De nya toppdomänerna kommer inte att ersätta redan etablerade toppdomäner

De första nya toppdomänerna har äntrat Internet och nu kommer det komma en strid ström under följande två år. Åsikterna är många, om behovet, tillvägagångssättet och resultatet. Ofta landar diskussioner, inlägg och nyhetsrapportering i väldigt ödesmättade ”allt eller inget frågeställningar” som snarare ger beslutsfattare incitament till att vilja skjuta eventuella beslut eller aktioner framför sig snarare än handfasta råd.

Här nedan är fem, för oss, vanliga frågeställningar/påståenden från både kunder och branschfolk tillsammans med vår syn på dessa.

 

1 & 2. ”Hur skall man göra med sin befintliga domännamnsportfölj?” ”Kommer vår domännamnsportfölj nu att bli inaktuell och överflödig?”

Den ska behållas intakt förutsatt att namnen och toppdomänerna i den motsvarar en immateriell tillgång och en marknad som är av intresse för företaget. Ett företags domännamnsportfölj skall förändras i takt med utvecklingen av företaget. Allt för ofta ges långa svar om avancerade analyser, strategigenomgångar och konsultuppdrag, oftast med resultat i form av en dyr faktura. Ja, vi står för en av internets största förändringar någonsin men det skall påverka hur ni agerar framåt, inte vad ni har gjort bakåt i tiden. Hur många domänadresser avlutade ni i samband med lanseringen av .Info eller .Museum?

3. ”Vilka toppdomäner kommer slå sig in på marknaden och bli populära?”
Det handlar inte om att försöka spå i kulan och hitta guldkornen bland 1400 nya toppdomäner. Det handlar inte om att ersätta befintliga .se och .com domäner med nya. De nya toppdomänerna skall ses som ett komplement, en ny spännande kanal att nå ut via på ett ständigt växande internet.

Dessutom, vad är måttstocken på en populär toppdomän? Till skillnad från många andra så är vår uppfattning att det inte handlar om antalet registrerade domännamn. De som kommer att bry sig om antalet registreringar är de som driver toppdomänerna, för de vill räkna hem sina $185’000 de spenderat i ansökningsavgift så snart som möjligt plus alla ytterligare kringkostnader för att starta sin toppdomän. Nej, en populär toppdomän kommer definieras av dess användande inom det tilltänkta användningsområde. .Plumbing kommer knappast tilltala den stora massan men kan de få en liten och trogen skara användare inom sin nisch så har de nått framgång. På samma sätt kan en toppdomän som når exempelvis 1 miljon registreringar komma att anses vara ett misslyckande om majoriteten av de registrerande domänerna saknar relevans och återfinns på andrahandsmarknaden. Här har också de som driver de olika toppdomänerna sin största utmaning för att lyckas.

Allt för ofta ges bilden av att vissa specifika toppdomäner skall komma att bli otroligt populära med massor av registreringar och att man därför bör skydda sig under dessa. Överväg nya toppdomäner utifrån er verksamhet istället för vad vår bransch tror skall bli nästa stora toppdomän.

4. ”Man kan ändå inte skydda allt.”
Det handlar heller inte om att försöka matcha lydelserna i sina redan registrerade domännamn under 1400 nya toppdomäner de kommande åren. Väldigt få företag har idag ett behov av detta och det finns nog ingen seriös leverantör av domännamnshantering som skulle rekommendera det heller. Låt det sunda förnuftet råda i kombination med kvalificerad rådgivning. Hur gjorde ni när .Info och .Biz släpptes? Hur gjorde ni när .Cat släpptes? Anledningen till att New TLD Program uppfattas som så mycket mer komplext är pga av omfattningen och mängden men resonemanget och besluten bör brytas ned på samma sätt som vid enskilda domänlanseringar. Fyller den här nya toppdomänen något syfte för oss? Kan vi marknadsföra oss via den? Vill vi skydda oss från att någon annan använder den eller är den av totalt ointresse?

Inte sällan ges ett blidkande medhåll om att det är svårt att förhålla sig till alla dessa nya toppdomäner och att det är svårt att sia om vilka som kommer bli populära. Ofta med ett kompletterande råd att ”ja men vi lägger in ert namn i Trademark Clearinghouse i alla fall så har ni ett skydd”. Har ni en partner idag som agerar på detta viset har ni fel partner. Så agerar nämligen en partner som vet för lite om er och er verksamhet och era framtida planer. Ett tyst medhåll som tyder på okunskap och ovilja att ta en diskussion om vad som är viktigt för er. Trademark Clearinghouse är inte en skyddsmekanism utan ett verktyg för att med hjälp av ert registrerade varumärke kunna agera med förtur under en eller flera toppdomäner.

5. ”Avvakta och se vad Google säger eller gör.”
Google har redan sagt och gjort en del saker kring de nya toppdomänerna. Det mest påtagliga är att de själva har ansökt om 101 toppdomäner vilket någonstans ändå får indikera att de ser ett visst användningsområde och vill vara en del av denna förändring på internet.

Enligt oss ges råd om att avvakta och se vad Google gör med sina toppdomäner och hur de förhåller sig till alla andra nya toppdomäner allt för ofta. Att ha facit i hand hade såklart varit det allra bästa men räkna inte med att se några indexeringsresultat etc. för de nya toppdomänerna än på många år. Så har ni ett intresse i någon av de nya toppdomänerna, vänta inte på Google.