Nästa omgång av .SEs auktion för premium domäner är igång

Nu startar andra omgången av .SEs auktion av tidigare spärrande domännamn.

Kina.se och aw.se, är exempel på domäner som auktioneras ut.

Den andra rundan består av tre batchar domännamn där varje batch innehåller följande namn (observera att dessa tre har olika slutdatum):

Omgång 2A (Stänger 5/11):
• italien.se • jamaica.se • mr.se • ug.se • afghanistan.se • albanien.se • andorra.se • bahrain.se • bangladesh.se • gg.se • tg.se • wf.se • ye.se • as.se • forenadekungariket.se

Omgång 2B (Stänger 6/11):
• kina.se • singapore.se • slovenien.se • ag.se • aq.se • ar.se • syrien.se • gi.se • gn.se • ci.se • dg.se • dm.se • gq.se • grenada.se • routsi.se

Omgång 2C (Stänger 7/11):
• kroatien.se • sydkorea.se • ukraina.se • gh.se • au.se • aw.se • tonga.se • md.se • ms.se • mt.se • mv.se • gr.se • cookoarna.se • gabon.se • georgien.se

I första auktionsomgången blev cv.se dyraste domännamnet med en prislapp på över 140 000 kr.
Ska vi gissa så tror vi nog att något av landsnamnen blir denna omgångs dyraste namn.