Pay < IT > Forward

Visste du att 7 av 10 jobb tillsätts via nätverk?

Pay IT Forward är startat av Good Malmö och Pixelant, med syftet att hjälpa (idag) dolda IT-talanger att skapa nätverk som leder till arbete.

Initiativet går ut på att företagare i Skåne uppmuntras att träffa fem dolda talanger under fem timmar, och dessutom nominera vidare två personer i sitt nätverket att göra detsamma. De nominerade deltagarna är beslutsfattare i företag och organisationer, med goda förutsättningar att upptäcka nya talanger och hjälpa dem vidare.

Dotkeeper har blivit utmanade och med glädje accepterat utmaningen. Vi kommer därmed att under kommande 60 dagar träffa fem IT-talanger, för att se vad vi kan göra för att hjälpa.

Vi ser fram emot detta!

Här kan ni se alla som hittills antagit utmaningen.