Vem står som ägare på din domän?

Varje registrerat domännamn behöver ha angivna ägaruppgifter. Ur säkerhetssynpunkt är det kritiskt att dessa ägaruppgifter är korrekta och aktuella. I värsta fall kan fel i ägaruppgifterna leda till att du förlorar ett domännamn.

Vad är ägaruppgifter?

För att registrera och inneha ett domännamn, krävs för de flesta toppdomäner idag att uppgifter om ägare (namn), samt adress, email och telefonnummer anges. Dessa uppgifter har länge varit publika i WHOIS, i de fall de ägs av ett företag, men efter att den omtalade GDPR-lagen sattes i bruk har åtkomsten till dessa uppgifter reducerats något. Det blir därmed svårare att för privatpersoner och andra obehöriga att kontrollera vem som är ägare av en specifik domän.

Här kan ni läsa om hur GDPR har påverkat WHOIS här!

Vad är risken?

Det finns flera anledningar till att säkerställa att ens domännamn har uppdaterade ägaruppgifter. ICANN kräver att ägaruppgifter hålls uppdaterade, och om detta inte efterföljs kan felaktiga ägaruppgifter i värsta fall leda till att du förlorar ett domännamn.

Rätt ägare

Det är först och främst viktigt att rätt ägare står på domännamnet – att tillse detta är att minimera risker (till exempel framtida juridiska tvister om vem som egentligen har bäst rätt till domännamnet). Vanliga fallgropar här är att personal eller en samarbetspartner ställer sig själva som ägare. Eller att företaget konsolideras med ett annat och att uppgifterna inte uppdateras.

Kontaktförfrågningar

Kontaktförfrågningar eller viktig information från ICANN eller registryn (organisationer som driver toppdomänsändelser) skickas till de uppgifter som står för domännamnet i WHOIS-registret. Om dessa uppgifter inte stämmer, nås du som domäninnehavare aldrig av dessa förfrågningar. Ibland krävs det att du agerar på informationen inom en viss tidsperiod, och om du då inte gör detta i tid, kan följden bli att domännamnet avregistreras, och det vill du såklart inte ska hända.

Några scenarion när ICANN eller registryt kan vilja komma i kontakt med domännamnsinnehavare.

– Någon anmäler domännamnet till ICANN eller registryt. T.ex. för att dem anser att ni använder domännamnet på ett otillbörligt sätt. (Ja, det händer!).

– Någon anser sig ha bättre rätt till domännamnet, och ansöker om en tvistlösning.

– Registryt genomför kontroller att domännamnet ägs av aktivt bolag.

Ägarbyten kräver underskrift

De flesta toppdomäner kräver att den tidigare ägaren av domännamnet signerar överlåtelseblankett om ägare ska bytas. Detta kan bli komplext om det inte går att få tag på t.ex. en tidigare anställd som slutat.

Dotkeepers rekommendation

Oavsett vad, är det alltid bäst att ta det säkra före det osäkra. Domännamn har ofta affärskritiska funktioner och stora värden, som gör att ni bör säkerställa att alltid:

– Sätta korrekt bolag som ägare till domännamnet – och hålla det uppdaterat.

– Använda avpersonifierade kontaktuppgifter. T.ex. Domain Admin och en domains@-mail som någon alltid har ansvar att bevaka.

– Årligen kontrollerar att era ägaruppgifter är up-to-date.

Följer ni dessa riktlinjer, ökar ni skyddsnätet kring era viktiga digitala tillgångar.

Länkar till WHOIS-tjänster:

– För .com-domäner, rekommenderar vi DomainTools WHOIS-tjänst

– För .se och .nu-domäner, rekommenderar vi IIS egna WHOIS-tjänst

– På denna  länk hittar du fler WHOIs-tjänster för fler toppdomäner,


Vill ni ha hjälp att kontrollera och eventuellt uppdatera era ägaruppgifter?
Vi hjälper er gärna. Kontakta oss så berättar vi hur.