Därför är det svårare att se vem som äger domänen!

Precis som att det finns ett bilregister där man kan se ägare till olika bilar, finns det ett ägarregister för domännamn. Detta register kallas WHOIS, och listar exempelvis teknisk information och kontaktuppgifter kopplade till en specifik domän – uppgifter som ofta härleder till fysiska personer. I samband med att den omtalade GDPR-lagen gick av stapeln i maj behövde detta därför ändras, och flera uppgifter som tidigare varit tillgängliga är nu dolda.

Med anledning av GDPR, utfärdade ICANN den 17 maj i år en ny, och tillfällig, ”GDPR-anpassad” specifikation för gTLD-registreringsdata (exempel på gTLDs är generiska toppdomäner som .org, .com eller .net). Specifikationen syftar till att WHOIS ska begränsa den publika informationen att tills vidare endast lista information som rör registrantens organisation, stat och land. Registrarens skyldighet att fortsätta samla in fullständiga uppgifter kvarstår likt tidigare, men mycket kommer alltså att döljas i WHOIS. På samma sätt måste uppgifterna föras vidare till respektive registry.

En viktig konsekvens av minskad WHOIS-Information är att det därmed blir svårare att kontrollera vem som är ägare av en specifik domän. Detta innebär att det ställs krav på registrarer (domännamnsleverantörer) att tillhandahålla ett sätt för tredjepart att kontakta innehavaren till domännamnet via dem. Hur detta sker i praktiken har lösts på olika sätt. Ett exempel är via anonymiserad e-postadress, där inkommande mail skickas direkt till domänleverantören, som sedan vidarebefordrar mailet till ägaren på begäran av den som vill ha ut informationen.

Om det är en part som har så kallade legitima intressen som exempelvis rör varumärkesskydd eller överföring av domännamn, kräver ICANN att registratorer ger ut fullständig WHOIS-information.

Den reducerade informationen via WHOIS kan även påverka själva transferprocessen – det vill säga flytten av ett domännamn till en leverantör från en annan. Av dessa anledningar är det därför väldigt viktigt att ha en aktuell bekräftad e-postadress för att skydda sig mot eventuella obehöriga transferförsök samt kunna genomföra en överföring av domännamn på säkert sätt.

På samma ämne är det viktigt att du alltid har aktuell information om ägaruppgifterna för dina domäner. Tillåt tillexempel inte att dina domäner förblir registrerade på någon som har slutat arbeta på ditt företag. Om du inte har aktuell information kring ägarupgifter finns det risk för att du förlorar dina domäner. För mer handfasta råd om domänägande, läs vårt blogginlägg Vem står som äger på din domän?

ICANN har meddelat att dem kommer att se över sitt regelverk var 90:e dag, med en maxgräns på 12 månaders förnyelse.

 

Följ oss på Dotkeeper för uppdateringar om utvecklingen!