One.com förlorar UDRP om 0ne.com

I början av april kom nyheten att hosting-företaget one.com förlorat i en UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) mot innehavaren av 0ne.com – dvs en tvist om domännamnet där domänen börjar med siffran 0 (noll) istället för bokstaven o. Beslutet påvisar vikten av att samtliga tre rekvisit verkligen uppfylls för att ha framgång i tvisteförfarande, trots varumärkesregistrering och förväxlingsbarhet.

Innehavaren av 0ne.com (som tillika är kryptovaluta-investerare) förvärvade det aktuella domännamnet för $2,305 i en DropCatch-auktion sommaren 2020 och menar att han köpte domännamnet eftersom wallet adress i Ethereum börjar med siffran 0.

Även om det i Skiljedomstolen fanns medhåll kring att domännamnet ifråga är förväxlingsbart med varumärket One.com, fann domstolen att innehavaren har legitimt intressen till domänen, samt att klagande inte framfört tillräckliga bevis för ond tro.

Domen visar vikten av att samtliga tre rekvisit uppfylls vid tvisteförfaranden (läs mer om dessa här!). Det ställer krav på varumärkesinnehavare att domännamn som är öppna för tredje part att registrera inte ska tas för givet att det alltid går att lösa med tvisteförfarande. Detta är ett viktigt perspektiv i den digitala namnskyddsstrategin.

Caset är också intressant då det behandlar begränsningar kring ett varumärke som baseras på ett generiskt ord eller en siffra. Nedan utdrag går att hitta i domen, under huvudskäl till beslutet.

”No-one can own a number or dictionary word to the exclusion of the rest of the world. They are inherently lacking in the distinctiveness required for trade mark law. Trade marks are badges of origin that enable the public to identify the goods and services of a trader so they can make a repeat purchase safe in the knowledge that the quality should be the same the second time around. An ordinary word or number cannot function in that way for obvious reasons. That is, unless they have what we call “acquired distinctiveness” or secondary meaning so that they are so famous that it is the brand that the relevant public bring to mind and not the dictionary term. That is not really possible with a number or a common word –so that in their original meaning, they remain the property of and available to, all. This forms the basis of the prohibition on descriptive and generic marks which recognises that many traders want to use descriptive terms for their informational values and that no one trader should be able to monopolise them. Those selecting such terms as marks have to tolerate confusion and the Policy reflects this by protecting such as fair or legitimate use. Furthermore, consumers are not easily confused by such terms as they understand they are common ordinary terms, employed by many undertakings, with a low degree of distinctiveness.”

Genom att bevaka hur ens varumärke används i domänregistreringar, kan man snabbt få information när tveksamma registreringar sker. Vilket tillvägagångssätt som sedan är bäst varierar utefter förutsättningarna i varje enskilt fall, det finns inte alltid en ”quick fix”. Görs inte en förtida bedömning kring detta riskerar man både onödiga kostnader och även att försämra sin position i en potentiellt tvist.

Här går det att lösa domslutet i sin helhet: https://udrp.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=103567