Hur är det med blockchain-domäner?

Bitcoin, den välkända kryptovalutan, har trotsat kritiker i ett decennium och verkar inte ha några planer på att försvinna. Och även om din lokala mataffär förmodligen inte kommer att acceptera kryptovaluta snart, kan det bli svårare att förneka att det är en stadig trend på väg mot större genomslag.

Men användningen av blockchain-teknik överstiger endast kryptovaluta. Många nya blockchain-baserade applikationer utvecklas och investeringar på området är hög just nu, enligt Business Trend Watcher CB Insights.

Nyligen fick B1 (Block one), som utvecklar programvara för blockchain, en finansieringsrunda på 300 miljoner dollar från framstående riskkapitalfonder som Founders Fund, Nomura och Galaxy Digital.

Ett blockchain-projekt som särskilt väcker fantasin är ”Web 3.0”, och flera nya ramverk konkurrerar om att bygga den bästa blockchain-drivna internetinfrastrukturen.

Vissa integrerar blockchain-teknik i strukturen för det befintliga domännamnssystemet, DNS, medan andra syftar till att vara ett alternativ – eller till och med att ersätta det helt och hållet.

Det faktum att strukturen för det traditionella internet är hierarkisk, förenklar reglering och efterlevnad. Till exempel kan ett varumärkesintrång eller cybersquatting-fall leda till Inaktivering eller överföring av ett domännamn. Detta möjliggörs delvis eftersom det finns lagar och regler för tekniken, men också för att systemet är baserat på villkorlig åtkomst till centrala databaser, som hanteras och underhålls av utsedda förvaltare som ICANN och IANA-organisationer, som har till uppgift att styra internetets integritet och funktion.

För moderna varumärkesägare, tillåter det nuvarande systemet varumärkesskydd inom DNS. Om en ackrediterad registrar (där domäner är registrerade) inte samarbetar när det gäller missbruk, riskerar de att förlora sin ackreditering. Om en domännamnsregistrant cybersquattar, riskerar de att förlora sin domän. Du kan inte komma undan med någonting och om du försöker finns det fastställda och beprövade processer och konsekvenser.

Det är svårt att se hur en sådan rättsbalans skulle kunna finnas för blockchain-domäner, där bara tekniken själv sätter gränser. Med blockchain finns det inga uppenbara sätt att komma åt missbruk för tillsynsmyndigheter. Inga flaskhalsar eller ”virtuella avknappar”. Dess distribuerade natur gör den motståndskraftig och den offentliga datastrukturen där transaktioner är synliga och samtidigt oföränderliga skapar ett starkt argument för ett nytt, mer pålitligt internet.

Samma hierarki som möjliggör styrning av DNS är också föremål för kritik av blockchain-förespråkare. Enligt dem är strukturen för DNS det som gör den sårbar för hackare, nätfiskare och bedragare, som någonstans längs linjen syftar till att kapa processen.

Den traditionella strukturen på internet gör det också sårbart för censur, vilket syntes när turkiska myndigheter blockerade åtkomst till Twitter och andra sociala medieplattformar 2016. Något som skulle vara svårare att åstadkomma på ett blockchain-baserat internet, på grund av dess redundanta och distribuerade natur.

Detta är giltiga argument som överensstämmer mycket med tidens anti-auktoritära tecken, och också en anledning att inte ta lätt på denna tekniska maktkamp. Det faktum att finansvärlden ser massiv utveckling och investeringar i så kallad ”decentraliserad finans” eller ”DeFi” väcker också frågan: vilket område som kan vara på tur.

På andra sidan myntet, är nya blockchain-baserade domäner helt oreglerade. Det finns ingen central myndighet och inga avtal som parterna är bundna till. Blockchain är ett så kallat ”peer-to-peer-system”, fritt för alla att komma åt på samma villkor. Som sådant är systemet designerat att rymma allt och alla utan att tredje parter är inblandade.

I vissa system som byggs tidsbegränsas inte blockchain-domänrättigheter, utan hålls mer eller mindre som egendom. Ur ett immaterialrättsligt perspektiv är en mer tillgänglig Web 3.0 därför ett okänt territorium. Åtminstone tills regelverken kommer ikapp.

Även om Web 3.0-användningen är liten idag på grund av det faktum att en vanlig webbläsare behöver ett mjukvarutillägg installerad för att kunna nå blockchain-domäner, är ett potentiellt paradigmskifte inte otänkbart, eftersom ny livskraftig teknik går i kamp mot gammal.

Nyligen har blockchain-domänändelsen .eth (för Ethereum, den näst populäraste kryptovalutan efter Bitcoin) blivit allt populärare bland entusiaster. Faktiskt till den grad att företag agerar. Dryckesföretaget Anheuser-Busch betalade till exempel nyligen 95 000 dollar för att förvärva blockchain-domännamnet beer.eth.

En annan utveckling som möjligen kan bana väg för blockchain-domäner är uppkomsten av den digitala samlarmarknaden, så kallade NFT:er eller Non-Fungible Tokens. NFT:er är i princip samlarkonst förankrad i blockchain-teknik. Den största marknadsplatsen, Opensea.com, upplever för närvarande en aldrig tidigare skådad tillväxt och inkasserade nyligen över 1 miljard i försäljning på en enda vecka.

Web 3.0-domännamn i teorin kan innehålla alla varumärkesbegrepp och publicera eventuellt kränkande innehåll, medan nuvarande rättsliga verktyg fortfarande inte är aktuella.

Domännamnsindustrin har ofta kallats för vilda västern, och långdragna regleringsdiskussioner har nu fått bukt på några av de saker som förtjänat detta rykte.

Men på ett internet där möjligheten att begränsa och hantera avarter från topp till botten tas bort, kommer det säkert återigen att dyka upp nya konflikter om immateriella rättigheter som kan vara svåra att lösa.

För varumärkesägare är det ännu för tidigt att hitta åtgärder för att skydda sitt varumärke i Web 3.0-landskapet.

Om det sker ett tekniskt skifte i hur vi får tillgång till och använder internet, kommer lagar och regelverk att behöva komma ikapp, precis som när internet blev kommersialiserat. Samtidigt kan det vara en fördel att vara redo att agera om den tiden kommer.

För varumärkesägaren som ändå vill vara proaktiv och undersöka möjliga intrång i landskapet Web 3.0, är tre av de mest populära tjänsterna för namnregistrering namebase.io, ens.domains och unstoppabledomains.com.