När Loopia (en av Sveriges ledande aktörer inom webbhotell och domäner) fick ett bud på ett domännamn de ägde rätten till, kontaktades Dotkeeper för hjälp med värderingen.
Att bra domännamn har värde som immateriella tillgångar illustreras dagligen på andrahandsmarknaden, där rätten till domännamn ofta säljs till betydande summor. För att kunna göra en bra affär både som säljare och köpare, är det viktigt att fundera över vad domänen kan vara värd och vad som påverkar domänens värde. Men hur värderas domännamn?

Just värdering av domännamn var anledningen till att Loopia, en av Sveriges ledande aktörer inom webbhotell och domäner, kontaktade Dotkeeper. Bakgrunden var att Loopia fått ett bud på ett domännamn de ägde rätten till, och ville få hjälp med värdering av domänen.

För att bistå Loopia med värderingen tog Dotkeeper fram underlag på en antal olika faktorer, bland annat:

– Sökstatistik på Google (Exempel: Hur många sökningar sker på de sökord domännamnet innehåller per månad på den specifika marknaden?

– Marknadsföringspotential (Exempel: Potential för igenkänning)

– TLD (Exempel: I detta fall .com)

– Statistik från tidigare försäljningar av snarlika domännamn

Underlaget analyserades av två av våra domänexperter och resulterade i en indikator på vad själva domännamnet estimeras vara värt. (Det verkliga värdet på domännamnet är ju som i de flesta marknader exakt vad någon är villig att betala samt sälja det för.) Rekommendationen fungerade sedan som en utgångspunkt för Loopia i affären.