Välj rätt SSL-Certifikat

Har du som webbansvarig eller e-butiksägare koll på SSL-certifikat?

Med anledning av att Google pushat kraftigt för SSL Certifikat har vi också sett ett uppsving i intresset för organisationer att säkra upp sina webbplatser. Men – det är inte alltid helt enkelt att veta vilket certifikat som passar just er organisation eller webbplats. Dotkeeper har nedan sammanfört en enkel sammanfattning för att guida dig till rätt certifikat.

Som standard är det viktigt att ha ett säkert certifikat om du har en webbplats där besökarna eller användarna uppger någon typ av information – allt från inloggningsuppgifter till kreditkortsuppgifter. Certifikatet är kopplat mot domännamnet och verifierar för besökaren att den är inne på rätt webbplats. Alla certifikat krypterar även informationen som skickas mellan besökaren och webbplatsen, och förhindrar på så sätt avlyssning eller kapning av information från obehörig part.

Tips! Du kan enkelt kolla om en site har SSL certifikat genom att se om urlen är https eller http (https innebär säker avslutning via certifikat).

Domain Validated Certifikat

För mindre webbplatser som snabbt vill komma igång med SSL certifikat finns Domain Validation certifikat. I detta certifikatet valideras endast domännamnet och inkluderar inte bolagsnamn som EV och OV certifikat. Ett Domain Validation Certifikat kan man generera genom att bekräfta att man kontrollerar domännamnet. Passar bäst för bloggar och mindre webbplatser.

Organization Validated

Ett certifikat som är ytterligare validerat genom certifikatutövaren bekräftar att ert bolag kontrollerar domänen och har rättighet att använda den specifika domänen. Era besökare kan bekräfta att dem är inne på korrekt webbplats genom att se ert bolagsnamn i certifikatet. Detta passar bra till webbplatser och applikationer där användarna förväntar sig en högre säkerhetsvalidering, exempelvis login-sidor och e-handel.

Extended Validated

För större webbplatser med krav på den högsta säkerhetsvalideringen, finns Extended Validation. Här gör certifikatutföraren en grundlig utvärdering på bolaget som ansöker. Detta gör att besökarna är säkra på att de besöker rätt webbplats då de kan se validerad bolagsinformation i certifikatet, samt det gröna adressfältet som endast finns tillgängligt för webbplatser med Extended Validated Certifikat.

Vi på Dotkeeper brukar oftast rekommendera våra kunder att installera SSL Certifikat för tre år, då själva implementeringsprocessen är rätt komplex och behöver göras varje gång SSL Certifikatet förnyas.

Vill du veta mer om SSL Certifikat samt hur Dotkeeper kan hjälpa till? Här kan du läsa mer: SSL Certifikat för företag.