AdWords och nya toppdomäner

Amerikanska sökmotorexperten Globerunner har gjort en uppföljning gällande skillnader i att annonsera med Google Adwords för en redan etablerad toppdomän (som .com), versus annonsering för en ny topppdomän (i exemplet .Diamonds).

I studien jämförs återigen webbplatser med identiskt innehåll men med olika domänadresser, 3caratDiamonds.comoch 3carat.Diamonds. Annonser, bud och inställningar är desamma, det som skiljer är alltså url:en till landningssidan.

De nya mätningarna genomfördes under januari 2015, vilket är åtta månader efter det ursprungliga testet. I resultatet konstateras en rad förändringar mot tidigare undersökningen.

Den kanske viktigaste utvecklingen gäller konverteringsgraden, som för .com har försämrats samtidigt som .diamonds har förbättrats signifikant. Lägg därtill att testen visar att det är ungefär dubbelt så dyrt att annonsera med en .com domän, detta kan vi konstatera genom att titta på måttet CPM (cost per thousand impressions). Slutsats av den nya studien är att domänerna konverterar ungefär lika väl, men .Diamonds ger alltså en lägre kostnad per konvertering.

Varför är detta intressant?

Det är idag svårt att hitta bra lediga domännamn under .se och .com, men det är desto enklare att hitta bra lediga domännamn under de nya toppdomänerna som .club, .web, .shop och .diamonds. Om val av domän påverkar relevans i sökmotorer (hint från testen sett till hur AdWords behandlar nya toppdomänen), är det en högst intressant faktor att ha i åtanke för din domänstrategi.

Du kan läsa mer om testerna som genomfördes här.