Do’s and don’ts vid lansering av en ny produkt eller ett nytt varumärke

Att lansera en ny produkt eller ett nytt varumärke är ingenting man gör i en handvändning. Oftast har man en tydlig plan och målbild för lanseringen, och gör stora investeringar i exempelvis grafisk profil och marknadsföringsinsatser.

Men vad man inte får glömma bort vid en lansering är att skydda sitt nya varumärke, både digitalt och juridiskt.

För att minska risken för misstag som kan resultera i höga kostnader längre fram, har vi i detta inlägg samlat några vanliga do’s & don’ts som kan vara bra att känna till och ta i beaktning inför en lansering, både från ett varumärkes- och domänperspektiv.

 • Tänk fem år framåt. Det är såklart bra att utgå från förutsättningar här och nu, men det är viktigt att ha en plan för framtiden när du ansöker om varumärkesskydd. Finns det tankar på att expandera till andra marknader kan det vara aktuellt att söka skydd i flera länder. Inom till exempel EU, Storbritannien och USA och många andra har du prioritet från en nationell varumärkesansökan det första halvåret. Är ni verksamma i Sverige men har planer inom de kommande åren att etablera er verksamhet i något annat land kan det vara bra att ansöka om skydd där inom den första sexmånadersperioden – då får ni räkna den dag ni lämnade in er ansökan i Sverige som ingivningsdag, vilket kan spara er viktig tid. För många bolag kan det även vara mer kostnadseffektivt att ansöka om ett EU-varumärke. Då skyddas ert varumärke i EU:s alla medlemsländer genom en ansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO.
  Att tänka framåt är också ett viktigt råd avseende domännamn. Säkerställ att ni har rätt domäner utifrån er marknadsplan och strategi för varumärket. Landsdomäner är viktiga, dels ur skyddssynpunkt genom att förhindra registrering av illvillig part, dels för att det också är den föredragna domänändelsen på flera marknader.
 • Gå inte för brett med ert varumärkesskydd, men tänk ändå utanför den berömda boxen. Ett varumärke ska skydda de varor och tjänster som erbjuds under det och ett för brett sökt skydd kan resultera i att varumärket förklaras ogiltigt i de delar det faktiskt inte används. Men även här gäller det att ha ett långsiktigt tänk! Finns det planer inom de kommande åren på att under samma varumärke lansera närliggande produkter eller tjänster kan det vara värt att ta med det i beräkningen när ni ansöker om ert varumärke. När ditt varumärke väl registrerats går det inte att ändra och om du önskar bredda skyddsomfånget krävs en ny ansökan.
 • Förberedelse är A och O.Innan en produkt lanseras är det en bra idé att undersöka om ett identiskt eller liknande varumärke används för samma eller liknande produkter. Ligger ert tilltänkta varumärke för nära en konkurrents befintliga varumärke finns det en risk att ni inte kan få ett skydd. Inom varumärkesrätten talar man om att det kan föreligga risk för förväxling mellan olika varumärken. En allt vanligare trend är att många vill ha varumärken som är ”sökbara”, men det är också viktigt att komma ihåg att termer som är beskrivande eller som i dagligt språkbruk är en vanligt förekommande benämning för varan eller tjänsten inte kan registreras. Undersök därför hur det ser ut på den marknad ni ska etablera er.
 • Håll koll. När du väl har ditt varumärkesskydd på plats är det viktigt att du som innehavare håller koll genom att bevaka varumärken som publiceras. Märker du att konkurrenter efterliknar dig eller ser du att ditt varumärke används av någon annan aktör har du ett ansvar att agera mot detta. Ett annat tips är att komplettera din varumärkesbevakning med en domännamnsbevakning. Domännamnsbevakning är en av de mest kostnadseffektiva bevakningstjänsterna för en av de vanligaste typerna av intrång. Med en bevakning på dina domännamn får du information om det sker domänregistreringar som innehåller dina bevakade namn eller ord, så att du snabbt kan agera om någon inkräktar.
 • Ha en tydlig struktur för vem som står som ägare för domänen. Registrera domännamnen i ert företag. Låt inte er webbyrå eller en enskild person stå som ägare för era affärskritiska namn. Det är en rättighet likt all annan IP som bör ägas av företaget. Med felaktiga ägaruppgifter kan ni stöta på mycket problematik, allt från att domänen stängs ner, avregistreras eller hålls gisslan.
 • Glöm inte bort att matcha din domänstrategi med din varumärkesstrategi och marknadsplan. För att skapa de ultimata förutsättningarna för ditt nya varumärke bör du ha en tydligt definierad strategi som mappar med er varumärkesstrategi och era affärsmål. Tänk, vilka domännamn behöver jag för äga min del av internet? Primära och aktiva marknader bör alltid prioriteras, sedan är det också viktigt att tänka utifrån ett expansionsperspektiv. Vart vill vi finnas om 5 år? Om man registrerar domännamn på framtida marknader i detta tidiga skede minskar du risken för att behöva köpa tillbaka namnet längre fram, förmodligen då till ett mycket högre pris.
 • Glöm inte bort att registrera era namn i sociala medier.
  Även här finns det risk att illvilliga personer kan använda sig av ert namn för att exempelvis sälja piratkopierade produkter, vilket i sin tur kan skada ert företags rykte.

Att lansera ett nytt varumärke är som sagt inget som görs över en natt, det krävs mycket förberedelser och genomarbetade strategier. På AWA|Dotkeeper har vi samlad hantering av varumärken och domännamn och våra experter verkar inom båda områdena.  Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer!