Stig på Google med SSL Certifikat

Google kommunicerade i början på augusti ut att de gjort https-kryptering (eller TLS-kryptering av http-trafiken) till en rankingsignal.

Det innebär att webbplatser vars trafik krypteras med hjälp av så kallade SSL Certifikat skall värderas högre än webbplatser utan kryptering när sökresultat presenteras i Googles sökmotorer.

Mer om denna förändring kan läsas i Google Webmaster Central Blog här: HTTPS as a ranking signal.

Vi på Dotkeeper kan hjälpa dig att implementera SSL Certifikat för din huvuddomän eller andra domäner där du har konfidentiella funktioner såsom formulär eller inloggningar. Läs mer om vårt erbjudande för SSL-certifikat här.