3 vanliga frågor och svar om domäner och varumärkesintrång

Ju fler affärer och transaktioner som flyttas ut på Internet, desto större och komplex blir hotbilden för dig som varumärkesägare. I detta inlägg besvarar vi tre vanliga frågor kopplade till just domäner och varumärkesintrång – och vad du som varumärkesägare har för möjligheter om det drabbar dig.

Vilka domänregistreringar av utomstående kan anses som intrång på mitt företags varumärke?

Det beror på flera olika faktorer, och inte minst vilken toppdomän det rör sig om. Olika toppdomäner har olika regler och tillvägagångssätt.

För domännamn under .se finns så kallad ATF, Alternativt Tvistlösningsförfarande, och för .com gäller UDRP, Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, och dessa förfaranden ställer samma kriterier vid bedömning av huruvida intrång föreligger. Här gäller det att framförallt tre rekvisit är uppfyllda, för att domänregistreringen ska anses göra intrång på ditt varumärke i juridisk mening.

  1. Först och främst ska domännamnet vara identiskt eller förväxlingsbart med det registrerade varumärket.
  2. Domännamnsinnehavaren ska inte ha eget berättigat intresse till domännamnet. Berättigat intresse kan exempelvis vara om innehavaren bedriver en verksamhet under ett likalydande varumärke, men i en annan bransch eller kanske i ett annat land.
  3. Slutligen behöver det kunna bevisas att innehavaren har agerat i ond tro. Ofta handlar det om att visa att innehavaren har använt domännamnet med syfte att tjäna pengar genom att utnyttja ert varumärke.

För såväl ATF och UDRP, gäller att det alltid blir en helhetsbedömning av det enskilda fallet, och att samtliga tre rekvisit måste kunna bevisas för att kunna få domännamnet via den rättsliga vägen. Om inte dessa rekvisit uppfylls, är alternativet istället förvärv. Förvärv innebar att domännamnet köps loss från dess innehavare.

 

Jag har identifierat att en domänregistrering gör intrång på mitt varumärke, vad gör jag?

Börja alltid med en nulägesanalys. De möjligheter som står till buds är oftast att gå den rättsliga vägen, eller att köpa loss domännamnet från innehavaren. Om domänregistreringen exempelvis uppfyller rekvisiten för alternativ tvistlösning, är detta ett alternativ. Om domänregistreringen inte går att driva den juridiska vägen, kan nästa steg vara att påbörja förhandling med innehavaren av domännamnet. Innan detta görs bör du alltid ha säkerställt att ni äger alla relevanta domännamn, så att ni inte riskerar att personen på andra sidan bordet hinner före.

 

Hur kan vi proaktivt undvika intrång via domänregistreringar?

Börja med att säkerställa att ditt företag har en strategi och policy för vilka domännamn som är viktiga för er verksamhet och som ni därmed ska kontrollera. Denna strategi bör även behandla hur ni tänker kring vanliga felstavningar, när ni lanserar nya varumärken och expanderar till nya marknader.

Säkerställ också att ni faktiskt innehar de domäner ni identifierat som viktiga, för att dem används, ska användas, och/eller som preventivt skyddar ert företag och varumärke. När ni väl har detta på plats, är ett kostnadseffektivt alternativ att komplettera med domänbevakning. Bevakningen larmar om någon annan registrerar ett domännamn baserat på ert varumärke, så att ni snabbt kan agera, förhoppningsvis innan någon skada är skedd.

 

Tillsammans med AWA kan Dotkeeper erbjuda juridiska tjänster kopplade till varumärken och domännamn. Skapa synergier i din hantering av varumärken och domäner genom att samla allt under ett och samma tak!