Varför domänmäklare på provision kanske inte är det bästa alternativet

Nästan alla domännamnsmäklare på köpsidan tar idag betalt via kommission på försäljningspriset. Vilket påslag som mäklaren drar till med kan variera, men avgifterna kan landa på mellan 10-15 % eller mer. Argumentet är ofta att du inte behöver betala om det inte blir affär. Men i de fall det blir affär kan kommissionsbaserade mäklartjänster samtidigt bli ett rejält nerköp.

Likt oerfarna domänhandlare som inspireras av onormalt höga försäljningspriser och kanske därför sätter priser som skrämmer de få tänkbara kunder som finns, kan mäklare också de försöka utnyttja obetänksamma kunder. Kommissionsbaserad ersättning kan göra att skrupelfria mäklare jobbar ”lagom mycket” för att försöka nå ett rimligt pris.

Mäklare på till exempel fastighetsmarknaden kan också de ta betalt utifrån försäljningspris, och det är där en accepterad standard. Men påslagen är betydligt lägre, och man ska inte glömma att priser på fastighetsmarknaden är betydligt mer förutsägbara och också kan förankras i relevanta jämförelser från andra liknande försäljningar.

När samma logik appliceras på domännamn, en oreglerad och okänd marknad, kan resultaten bli mindre attraktiva, och ibland förskräckliga. En del exempel har visat tydligt hur säljare och mäklare i maskopi trissat upp ett pris som domännamnet annars aldrig uppnått. För en köpare finns det inget sätt att veta om försäljningspriset var ärligt förhandlat och om det fick bästa möjliga pris, så länge uppdragstagaren jobbar på kommission. Mäklaren har oftast ensam tillgång till all information i ärendet och det finns svag transparens kring förhandlingsprocessen gentemot köparen. Med en tillgångsklass som domännamn, där ett domännamn kan säljas för 5 miljoner och ett annat för 500 spänn, är risken för onödigtvis dåliga affärer betydligt större. Det går helt enkelt inte att veta säkert om du blir lurad eller inte.

Men det finns som alltid sätt att minimera risken för att bli bedragen. Ett är att anlita en mäklare som inte livnär sig på enstaka kommissionsbelopp vid höga försäljningspriser, utan tar betalt för det arbete som läggs ner i samband med förvärv.

Dotkeeper har valt bort att jobba med kommission vid domänförvärv och tar endast betalt per timme, för det arbete som läggs ner. Vi lägger också stor vikt vid öppen dialog under ärendets gång.

För den som vill ha kontroll över utgifter och insyn i hur processen går är en mäklare som tar betalt löpande för den tid de arbetar det bästa alternativet.