Regeringen tittar på nya toppdomäner

Idag 11 september meddelade Näringsdepartementet med Anna-Karin Hatt i spetsen att man beslutat ge PTS (Post- och telestyrelsen) i uppdrag att se över och effektivisera ansökningar av toppdomäner (ändelser till webbplatser såsom .se och .com) med geografisk anknytning.

Som vi på Dotkeeper tidigare berättat släpps nu en rad toppdomäner på Internet med geografiska anknytning, så som .berlin och .stockholm (enda svenska ansökta och beviljade hittills)

Samtidigt ombeds PTS göra en allmän översyn av toppdomänslagen mot bakgrund av internets snabba utvecklingstakt och det faktum att lagen nu funnits i åtta år.

Innebär det att vi kommer få se fler geografiska, svenska, toppdomäner om och när ICANN öppnar upp för nya ansökningar?