Domänhantering avgörande för att få e-handel att blomstra

I denna text tar vi upp varför rätt hantering och domänstrategi är kritiskt för dig som sköter en e-handel. Vi lämnar även nyttiga tips kring vad du bör tänka på.

Domännamn tillhör de mest affärskritiska tillgångarna hos ett e-handelsföretag. Inte sällan utgör domännamnet själva varumärket – det kunderna associerar till företaget. Och fungerar inte domännamnet, fungerar inte hemsida eller e-post. Försäljningen stannar upp. Hanteringen av domännamnet är med andra ord direkt affärskritisk.

Dessutom, när allt mer i våra liv sker digitalt, blir kundupplevelse och styrkan i varumärket nyckelfaktorer för framgång. De blir viktiga särskiljande faktorer i en allt hårdare global konkurrens. Domännamnen är därmed också en viktig strategisk fråga.

Digitala varumärkesintrång ökar. Bluffdomäner, piratsajter, cyber-/typosquatting, domänstölder, fake news och e-postbedrägerier, med mera. WIPO (World Intellectual Property Organization) har rapporterat att antal domännamnstvister ökade med hela 12% under 2018. Detta är rekordhöga nivåer.

En smart domännamnstrategi hjälper till att bygga och skydda varumärket digitalt, genom att bevaka och säkerställa ett lämpligt och kostnadseffektivt innehav på rätt marknader, så att ditt företag kan fokusera på att utveckla och driva verksamheten framåt.

Dessutom hjälper en god domänstrategi er med SEO, att nå åtråvärda placeringar på viktiga sökord på Google.

Alternativet, att inte ha en bra strategi och hantering, kan å andra sidan få förödande konsekvenser. Att ni tappar ert domännamn med dess kopplade e-post och hemsida är absolut affärskritiskt och något som inte får hända under några förutsättningar. Ofta är detta något som går att lösa inom några dagar. Men är ni utan en bra domänstrategi och hantering, löper ni risk att någon ”omregistrerar” eller registrerar liknande variant av er domän, lägger upp en förfalskad hemsida eller e-post som via ert varumärke lurar era kunder, vilket leder till stor skada på ert anseende och förtroende. Detta kan få allvarliga och långvariga konsekvenser för ert företag.

 

Några viktiga tips till dig som e-handlare. Självklart är allt nedan också vad vi på Dotkeeper kan hjälpa till med.

  1. Se till att ni har en säker hantering av era domäner som säkerställer förnyelser och administration. ”Det där händer inte mig” är ett farligt tankesätt. Vi stöter ofta på företag som tappat domännamn på grund av bristande hantering.
  2. Låt inte en person ansvara för hanteringen av domänerna, anlita ett bolag med ansvarsförsäkring och säkra processer, som garanterar att era domännamn förnyas.
  3. Tänk långsiktigt när ni ska registrera domännamn. Många lokala marknader föredrar den egna lokala toppdomänen. Att ha sin e-handel i olika språkversioner under lokala domänändelser är också något som kan vara till hjälp för en god sökindexering på Google. Tänk på att en varumärkesrättighet inte garanterar rätten till ett domännamn, som registreras i huvudsak genom först-till-kvarn-princip. Det är oftast en väldigt låg kostnad att registrera direkt, istället för att behöva agera reaktivt och köpa loss domäner. Vissa lokala toppdomänsändelser är dessutom väldigt komplexa att hävda juridisk rätt till. Även om man utsätts för intrång är processen snårig och dyr.
  4. Använd en bevakningstjänst som fångar upp de domännamn som registreras med kopplingar till ert varumärke, både exakta och förväxlingsbara varianter. En strategisk domänpartner kan bevaka och granska träffarna åt er samt bedöma om ni behöver agera.
  5. Se till att ha SSL Certifikat på er webbplats och ha koll på att det förnyas. Med hjälp av SSL Certifikat ser du till att ingen kan avlyssna och kapa känslig information som dina kunder lämnar ifrån sig på din webbplats. Det är kritiskt för en e-handel att besökarna inte möts av ”osäker” när de kommer till sidan!

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din e-handel att blomstra?

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.