång som kan uppnås, och tänker sällan i termer av vad ett namn som sådant kan representera, så länge det kan skyddas på ett bra sätt. Branding-experter å andra sidan ser namn som nycklar för att hitta rätt personlighet och nå fram på rätt frekvens till användare och kunder, och ser inte alltid IP-skydd som det primära.

Sanningen, som så ofta annars, ligger antagligen någonstans mitt emellan. Det går att hitta ett tillräckligt ledigt och skyddbart namn som både har personlighet och potential. Rätt plats att börja sovra är på andrahandsmarknaden för domännamn, där Dotkeeper som van och välrenommerad aktör kan utreda vad som är möjligt och i de fall det är läge, stänga de affärer som krävs. I de undantagsfall då en domännamnsregistrering medvetet inkräktar på ett varumärke samarbetar Dotkeeper med juristbyrån AWA med erfarenhet av flera lyckosamma tvistemål.

Tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi dig.