Domännamnsrelaterade brott ökar.

Peter Forsman, Abuseansvarig på IIS Registry, skriver i IIS Registrys senaste nyhetsbrev att ID-kapning via domäner allt oftare drabbar företag och privatpersoner.

Domänrelaterad brottslighet har senaste tiden ökat och IIS (Internetstiftelsen i Sverige) uppmanar därför alla domänleverantörer att säkerställa så kunderna faktiskt är de som de utger sig att vara.

Bedragarna registrerar ett kapat företags publika uppgifter (det kan exempelvis vara företagets organisationsnummer eller adress) för att sedan beställa produkter mot faktura. Bedragare skapar alltså en domän som är snarlik det kapade företagets domännamn, för att sedan koppla företagets publika uppgifter till webbadressen. När detta är gjort kan då bedragaren beställa såväl fysiska som digitala produkter mot faktura.

Ett annat förekommande problem när det kommer till domänrelaterade brott mot företag är VD-bedrägerier, då oftast via e-post.
Läs mer om denna form av bedrägeri klicka här

Tre stora problem som istället kan drabba privatpersoner är att piratkopierade varumärken säljer produkter utan att leverera dessa via kapade domäner (kapade domäner innebär att någon eller tredje part har registrerat ditt varumärke eller bolagsnamn) men också att webbsidor med kapat innehåll skapas. Det allra största och mest återkommande problemet när det gäller ID-kapade privatpersoner är emellertid att bedragare utger sig vara från välrenommerade företag med kända produkter som ska levereras på abonnemangbasis – där du kan drabbas av avtal med skyhöga kostnader varje månad.

För att motverka de ökade antalet domänrelaterade ID-kapningar som idag sker, kommer IIS uppdatera sina rutiner för att snabbare agera vid misstänksamma fall.

Vi på Dotkeeper uppmanar dig som misstänker ett potentiellt bedrägeri att kontakta din domänleverantör, så att de kan hjälpa dig att säkerställa att dina digitala tillgångar inte användas av fel personer. Förebyggande arbete kan också vara att bevaka registreringar av domännamn som liknar ditt, detta för att ha koll på om något misstänksamt namn skulle registreras.