Så här skyddar du ditt företag mot digitala intrång

Digitaliseringen och globaliseringen har lett till fantastiska möjligheter för företag. Nya affärsidéer och marknadsföringsmöjligheter. Aldrig förr har förutsättningarna att växa snabbt globalt varit så goda som de är nu.

MEN något som man bör känna till är att den digitala utvecklingen även innebär ökad utsatthet och hot mot företag och varumärkesägare. Om man inte agerar och skyddar sig riskerar man att varumärket urvattnas och att konkurrenskraften minskar, vilket kan få ekonomiska konsekvenser.

Det fina är att om man som företag istället arbetar smart (strategiskt och effektivt) med dessa frågor, finns det mycket att vinna. Till exempel förbättrad kontroll över ett varumärke och dess anseende, ökad konkurrenskraft och ökad vinst.

Enligt en undersökning av CompuMark, som jobbar med varumärkesforskning och varumärkesskydd, var det 81 % av de tillfrågade varumärkena som hade varit med om intrång online under 2018. Vilket är en ökning mot tidigare år.

De vanligaste intrången var:

  • Domännamnsintrång (43%)
  • Sociala medier (38%)
  • Marknadsplatser online (33%)
  • Annonskampanjer (32%)

Att domännamn squattas (dvs en domänpirat registrerar ett domännamn med ett företags varumärke för att försöka profitera på det) är inte något nytt. Men något som oftare missas är att de kan användas i bedrägliga sammanhang, exempelvis för att sprida fake-news, phishing (komma åt känslig information) och e-postbedrägerier.

Läs gärna om några verkliga exempel här!

Om innehållet på en webbplats är uppenbart skadligt för ett företag, är det möjligt för registraren eller webbhotellet att göra en ”take-down”, dvs stänga ner sidan. Tyvärr arbetar domänpirater ofta i en gråzon: deras handlingar är rättsligt tvivelaktiga utan att vara direkt olagliga, vilket gör det svårare för varumärkesägare att driva juridisk process.

För att rättsliga åtgärder ska lyckas finns det många krav som måste uppfyllas. Piraterna är ofta väl medvetna om dessa krav och använder dem till deras fördel.

Något som vi ser alltför ofta är hur varumärkesregister bevakas för att, i samband med att ansökningar offentliggörs, kapa .com-domänen och lägga ut den för en summa som är högre än flera årsavgifter, men lägre kostnad än UDRP. Läs mer om UDRP här!

Intrång via sociala medier kan innebära allt från kapning av användarnamn till användning av hashtags av kända varumärken för att locka trafik. Det är värt att veta att plattformar som Instagram har sina egna interna processer för att hantera dessa överträdelser, vilka ofta är ganska effektiva.

Reklam/annonskampanj-överträdelser inkluderar situationer där någon publicerar en annons på Google, med ett varumärke som används olagligt i annonstexten för att locka uppmärksamhet. Google har ett eget tillvägagångssätt för att hantera detta, och erbjuder också möjligheten att låsa varumärken, så att dessa endast kan användas av godkända parter.

 

Hur skyddar man sitt företag?

Nedan har vi listat rekommenderade åtgärder för att skydda ditt företag mot digitala hot:

  1. Allt börjar med att säkerställa att man har ”rätt” rättigheter. Varumärkesskydd som täcker ens behov, sett till exempelvis geografi och klasser. Att säkra sitt digitala varumärke, dvs domännamn, är också kritiskt.
  2. Policy för bra långsiktig och säker hantering. Behandlar exempelvis när, var och hur man skyddar, och hur detta underhålls löpande.
  3. Utbildning internt för att kunna nyttja personalens tentakler att tidigt kunna uppmärksamma och agera om de upptäcker något misstänkt.
  4. Etablera intrångsstrategi som behandlar när och hur man ska agera vid eventuella intrång. När går vi vidare med take-down vs tvistelösning?
  5. Bevaka! Att bevaka är ofta en bra investering som lönar sig. Det går inte att skydda sig mot allt och då är bevakning ett kraftfullt verktyg för att tidigt upptäcka och kunna agera på intrång. Bevaka bland annat varumärkesregistreringar, domänregistreringar, marknadsplatser och sociala medier för att ha kontroll över i vilka sammanhang ens varumärke kan utnyttjas och snabbare kunna agera när så sig bör.

Det är viktigt att förstå att detta är en kontinuerlig process som kräver konstant uppmärksamhet.

Vi på AWA och Dotkeeper är experter på heltäckande varumärkesskydd – online och offline. Vi vet hur vi ska hjälpa dig att skydda dig och säkra ert företags varumärken. Vi har också global kompetens och närvaro i exempelvis Asien, där en stor del av denna problematik är väldigt förekommande.

 

Kontakta oss gärna!

 

 

Källor:

https://www.wipo.int/sme/en/documents/branding_fulltext.html

https//www.compumark.com/check-the-pulse-of-the-trademark-ecosystem/