Varumärkesintrång misstänks på 9,5 % av .se-webshoppar

EUIPO (Europeiska Unionens immaterialrättsmyndighet) har sedan 2015 arbetat med en studie om olika former av intrång i immaterialrätter på internet. Nyligen släpptes en rapport som sammanfattar steg 2 i studien, vilken fokuserar på domännamn och hur de används för intrång.

Återregistrerade domännamn används för varumärkesintrång

Närmare bestämt handlar studiens steg 2 om att utreda ett specifikt förfarande där tidigare registrerade – men sedermera avregistrerade – domännamn plockas upp av intrångsgörare för att dra nytta av den redan etablerade trafiken på domännamnet. På dessa domännamn sattes webshoppar upp där varumärkesintrång äger rum. Domännamnet, eller på det sätt som det hade använts innan det avregistrerades och plockades upp, verkade inte vara relaterat på något vis till det innehåll som sedan sattes upp i webshoppen. Anledningen till att domännamnen plockades upp, verkade alltså i första hand vara att det redan fanns trafik på domännamnet, oavsett vad det tidigare använts till.

Henrik Bjørner, dansk expert på cybercrime, hade tidigare genomfört en undersökning av ett sådant förfarande kopplat till Danmark och .dk-domäner, och EUIPO ville därför kontrollera om detta förfarande fanns även under andra toppdomäner. I studien tittade EUIPO därför närmare på domännamn under fyra länder och domännamn baserade på respektive landstoppdomän: Sverige (.se), Tyskland (.de), Storbritannien (.uk) och Spanien (.es). Samma tillvägagångssätt som under .dk identifierades även under dessa toppdomäner.

Varumärkesintrång misstänks på 9,5 % av webshopparna under .se

Om vi tittar närmare på Sverige, så undersöktes samtliga registrerade domännamn under toppdomänen .se. Det konstaterades att av dem så användes drygt 1,2 miljoner domännamn på något sätt till en hemsida. Av de aktiva namnen användes i sin tur 33 212 stycken till någon form av webshop. När EUIPO undersökte dessa webshoppar närmare, fann de att på 3 161 domännamn, alltså 9,5 procent, återfanns en webshop som misstänktes utgöra varumärkesintrång. För de undersökta länderna var snittet 5,41 procent vilket gör att Sverige verkar vara särskilt utsatt. För 2 444 av de 3 161 domännamnen, alltså 77,3 procent, gällde att de tidigare hade varit registrerade av en tidigare innehavare. Mönstret går igen under de andra undersökta toppdomänerna: andelen av webshoparna som misstänks användas för varumärkesintrång varierar mellan 2,9 och 9,1 procent och för dessa var andelen återregistrerade domännamn mellan 71,1 och 81,0 procent.

Modeindustrin utsatt

Modeindustrin är av undersökningen att döma särskilt utsatt för detta fenomen. Av de samtliga närmare 28 000 webshopparna i de fyra länderna vilka misstänktes utgöra varumärkesintrång, handlade det om skor i 67,5 procent av fallen och därefter kläder på 20,6 procent, tillsammans alltså 88,1 procent. Detta är kanske egentligen inte så förvånande om man beaktar att e-barometern för tredje kvartalet 2017 listar skor och kläder som den vanligaste varukategorin för perioden med sina 34 procent. Det konsumenterna vill köpa, vill också bedragarna kopiera.

Troligtvis få aktörer bakom

EUIPO har undersökt ett antal faktorer kring domännamnen och webshopparna och funnit att det pekar mot att det är en eller ett fåtal aktörer som står bakom alla dessa initiativ. Det borde kunna underlätta arbetet med att stänga ned dessa webshoppar, såtillvida aktörerna kan identifieras. Samtidigt visar det på vilken skada några få kan ställa till med.

 


 

Kontakta oss på Dotkeeper om du vill ha hjälp med att se över skyddet för ditt varumärke på nätet.