Rekordhögt antal UDRP case under 2021

Antalet UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution) case ökade med 22% under 2021, enligt WIPO. En förklaring till ökningen härleds till pandemin, och att människor spenderar alltmer tid online.

*Bild lånad av WIPO. https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics

Att allt fler spenderar mer tid online, medför att det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig digital närvaro, som proaktivt skyddar deras varumärke, samtidigt som de snabbt kan identifiera och agera på intrång via domäner/webbplatser.

Enligt WIPO står domännamn under .com för ca 75% av UDRP-fallen från det gånga året, vilket påvisar toppdomänens fortsatta relevans. I de totalt 5128 casen under året representerades parter från 132 länder. Flest ansökningar kom från USA, Frankrike, UK, Schweiz och Tyskland, i motsvarande ordning.

Det är inte förvånande att antalet UDRP-fall ökar. Baksidan av att allt fler företag ser möjligheter digitalt, är att det även lockar lycksökare. Som vi rapporterat om tidigare, är cybersquattade domäner ett verkligt hot mot varumärkesägare idag. Domännamnsintrång förekommer i högre utsträckning än intrång i andra digitala kanaler såsom sociala medier eller marknadsplatser. Den ökade hotbilden gör att fler inser vikten av att bevaka domänregistreringar för varumärkesintrång. Om man sedan vill agera är UDRP ett kostnadseffektivt alternativ för att lösa tvister om domännamn utan att involvera domstol, för de toppdomäner som tillämpar detta förfarande.

Några tips till dig som ansvarar för ett eller flera varumärken:

  1. Täpp igen luckor. Säkerställ att ni har en domänstrategi som skapar möjligheter (t.ex. genom att möjliggöra digital närvaro och leda trafik) men också skyddar ert varumärke (t.ex. genom att säkra upp ert namn under de landstoppdomäner där ni är verksamma). På så sätt blir ni mindre utsatta.
  2. Bevaka hur ert varumärke används i domänregistreringar. Domänbevakning är ett av de mest kostnadseffektiva verktygen som finns mot ett av de vanligaste intrången. Du kan läsa mer om Domänbevakning här!
  3. Agera för att skydda ert namn om någon inkräktar. Dotkeeper och AWA har duktiga experter som kan hjälpa dig att bedöma situationen och bästa nästa steg.

 

Källa:https://mailchi.mp/wipo.int/wipo-adr-highlights-yearly-review-2021