E-post fortfarande väldigt populärt i Sverige

För ett par veckor sedan släpptes Svenskarna och internet 2017, och den innehöll som vanligt en hel del intressanta observationer. Rapporten ges ut av IIS (Internetstiftelsen i Sverige) som ansvarar för internets svenska toppdomän .se samt driften av .nu-domänen.

Trots att chattplattformar som Messenger, Whatsapp och Slack ökar så är traditionell e-post den kommunikationstjänst som svenskarna fortfarande använder mest. Sju av tio internetanvändare mailar dagligen. Och nästan alla svenskar är internetanvändare – nämligen 94 procent. Nivån kring användningen av e-post har varit stadig under de senaste 10 åren. Det är också anmärkningsvärt att e-post som kommunikationsmedel är populärt i alla åldrar, även yngre. En vanlig fördom är den yngre inte använder sig av E-post men enligt IIS är användandet nästan lika stor i ålderspannet 12 till 15 år som för människor över 76 år.

Användningen av direktmeddelande-tjänster ökar och det är uppenbart att svenskarna kommunicerar mycket och på olika sätt med varandra via Internet. Även videosamtal och telefonsamtal över nätet ökar. Av de sociala medierna är Facebook den populäraste – 74 procent av internetanvändarna finns där. Instagram och Snapchat ökar med sina 53 respektive 34 procent.

15 procent av internetanvändarna uppger att dem äger ett domännamn för privat ändamål, vilket är en liten ökning jämfört med 2016. Vanligast är det i åldrarna 36-45 årsåldern.

.se är den vanligaste toppdomänen som Svenskar äger följt av .com samt .nu.

 


 

Vill du ta del av hela rapporten? Du hittar den på; www.soi2017.se