Vart ligger domänen?

En fallgrop vi alltför ofta ser att tillväxtföretag trillar ner i med sin domänhantering, är att komplicera administrationen genom att ha en väldigt spridd domänportfölj (dvs. att man nyttjar flera olika leverantörer för domäner och DNS).

Det sker naturligtvis inte avsiktligt.

Eftersom det är krångligt och inte högst upp på agendan fokuserar man inte på domänerna, utan ansvaret bollas från person till person internt och man gör lite olika val varje gång. Dessutom vill man ha så låga kostnader som möjligt och leverantörerna för lågkostnadsalternativ erbjuder oftast några få utvalda toppdomäner, eftersom övriga inte passar in i deras affärsmodell.  Det finns en uppsjö av olika domännamnsleverantörer och de flesta bygger på att sälja ”vanliga” domäner, utan specifika krav och till ett lågt pris, ibland med förlust, för att sedan ta in marginalerna på kringprodukter som hosting, e-post m.m. De svenska leverantörerna kommer ha svenska toppdomäner och troligen några europeiska. Men vill man ha tyska behöver man en annan leverantör, behöver man utanför EU blir det flera olika osv.

Detta leder till att vi i många fall ser företag med 3-6 leverantörer på domännamnssidan, addera sedan ytterligare 2-3 leverantörer till DNS.

Upplägget är ohanterligt och riskabelt i längden. Det finns ett naturligt skede då de sparade pengarna inte är värda risken man exponerar sig själv för. Dessutom, finns det en brytpunkt där pengarna som skulle sparas på domänerna istället försvinner i den tid som administrationen kräver. Växer man mycket blir det förr eller senare extremt svårhanterligt. Vi har sett det många gånger: hur man helt enkelt tappar kontrollen och inser att man har olika inloggningsuppgifter överallt, som kanske glöms bort när någon lämnar eller man missar någon faktura eller förnyelse – och (i värsta fall) tappar domänen.

Tyvärr startar många av våra samarbeten för sent i ett företags resa. Alltså de vänder sig till oss för de har trillat rakt ner i de vanligaste fallgroparna och behöver hjälp med att rädda upp situationen. Samarbetet börjar med stora kostnader för företaget – inte från oss – utan i form av betalningar till någon som tagit deras domän när de tappat den eller från omsättningstapp för att sidorna ligger nere.

Därför är vår uppmaning: Outsourca administreringen och reducera alltid antalet leverantörer. Välj en partner du litar på.

Nedan är ett citat från en av våra kunder, e-handlaren Nordic Nest, som haft en fantastisk tillväxtresa. Vi tycker de sätter bra ord på utmaningen som många bolag står inför.

”Som e-handlare är en riktigt stor utmaning, som alla har, hanteringen av sitt digitala varumärke och framför allt alla domäner kopplat till det. Det är ju lätt att hantera när du är nystartad och har en domän. Men det blir betydligt svårare när du går från 1 till 10 till 100 till 200 domäner som ska hanteras”