Varför det är viktigt att se över din digitala varumärkessäkerhet.

Det finns flera anledningar till varför du som företag bör se över din digitala varumärkessäkerhet regelbundet. Digital varumärkessäkerhet är en avgörande aspekt för att skydda ditt företags rykte, intäkter och lagliga efterlevnad i det digitala rummet. Det innebär ett proaktivt och pågående arbete för att identifiera och ta itu med potentiella hot mot varumärket och att implementera lämpliga åtgärder för att lindra dem.

Ditt digitala varumärke i riskzonen

Hotbilden utvecklas ständigt. Nya plattformar, teknologier och taktiker utvecklas ofta, och ditt företag måste hålla sig medvetet om denna utveckling för att skydda varumärket och dina tillgångar. När ditt företag växer och utvecklas kommer dess onlinenärvaro också att växa, så det är viktigt att regelbundet omvärdera och justera säkerhetsåtgärderna för att säkerställa att de fortfarande är effektiva. Försummelse att granska säkerheten regelbundet kan öka risken för att falla offer för en cyberattack eller intrång i immateriella rättigheter, vilket kan orsaka skada på rykte, ekonomiska förluster och juridiska konsekvenser.

Vad kan jag göra?

Det finns flera åtgärder du kan vidta för att undvika risker för ditt varumärke online, till exempel:

  1. Registrera och skydda dina domännamn och varumärken för att förhindra att andra använder dem. En välskött portfölj med kärndomännamn är avgörande för att minska hoten och hjälper till att skydda ditt varumärke genom att förhindra andra från att registrera liknande eller identiska domännamn. Och varumärken ger en rättslig grund för att utmana obehörig användning av ditt namn.
  2. Övervaka internet för obehörig användning av ditt varumärke, till exempel på copy-cat-webbplatser eller domännamn som innehåller dina registrerade varumärken. Att implementera övervakning hjälper dig att skydda ditt varumärke genom att identifiera potentiella intrång och låta dig agera snabbt, i bästa fall innan någon skada sker.
  3. Använd TLS-certifikat för att möjliggöra en säker, krypterad anslutning till din webbplats.
  4. Implementera robusta åtkomstkontroller och lösenordspolicyer för att skydda dina digitala tillgångar.
  5. Utbilda regelbundet dina anställda i bästa praxis för att hindra phising och andra typer av social engineering-attacker.
  6. Bedöm svagheter på leverantörsnivå och åtgärda sårbarheter i dina digitala tillgångar. Val av leverantör är nyckeln till att undvika oönskade driftstopp, dataintrång och mycket mer.
  7. Hitta en partner som du kan lita på och som guidar dig genom de steg som krävs för att skapa en säkrare närvaro online.

Det är viktigt att komma ihåg att digital varumärkessäkerhet är en kontinuerlig strävan som kräver att man håller ett öga på vad som händer kring ditt varumärke och marknadstrender. Att använda Dotkeepers tjänster kan hjälpa dig att effektivisera din domänhantering och varumärkessäkerhet, och att identifiera och hantera potentiella hot mer effektivt.