Om Skottland blir skotskt

Vad gör man när inte ens toppdomänerna räcker till?

Idag går det skottska folket till valurnorna för att bestämma huruvida de skall bli självständiga från övriga Storbritannien.

Det finns såklart många aspekter på denna folkomröstning men vi intresserar oss som vanligt mest för domännamn och toppdomäner vilket föranleder frågan; om det nu blir ett självständigt Skottland, vilken toppdomän skall de ha?

Dock är det inte bara på domännamnsnivå det är svårt att hitta lediga kombinationer utan även toppdomäner kan visas sig vara problematiska. Vi förutsätter att de gärna har en toppdomän som börjar med ”S” och sedan börjar pusslandet med övriga bokstäver i landsnamnet Scotland:

.SC – Upptagen, Seychellerna

.SO – Upptagen, Somalia

.ST – Upptagen, Sao Tome

.SL – Upptagen, Sierra Leone

.SA – Upptagen, Saudiarabien

.SN – Upptagen, Senegal

.SD – Upptagen, Sudan

Eller låter man den nya geografiska toppdomänen .SCOT som lanserades i juli bli den officiella toppdomänen? Det är nog det bästa alternativet enligt oss i alla fall.

Lycka till vid valurnorna idag Skottland.